SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
citas valodas  
Kāpēc Baznīca tiek saukta par Kristus miesu?

Kādā veidā Baznīca ir miesa? Kāpēc tā tiek saukta par Kristus miesu? Šos jautājumus, turpinot katehēzi par Baznīcu, šīsdienas vispārējā audiencē uzdeva pāvests. Uzrunājot brāļus un māsas, kas uz tikšanos bija ieradušies no visdažādākajām pasaules zemēm, Francisks atzīmēja, ka tad, ja vēlamies izcelt, cik cieši vienu realitāti veidojošās sastāvdaļas ir savstarpēji vienotas un visas kopā veido vienu lietu, tad bieži vien tiek izmantots „miesas”, „korpusa”, jeb „ķermeņa” jēdziens.

Pāvests atsaucās uz Ezehiela grāmatu, kur tiek aprakstīta kāda īpaša, iespaidīga vīzija, kura spēj iedvest uzticību un cerību mūsu sirdīs. Dievs rāda pravietim izkaisītu kaulu klājienu. Scenārijs ir nomācošs. Dievs tad liek pravietim piesaukt pār šiem kauliem Garu. Tai brīdī kauli sāk tuvināties cits citam un  ...»


VATICAN AGENDA

 

VATICAN PLAYER

 
LATVIEŠU mp3 icona podcast
 

MOBILE & TABLET

link to android app link to apple app wphone-icon
 

Pāvests, Vatikāns 
Esam Jēzū vienota tauta, nevis salas

„Esam Jēzū vienota tauta, nevis salas,” teica pāvests Francisks otrdienas rīta Svētajā Misē. Viņš paskaidroja, ka ar savu upuri Jēzus mūs ir padarījis par draugiem, par tuviem cilvēkiem, kas dzīvo mierā, par cilvēkiem, kuri prot gaidīt, un gaidot, kultivē stipru cerību. Pāvests kavējās pārdomās par Lūkas Evaņģēlija un Pāvila vēstules efeziešiem fragmentiem, kurus šodien lasa universālās Baznīcas  ...»


Kristieši Tuvajos Austrumos tiek vajāti daudzu cilvēku vienaldzības dēļ

Pirmdienas rītā Sinodes jaunajā aulā tika atklāts pāvesta Franciska vadīts publiskais konsistorijs par svētā Filipa Neri oratorija priestera Džuzepes Vaza un Vissvētākā Sakramenta pārlūguma kongregācijas dibinātājas, reliģiskās māsas Marijas Kristīnes kanonizāciju. Konsistorijā piedalījās arī Tuvo Austrumu patriarhi, lai informētu Kardinālu kolēģijas locekļus par pašreizējo kristiešu situāciju šai  ...»


Bīskapu Sinode noslēdzas ar pāvesta Pāvila VI beatifikāciju

Lielais pāvests, drosmīgais kristietis, nenogurstošais apustulis, koncila stūrmanis – tā Francisks izteicās par Pāvilu VI. Svētdien, 19. oktobrī, Svētā Pētera laukumā pāvests pasludināja par svētīgu Džovanni Batistu Montini. Svinības bija vienkāršas, kā vienkārša bija arī Pāvila VI dzīve. Tajās piedalījās vairāk nekā septiņdesmit tūkstoši ticīgo no daudzām valstīm. No dzimtās Brešas Romā ieradās  ...»


Slavēšanas lūgšana piepilda sirdi ar prieku

Vieglāk ir lūgties par žēlastībām, bet grūtāk ir slavēt Dievu. Slavēšana ir patiesā prieka lūgšana, – sacīja pāvests ceturtdienas rīta dievkalpojumā. Uzrunājot Svētās Martas nama kapelā sapulcējušos ticīgos, Francisks skaidroja Svēto Rakstu pirmo lasījumu. Apustulis Pāvils aicina kristiešus Efezā slavēt un pateikties Dievam par saņemtajām žēlastībām. Homīlijā Svētais tēvs uzsvēra, ka Dieva  ...»


Kas beigās notiks ar Dieva tautu? Ko mums vajadzētu sagaidīt?

