SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
citas valodas  
Konsekrētās dzīves nozīme kristiešu vienotības ceļā

Nav vienotības bez sirds atgriešanās, bez lūgšanas, bez dzīves svētuma – atgādināja pāvests, 24. janvārī uzrunājot reliģisko ordeņu locekļu ekumeniskās tikšanās dalībniekus. Saiets Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību ietvarā notika Romā, patristikas studijām veltītajā institūtā „Augustinianum”. Tajā piedalījās dažādu ekleziālo kopienu un Baznīcu reliģisko ordeņu locekļi. Audiences laikā Francisks atgādināja, ka ekumeniskās kustības dvēsele ir garīgais ekumenisms. Savā uzrunā viņš pievērsās konsekrētās dzīves nozīmei kristiešu vienotības ceļā. Konsekrētajām personām šajā laukā ir īpaša loma – viņš sacīja. Reliģiskajai dzīvei ir raksturīgi vienotības ar Dievu un brālīgās vienotības cilvēku starpā meklējumi. Svētais tēvs atgādināja, ka vienotība nav tikai mūsu pūliņu rezultāts, bet ir  ...»

VATICAN AGENDA

JAN
25
Sun
h: 12:00
JAN
26
Mon
h: 07:00
 

VATICAN PLAYER

 
LATVIEŠU mp3 icona podcast
 

MOBILE & TABLET

link to android app link to apple app wphone-icon
 

Pāvests, Vatikāns 
Pāvesta vēstījums Pasaules sociālo komunikāciju dienā šogad ir veltīts ģimenes tēmai

Žurnālistu aizbildņa, svētā Franciska no Sales svētku priekšvakarā, 23. janvārī, Vatikāns publicēja pāvesta vēstījumu 49. Pasaules sociālo komunikāciju dienā. Tā temats: „Atklāt ģimeni kā īpašu tikšanās nesavtīgā mīlestībā vidi”. Francisks uzsver, ka tieši ģimene ir pirmā vieta, kur cilvēks iemācās saskarsmi. Pēc viņa domām, pievēršanās ar ģimeni saistītajiem jautājumiem var mums palīdzēt padarīt  ...»


Jēzus pestīšana un aizbildināšana ir svarīgākas par dziedināšanu

„Vissvarīgākā ir nevis fiziskā dziedināšana, bet fakts, ka Jēzus mūs atpestī un aizbildina par mums,” šīrīta Svētajā Misē apgalvoja pāvests. Komentējot dienas Evaņģēlija lasījumu, kurā stāstīts par pūli, kas no visas apkārtnes nāk pie Jēzus, Francisks atzīmēja, ka Dieva tauta Kungā saskata cerību, jo Viņa rīcība un mācības veids skāra sirdi, nonāca līdz sirdij tāpēc, ka Viņam piemīt Dieva Vārda  ...»


Pāvests tiekas ar Vatikāna drošības dienesta darbiniekiem

Klemensa zālē pāvests tikās ar Vatikāna drošības dienesta darbiniekiem. Kolēģu vārdā Svēto tēvu apsveica Marija Rozaria Majorino. Uzrunā Francisks teica: „Tikko esam iesākuši jauno gadu, no kura daudz gaidām un daudz ceram. Pie horizonta redzam arī ēnas un draudu mākoņus, kas nomāc cilvēci. Mēs, kristieši, esam aicināti nezaudēt cerību un drosmi. Mūsu cerība balstās uz stingras klints: Dieva  ...»


Daudzbērnu ģimenes rada cerību, atmešanas kultūra rada nabadzību

„Šodien apstāšos pie sava nesen veiktā apustuliskā ceļojuma uz Šrilanku un Filipīnām,” – sacīja Svētais tēvs vispārējās audiences dalībniekiem. Pāvila VI zālē bija sapulcējušies astoņi tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Pāvests īsumā pastāstīja par septiņu dienu ilgās vizītes Āzijas kontinentā norisi. Ceļojuma galvenais mērķis bija stiprināt kristiešu ticību. Baznīca Šrilankā un Filipīnās  ...»


Pāvests vēlas apmeklēt Āfriku un vairākas Latīņamerikas valstis

Noslēgusies pāvesta Franciska septiņu dienu ilga vizīte Āzijas kontinentā. Viņš apmeklēja Šrilanku un Filipīnas. Pirmdien, 19. janvārī, pēc vairāk nekā 14 stundu ilga lidojuma, šķērsojot 11 valstu gaisa telpu, plkst. 17.38 Philippine Airlines lidmašīna nosēdās Romas Čiampino lidostā. Braucot uz Vatikānu, Svētais tēvs iegriezās Marijas Lielākajā bazilikā, lai brīdi klusumā palūgtos Dievmātes „Salus  ...»


Solidaritāte, ģimene, jaunieši 
Francisks atklāj jauno tribunāla Rota Romana darba gadu

Klemensa zālē Francisks tikās ar Tribunāla Rota Romana darbiniekiem. Pāvests runāja par cilvēcisko un kultūras kontekstu, kurā veidojas cilvēku nodoms stāties laulībā. Vērtību krīze sabiedrībā nav jauna parādība. Pirms 40 gadiem svētīgais Pāvils VI, vēršoties pie Rota Romana darbiniekiem, runāja par «sistemātiskā relatīvisma novājinātu» cilvēku. Francisks atzina, ka Dievs savā labestībā ļauj  ...»


Taisnīgas sabiedriskās kārtības pamatā ir dzīve saskaņā ar Evaņģēliju

Katrs kristietis ir aicināts dzīvot godīgi, saskaņā ar savu ticību, iestāties miera labā un veicināt kopējo labumu. Kristīgās kopienas ir aicinātas veidot solidaritātes tīklus, tādējādi pārveidojot sabiedrību. 16. janvāra priekšpusdienā (pēc Latvijas laika, pulksten 5.15 no rīta) Manilas katedrālē pāvests vadīja Euharistijas svinības, kurās piedalījās aptuveni divi tūkstoši bīskapu, priesteru,  ...»


Pāvests aicina izskaust korupciju un uzklausīt nabagu saucienus

„Filipīnas ir Baznīcas jaunības un vitalitātes apliecinājums,” – mikroblogošanas vietnē „Twitter” šodien raksta pāvests Francisks. Piektdienas rītā Svētais tēvs ieradās 1802. gadā uzceltajā „Malakanjanas” pilī, kur notika oficiālā sagaidīšanas ceremonija. Pie ieejas durvīm viņam tika pasniegta smaržīga atsvaidzinošā salvete, kas simbolizē viesmīlību. Pāvestu sagaidīja Filipīnu prezidents Beninjo  ...»


Dievs dziedina sirdis un dāvā mieru

Tikai Jēzum ir vara dziedināt atvērtās rētas un atgriezt mieru salauztām sirdīm – sacīja pāvests, apmeklējot Madu mariānisko sanktuāriju. Vizītes Šrilankā otrās dienas pēcpusdienā (ap plkst. 10. 30 pēc Latvijas laika) Francisks ar helikopteru devās uz 250 km attālo Madu pilsētu, kas atrodas salas ziemeļos, lai pagodinātu Rožukroņa Dievmāti, lūgtos kopā ar vietējiem katoļticīgajiem un pateiktos  ...»


Nesaraut saikni starp debesīm un zemi!

Tas, kurš ir kurls Svētā Gara iedvesmām, kļūst arī mēms un nespēj evaņģelizēt, – apcerē pirms lūgšanas „Kunga eņģelis” sacīja Francisks. Viņa uzrunas galvenais temats bija Kunga Jēzus kristīšanas notikums. Pāvests vispirms norādīja uz atvērtajām debesīm, par kurām raksta svētais Marks. „Tas atsauc atmiņā pravieša Isaja sāpīgo saucienu: «Kaut tu atvērtu debesis un nokāptu lejā» (Is 63,19). Šis  ...»


Kultūra, sabiedrība, zinātne 

Kādas izjūtas valda Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību? Šo jautājumu Vatikāna radio uzdeva Evaņģēliskās Baznīcas mācītājam Džovanni Traettino (attēlā kopā ar pāvestu) no Kazertas Itālijā. Mācītājs atzina, ka izjūtas līdzinās sējējam. Svētie Raksti saka, ka sējējs raud, kad sēj, taču vēlāk viņš priecāsies par ražu. Traettino atgādina, ka līdzīgu domu savulaik izteica bīskaps Oskars Romero. Viņš ...»


No 18. līdz 25. janvārim norisinās Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Šogad tās temats ir aizgūts no Jāņa Evaņģēlija un saucas „Dod man dzert” (4, 7). Evaņģēlijs apraksta Jēzus tikšanos ar samariešu sievieti. Tā ir kā mīlestības ikona, kas nojauc jebkādus konfesionālās, etniskās un kultūras atšķirtības mūrus. Lūgšanu nedēļas tematu šoreiz sagatavoja Brazīlijas Kristīgo kopienu nacionālā ...»


„Lūdzos, lai Baznīca Šrilankā, sekojot svētā priestera Džusepes Vazas piemēram, būtu stipra ticībā un aktīvi iesaistītos miera, taisnīguma un izlīguma veicināšanā,” – sacīja pāvests Francisks, pasludinot par svētu šīs valsts apustuli. Indijā dzimušais misionārs Ceilonā sludināja Kristus Evaņģēliju no 1686. līdz 1711. gadam. Kanonizācijas svinības notika Galle Face Green parkā, Indijas okeāna ...»


„Barojiet savus bērnus ar Dieva Vārdu, māciet tos piederēt Baznīcai un lūdziet Svētā Gara gaismu,” – jaunkristīto bērnu vecākus un krustvecākus aicināja pāvests. Svētdien Siksta kapelā Francisks vadīja dievkalpojumu, kura laikā nokristīja 33 bērnus. Sprediķī Francisks uzsvēra, ka Dievs ir kā labais tēvs un māte, kas vēlas saviem bērniem dot labu barību. Šī barība ir Dieva Vārds, kas palīdz mums ...»


Jau pavisam drīz, janvāra vidū, pāvests Francisks atkal dosies uz Āzijas kontinentu, šoreiz uz Šrilanku un Filipīnām, lai veiktu apustulisko vizīti šo divu tautu vidū. Kristietība Āzijā tiek uzskatīta par ārzemnieku, vai arī par bijušo Rietumu kolonizētāju reliģiju. Tiesa, pateicoties apustuļa Toma sludināšanai, jau I gadsimtā tā sasniedza Indiju, bet VII gadsimtā, Tanu dinastijas laikā, kristīgā ...»

Miers, politika, dialogs 

Katoļi un luterāņi kopā var daudz darīt, lai liecinātu sabiedrībai, ka Dievs ir žēlsirdīgs – norādīja pāvests, 22. janvārī tiekoties ar ekumenisko delegāciju no Somijas. Delegācijas svētceļojumi uz Romu šīs Ziemeļeiropas valsts aizbildņa sv. Henrika svētkos notiek jau 30 gadus. Agrāk svētceļniekus uzņēma sv. Jānis Pāvils II, tad – Benedikts XVI, bet tagad otro reizi ar viņiem tiekas Francisks. ...»


Trešdien, 14. janvārī, pāvests apmeklēja Madu (Madhu) mariānisko sanktuāriju, lai pagodinātu Rožukroņa Dievmāti un kopā ar vietējiem katoļticīgajiem pateiktos Dievam par 2009. gadā panākto mieru Šrilankā. Pēc atgriešanās Kolombo apustuliskajā nunciatūrā notika trīs iepriekš neplānoti pasākumi. Vatikāna diplomātiskajā mītnē Svētais tēvs tikās ar bijušo Šrilankas prezidentu, kuru pavadīja viņa ...»


„Apkārtējās vides aizsardzībai veltītā enciklika būs gatava šī gada jūnijā vai jūlijā,” – lidojuma laikā sacīja Francisks. Ceļš no Šrilankas galvaspilsētas Kolombo un Manilu ilga vairāk nekā sešas stundas. Preses konferencē pāvests atbildēja uz žurnālistu jautājumiem. Itāļu aģentūras ANSA korespondents Alesandro De Karolis raksta, ka Svētais tēvs, kā parasti, sniedzis tiešas un izsmeļošas ...»


Vizītes Šrilankā pirmās dienas vakarā pāvests tikās ar dažādu reliģiju pārstāvjiem. Viņš uzrunāja budistus, hinduistus, musulmaņus un kristiešus. Franciska uzrunu noklausījās aptuveni 1000 cilvēku. Tikšanās notika Kolombo BMICH Kongresu centrā, kas pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados tika uzbūvēts kā Ķīnas Tautas Republikas dāvana. Pēdējā laikā tur ir notikuši vairāki ievērojami pasaules ...»


Jaunā gada sākumā pāvests tiekas ar Svētā Krēsla diplomātisko misiju vadītājiem. Tā ir iespēja ne tikai apsveikt un novēlēt visiem veiksmīgu darba laiku, bet arī sniegt savu skatījumu uz notikumiem un procesiem starptautiskajā dzīvē. Vatikānam ir diplomātiskās attiecības ar 180 valstīm, kā arī ar Eiropas Savienību, Neatkarīgo Maltas bruņinieku ordeni un daudzām citām starptautiskajām ...»


Pasaulē 
Senegāla: svētceļojumi uz Popenginas svētnīcu

Katru gadu miljoniem ticīgo dodas uz Popenginas mariānisko svētnīcu Senegālā. Arī šogad 15. februārī tur ieradīsies daudzi vecie ļaudis, slimnieki, ...»


Ukraina: UNICEF ceļ trauksmi par skolu slēgšanu

UNICEF bērnu aizsardzības organizācija ceļ trauksmi par skolu slēgšanu Ukrainā. Konflikta dēļ ir pārtraukušas darboties gandrīz 150 mācību iestādes ...»


Armēnija: pasludināts armēņu genocīda piemiņas gads

Armēnijas Pareizticīgo patriarhs Karekins II ir izdevis enciklisku vēstuli, līdz ar kuru pasludina armēņu genocīda piemiņas gadu. Pusotra miljona ...»


Dienvidkoreja: par karitatīvu žestu kļūst brauciens "pāvesta sēdvietā"

Dienvidkorejieši aizvien vairāk izrāda vēlēšanos paceļot „pāvesta sēdvietā” vilcienā no Seulas uz Dečonu. Savas vizītes laikā Francisks, laužot ...»


Filipīnas: sācies nabadzīgajiem veltīts gads

„2015. gads, tāpat kā visi citi gadi, būs Kunga gads, taču centīsimies, lai tas patiešām tāds būtu, Viņu slavējot, lūdzoties, mīlot un Viņam sekojot,” ...»


Pa apustuļa Pāvila pēdām Romā
›  Senā Romas ebreju kopiena
›  Ierašanās mūžīgajā pilsētā. Via Appia
›  Apmešanās vieta un cietums
›  Moceklība. Tre Fontane
›  Apbedījuma vieta. Via Ostiense
›  Tēlniecības darba valoda
›  Ekumeniskais aspekts
Svētais Jānis Pāvils II
›  Uz redzēšanos paradīzē!
›  Beatifikācija - dziļas ticības zīme
Pāvesta lūgšanu nodomi 2015. gadā
›  Janvāris


Piektdienas pēcpusdienā pāvests devās uz Manilas sporta pili Mall of Asia Arena, kur tikās ar ģimenēm. Sporta pils ir uzcelta 2012. gadā un tā pieder komerccentru virknei SM. Ēkā ir vairākas zāles ar kinoteātriem, kas ļāva uzņemt tos, kuriem ...»


Sācies pāvesta Franciska vizītes Āzijas kontinentā otrais posms. 15. janvāra rītā, atvadījies no Kolombo apustuliskās nunciatūras personāla, Svētais tēvs devās uz Benedikta XVI vārdā nosaukto kultūras centru, kas atrodas Bolavalanā, 35 km attālumā no ...»


Pāvests Francisks otrdien ieradās Šrilankā, sākot septiņu dienu vizīti Āzijā, kuras ietvaros viņš apmeklēs arī Filipīnas. Kolombo starptautiskajā lidostā pāvestu sagaidīja Šrilankas jaunais prezidents Maithripala Sirisena, valdības pārstāvji, katoļu ...»


Turpinot katehēžu ciklu par ģimeni, šī gada pirmās vispārējās audiences laikā pāvests Francisks pievērsās mātes cēlajai lomai. Katram cilvēkam ir jāpateicas mātei par to, ka ir saņēmis dzīvību. Gandrīz katram ir jāpateicas mātei arī par tālāko ...»


Kunga Parādīšanās svētkos jeb Triju Ķēniņu dienā, 6. janvārī, pāvests Svētā Pētera bazilikā vadīja Euharistijas svinības. Homīlijā viņš aicināja pārdomāt, ko nozīmē būt kristietim. Kas ir šis noslēpums, kurā slēpjas Dievs? – jautāja Francisks. Kur es ...»


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma