Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Baznīca un sabiedrība \ Baznīca pasaulē

Itālijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Sinode Venēcijā

- ANSA

27/04/2017 17:46

No 22. līdz 26. aprīlim Venēcijā notika Itālijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas 22. Sinode. Svētā Servolo salas Kongresu centrā bija sapulcējušies ap 50 mācītāju un citu delegātu, kas pārstāvēja 20 visā Itālijā izkaisītās luterāņu kopienas. Sinodes dalībnieki izvērtēja Itālijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas konsistorija darbību un izvēlējās prioritātes turpmākajam gadam.

Ir zīmīgi, ka Sinodes tikšanās šoreiz noitka Venēcijā, jo no šejienes Itālijā sāka izplatīties Mārtiņa Lutera mācība. Venēcijā dzīvo vissenākā itāļu luteriskā kopiena. Bez tam, tā ir viena no senākajām kopienām, kas nodibinātas ārpus Vācijas. Par to liecina Lutera vēstule, ko viņš rakstīja Venēcijas protestantiem. Šogad pilsētai virs ūdeņiem ir piešķirts arī “Eiropas Reformācijas pilsētas” tituls. Apritot Reformācijas 500 gadiem, Itālijas Ekonomiskās attīstības ministrija ir izdevusi  atceres pastmarku, kas tika prezentēta Sinodes laikā.

Venēcijā sapulcējušos Itālijas luterisko kopienu pārstāvjus uzrunāja arī divi goda viesi – valodnieks Stīvens Osvalds, kurš nolasīja  referātu par Reformācijas vēsturi šai pilsētā, kā arī rakstniece Suzanna Tamaro, kas uzstājās ar uzrunu “Augt gudrībā”.

Sinode īpašu uzmanību veltīja tādam Itālijas sabiedrībā izjustam tematam, kā dzīves norieta gadi kristīgajā perspektīvā. Bez tam, klātesošie cits citu iepazīstināja ar dažādiem projektiem, ko luterāņi veicina Itālijā, vai kuros piedalās kopā ar citām kristīgajām konfesijām un sabiedriskajām institūcijām. Visvairāk tie skar ētikas un sociālo jomu. Tiem pieskaitāmi ir arī ne mazums solidaritātes projektu.

I. Šteinerte/VR

27/04/2017 17:46