Svētā Pētera laukumā šodien atkal pulcējās liels daudzums cilvēku no tuvām un tālām zemēm, lai piedalītos trešdienas vispārējā audiencē ar pāvestu. Lai arī ir oktobra vidus, Romā šais dienās valda vasarīgs siltums. Īstai labsajūtai varbūt traucē vienīgi pārlieku lielais gaisa mitrums, taču tas nespēja apslāpēt tikšanās prieku ar Romas bīskapu. Sveicot audiences dalībniekus, Svētais tēvs jautāja:  ...»


Solidaritāte, ģimene, jaunieši 
Sinode bija kopīgi veikta ceļa pieredze

Bīskapu Sinode par ģimenes pastorālajiem izaicinājumiem jaunās evaņģelizācijas kontekstā ir noslēgusies. „Tā bija kopīgi veiktā ceļa pieredze,” – sinodes darbu rezumēja pāvests Francisks. Viņš skaidroja, ka, līdzīgi kā katrā ceļojumā, arī šajās divās nedēļās bija brīži, kad tika paātrināta iešana, vēloties pēc iespējas ātrāk sasniegt mērķi, un arī paguruma un apnikuma brīži, kad gribējās pateikt:  ...»


Mums nav vajadzīga "atšķaidīta" Baznīcas mācība

„Baznīca nemainīs Evaņģēlija mācību,” – pārliecību pauž arhibīskaps Tadeušs Kondrusevičs. Jautāts par Bīskapu Sinodes norisi, Minskas-Mogiļevas arhibīskaps atbildēja: „Sākumā likās, ka sinodē diezgan lielu vietu ieņems pasaulīgais gars, bet tomēr gala rezultāti vēlreiz parādīja, ka Baznīcu vada nevis pasaule, bet Svētais Gars. Bez šaubām, mēs neatrisinājām visas problēmas. Taču tas nebija sinodes  ...»


Pāvesta vēstījums Pasaules Pārtikas dienā

Pāvests ir nosūtījis vēstījumu ANO Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas direktoram Hozē Graciano da Silvam sakarā ar Pasaules Pārtikas dienu. Francisks raksta, ka šī diena atbalso tik daudzu mūsu brāļu un māsu kliedzienus, kuriem dažādās pasaules vietās trūkst ikdienas iztikas. No otras puses, tā liek pārdomāt par milzīgo daudzumu izniekotās pārtikas, par iznīcinātajiem produktiem un naudas  ...»


Arhib. Fizikella: Ģimenes krīze ir saistīta ar ticības krīzi

Sinodes tēvi šonedēļ darbojas valodu grupās (circuli minores). Diskusiju priekšmets ir darba gala dokumenti. Katru dienu Vatikāna preses zālē notiek brīfings, kurā uzstājas vairāki bīskapi. Vakardienas viesi bija Barselonas arhibīskaps, kardināls Martinezs Sistaks, ASV Bīskapu konferences priekšsēdētājs, arhibīskaps Žoseps Edvards Kurts un Pontifikālās jaunās evaņģelizācijas veicināšanas padomes  ...»


Sinodes "relatio" jeb darba dokuments ir diskusiju platforma

„Vajag labi izprast Vatikānā pirmdien prezentētā sinodes relatio jeb darba dokumenta nozīmi. Tas kalpo kā bīskapu diskusiju priekšmets. Sabiedrībā plašu rezonanci ieguvušais dokuments nav sinodes tēvu definitīvo lēmumu apkopojums,” – preses konferencē skaidroja kardināls Fernando Filoni. Tautu evaņģelizācijas kongregācijas prefekts asi kritizēja mediju sacelto ažiotāžu par to, ka it kā Vatikāns  ...»


Kultūra, sabiedrība, zinātne 

„Pāvesta Franciska valoda” – referātu par šādu tematu Salamankas Pontifikālajā universitātē Madridē 16. oktobrī nolasīja Vatikāna radio žurnālists Alessandro Džizotti. Viņš izcēla piecus tematus – „Viss lielākam Dieva godam. Dieva pārsteigumi Franciska pontifikātā”, „Tai rītā Svētās Martas namā. Rīta homīlijas – pontifikāta pulsējošā sirds”, „Bez cilvēkiem nespēju dzīvot. Gana mīlestība pret savu ...»


Sakarā ar Pasaules misiju dienu, aģentūra FIDES atgādina Katoliskās Baznīcas statistikas datus. Tie ir ņemti no 2012. gada noslēgumā Pontifikālajā gadagrāmatā apkopotajiem rādītājiem. Šai laikā planētu apdzīvoja 7 miljardi 23 miljoni 377 tūkstoši cilvēku. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, iedzīvotāju skaits bija audzis par 90 miljoniem 67 tūkstošiem cilvēku. Ir zināms, ka arī šogad visos ...»


Atzīmējot svētā Jāņa Pāvila II ievēlēšanas par pāvestu 36. gadadienu, 16. oktobra rītā Svētā Pētera bazilikā Ļvovas latīņu rita arhibīskaps Miečislavs Mokšickis svinēja Svēto Misi. Tajā piedalījās 110 priesteri un skaitliski liela ticīgo grupa. Homīlijā arhibīskaps norādīja uz Jāņa Pāvila II pontifikāta svarīgo lomu Baznīcas misijā. Bijušais pāvesta sekretārs runāja arī par Romā notiekošās Bīskapu ...»


2015. gada 28. martā Karmela kopienas locekļi atzīmēs svētās Terēzes no Avilas dzimšanas 500 gadu jubileju. Spāņu mistiķei un Baznīcas doktorei veltītā gada ietvaros pāvests Francisks nosūtīja vēstījumu, kurā pateicas Dievam par šo lielo svēto un aicina ticīgos no jauna atklāt viņas garīguma nozīmi, dziļumu un skaistumu. Svētais tēvs mudina lasīt Terēzes darbus, kas, pēc viņa domām, palīdzētu ...»


Apsveicot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus, pāvests Francisks atgādināja, ka 12. oktobrī altāru godā tika paaugstināts Konventālo franciskāņu tēvs Francisks Zirano. Beatifikācijas svinības notika Sassari, Sardīnijas salā. „Jaunā svētīgā drosmīgā uzticība Kristum ir īpaši izteiksmīga mūsdienās notiekošo kristiešu vajašānu kontekstā,” sacīja Svētais tēvs. Francisks Zirano piedzima ...»

Miers, politika, dialogs 

Knajehas ciematā, Sīrijā, notikusi pr. Hannas Jallufas un divdesmit kristiešu nolaupīšana – ziņu apstiprināja Alepo latīņu rita katoļu apustuliskais vikārs, bīskaps Georgs Abu Kazens. Kolektīvā nolaupīšana veikta naktī no 5. uz 6. oktobri. Pagaidām nav zināms, kas šo noziegumu ir izdarījis – džihādistu kaujinieki vai citas personas. Pazudušo kristiešu vidū ir jaunieši – gan zēni, gan meitenes. ...»


3. oktobrī Vatikānā pāvests Francisks pieņēma audiencē Šrilankas prezidentu Mahindu Radžapaksi un viņa vadīto delegāciju. Sirsnīgās tikšanās laikā pārrunāta situācija valstī un reģionā, īpašu uzmanību vēršot uz sociālās un ekonomiskās attīstības pozitīvām iezīmēm. Sarunā tika skarti arī vairāki politiskie jautājumi. Prezidents M. Radžapakse izteica prieku par nākamā gada sākumā paredzēto pāvesta ...»


Pirmdien, 29. septembrī, pāvests Francisks pieņēma audiencē Maltas Republikas prezidenti Mariju Luīzi Koleiru Preku ar dzīvesbiedru un viņas vadīto delegāciju. Tikšanās noritēja sirsnīgā gaisotnē – lasām Svētā Krēsla izdotajā paziņojumā. Tās laikā tika izcelts katoļu Baznīcas nozīmīgais ieguldījums sabiedrības attīstībā, īpaši izglītības un sociālās aprūpes laukā. Abas puses uzmanību pievērsa ...»


Sestdien, 20. septembrī, Francisks pieņēma audiencē Latvijas prezidentu Andri Bērziņu un viņa vadīto delegāciju. Sarunas noritēja sirsnīgā gaisotnē. To laikā tika pieminētas labās attiecības starp Latviju un Svēto Krēslu, kā arī norādīts uz katoļu Baznīcas pozitīvo ieguldījumu sabiedrības dzīvē, sevišķi, izglītības un sociālajā jomā – lasām Vatikāna preses dienesta izdotajā paziņojumā. Sakarā ar ...»


Sabiedrībā plašu rezonansi izraisījusi informācija par mājas aresta noteikšanu poļu arhibīskapam Juzefam Vesolovskim, kuru Baznīcas tiesa šī gada jūnijā atzinusi par vainīgu nepilngadīgu bērnu seksuālajā izmantošanā. Tiek runāts par pāvesta jaunu un stingru attieksmi pret šāda veida noziegumiem. Lēmumu par mājas aresta noteikšanu pieņēma Vatikāna valsts tribunāla prokurors. Jau vēstīts, ka Ticības ...»


Pasaulē 
Itālija: trīs grāmatas par Pāvilu VI

Ir iznākušas trīs grāmatas, kuru mērķis ir palīdzēt „atklāt” pāvestu Pāvilu VI. Avīzes Osservatore Romano vicedirektors Džanfranko Sviderkoši grāmatā ...»


Pakistāna: tiesa piespriež nāvessodu Asijai Bibi

Lahores Augstākā tiesa ir piespriedusi nāvessodu kristīgajai piecu bērnu mātei Asijai Bibi. Viņa tika notiesāta par zaimošanu pret islāmu. Apsūdzību ...»


Sīrija: nolaupītāji atbrīvojuši daļu Knaijehas draudzes locekļu

Sīrijā nolaupītāji atbrīvojuši priesteri Hannu Jallufu un četras draudzes locekles. Kā ziņots, bruņota banda naktī no 5. uz 6. oktobri pavisam ...»


Hongkonga: turpinās protesti pret Ķīnas varas diktātu

Tūkstošiem jauniešu un citu gadagājumu cilvēku joprojām ir palikuši Hongkongas ielās, lai bloķējot satiksmi, protestētu pret demokrātijas ...»


Pa apustuļa Pāvila pēdām Romā
›  Senā Romas ebreju kopiena
›  Ierašanās mūžīgajā pilsētā. Via Appia
›  Apmešanās vieta un cietums
›  Moceklība. Tre Fontane
›  Apbedījuma vieta. Via Ostiense
›  Tēlniecības darba valoda
›  Ekumeniskais aspekts
Svētīgais Jānis Pāvils II
›  Uz redzēšanos paradīzē!
›  Beatifikācija - dziļas ticības zīme
Pāvesta lūgšanu nodomi 2014. gadā
›  Janvāris
›  Februāris
›  Marts
›  Aprīlis
›  Maijs
›  Jūnijs
›  Jūlijs
›  Augusts
›  Septembris


Vatikāns paziņojis, ka, pieņemot Turcijas prezidenta, pareizticīgo Baznīcas patriarha Bartolomeja I un Turcijas Katoļu bīskapu konferences ielūgumu, pāvests Francisks ieradīsies vizītē Turcijā. Vizīte ilgs no 28. līdz 30. novembrim. Tās ietvaros ...»


„Caur Svēto Garu Dievs mūsu rokās ir ielicis Debesis kā mūžības ķīlu,” teica pāvests piektdienas rīta Svētajā Misē. Francisks atzīmēja, ka šī dāvana, diemžēl, bieži tiek atstāta novārtā „blāvas” un liekulīgas dzīves labā. Svētais Gars ir gaismas ...»


Vatikāna preses zālē trešdien sarīkotajā konferencē priesteris Federiko Lombardi sniedza pārskatu par ģimeņu pastorālajiem izaicinājumiem veltītās Bīskapu Sinodes darbu. Tika vērsta uzmanība uz saikni starp attālināšanos no ticības un ģimenes krīzi. ...»


„Runājiet skaidri un klausieties ar pazemību” – sinodes dalībniekus aicināja pāvests Francisks. Ģimenes tēmai veltītā Bīskapu Sinode iesākās ar Stundu liturģiju. Kā pirmais uzstājās Parīzes arhibīskaps, kardināls Andrē Vintruā. Viņš norādīja uz ...»


Sinodes darbi rit uz priekšu labi. Tikšanās norisinās ļoti brīvā un brālīgā atmosfērā. Brīvība un brālība ir svarīgi aspekti, lai varētu auglīgi risināt jautājumus par ģimeni – apliecināja Vatikāna valsts sekretārs, kard. Pjetro Parolins. Visām ...»


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma