SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
citas valodas  
Kristīgā dzīve ir cīņa pret dēmonu, pasauli un miesas kaislībām

„Kristīgā dzīve ir cīņa pret dēmonu, pasauli un miesas kaislībām,” atzīmēja pāvests šīrīta Svētās Mises sprediķī. Komentējot svētā Pāvila vēstules efeziešiem lasījumu, viņš atgādināja, ka velns pastāv un mums pret to ir jācīnās ar patiesības bruņojumu.

„Spēks un drosme”. Svētais Pāvils, vēršoties pie efeziešiem, kristīgo dzīvi attēlo ar militāras valodas palīdzību. Pāvests uzsvēra, ka dzīve Dievā ir jāaizstāv, ir jācīnās, lai spētu to virzīt uz priekšu. Tāpēc ir vajadzīgs spēks un drosme, lai mēs būtu izturīgi un spētu sludināt. Lai virzītos kristīgajā dzīvē uz priekšu, ir jācīnās. „Tā nav vis kāda vienkārša sadursme, nē, tā ir nemitīga cīņa,” uzsvēra pāvests. Francisks izcēla trīs kristīgās dzīves ienaidniekus: dēmonu, pasauli un miesu, jeb mūsu kaislības, kas ir sākotnējā grēka nestie  ...»Pāvests, Vatikāns 
Baznīca – reizē redzama un garīga realitāte

Kā izprast attiecības starp Baznīcas redzamo un reizē garīgo realitāti? – šim jautājumam pievērsās pāvests 29. oktobra katehēzes mācībā. Viņš aicināja vispārējās audiences dalībniekus izlūgt no Dieva ticības dāvanu, lai, neskatoties uz savu vājumu, katrs ticīgais izprastu savu cēlo aicinājumu būt par Dieva mīlestības redzamo zīmi cilvēcei. Kad runājam par Baznīcas redzamo realitāti, uzreiz domājam  ...»


Atrasties Baznīcas iekšienē, neapstāties tās priekštelpā

„Atrasties Baznīcas iekšienē, neapstāties tās priekštelpā,” tāds ir pāvesta aicinājums, kas izskanēja šīrīta Svētajā Misē. Francisks atzīmēja, ka kristiešiem ir jājūtas par Baznīcas daļu. Baznīca neskatās uz cilvēka grēku, bet uz sirdi, ko cenšas dziedināt. Pirms diviem tūkstošiem gadu Jēzus izvēlējās divpadsmit kolonnas, uz kurām celt Baznīcu, sevi liekot par „pamatu” un „stūrakmeni”. Vēlāk Viņš  ...»


Vai esam gaismas, vai tumsas, vai pelēcības kristieši?

„Vārdi atklāj, vai esam gaismas, tumsas, vai pelēcības kristieši,” šīrīta Svētās Mises homīlijā teica pāvests. Viņš paskaidroja, ka sirdsapziņas izmeklēšana pār vārdiem, ko izrunājam, palīdzēs saprast, kādai no jau pieminētajām kategorijām pieder mūsu vārdi. Cilvēkus var pazīt pēc viņu vārdiem. Francisks atzīmēja, ka svētais Pāvils, aicinot kristiešus izturēties kā gaismas, nevis kā tumsības  ...»


Mīlestība ir ticības mērs, bet ticība mīlestības dvēsele

„Dieva un tuvākmīlestības bauslis ir mūsu dzīves pamats,” – apcerē pirms lūgšanas „Kunga eņģelis” teica pāvests Francisks. Viņš jautāja, vai mēs savā ceļā satiktajos cilvēkos patiešām spējam saskatīt Dieva seju? Svētais tēvs atgādināja, ka „mīlestība ir ticības mērs, bet ticība ir mīlestības dvēsele,” un arī, ka garīgo dzīvi nevar atdalīt no kalpojuma un palīdzības sniegšanas cilvēkiem. Francisks  ...»


Pāvests tiekas ar Šonstates kustības dalībniekiem

„Pavadīt ģimeni, aizsargāt laulību, kurām šodien tiek uzbrukts vairāk nekā jebkad iepriekš,” tāds bija pāvesta pārdomu temats, sestdienas rītā tiekoties ar Šonstates kustības locekļiem. Kustība dibināta pirms 100 gadiem Vācijā pēc priestera Jozefa Kenteniha ierosmes. Pāvila VI zālē Vatikānā uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies ap 7500 kustības dalībnieku. Tikšanās notika savstarpēja dialoga  ...»


Solidaritāte, ģimene, jaunieši 
Bīskapu sinodes noslēguma vēstījums

Kādi ir galvenie izaicinājumi, kas skar mūsdienu ģimenes, un kā tos pārvarēt? – atbildi uz šo jautājumu atrodam ģimenei veltītās bīskapu sinodes noslēguma vēstījumā. Dokumentā tiek uzsvērts, ka laulāto tikšanās ar Kristu un viņu savstarpējā tikšanās kļūst par gaismu viņu dzīves ceļā. Sievietes un vīrieša mīlestība atgādina mums to, ka viņi viens otram ir vajadzīgi, lai katrs varētu būt tas, kas  ...»


Sinode bija kopīgi veikta ceļa pieredze

Bīskapu Sinode par ģimenes pastorālajiem izaicinājumiem jaunās evaņģelizācijas kontekstā ir noslēgusies. „Tā bija kopīgi veiktā ceļa pieredze,” – sinodes darbu rezumēja pāvests Francisks. Viņš skaidroja, ka, līdzīgi kā katrā ceļojumā, arī šajās divās nedēļās bija brīži, kad tika paātrināta iešana, vēloties pēc iespējas ātrāk sasniegt mērķi, un arī paguruma un apnikuma brīži, kad gribējās pateikt:  ...»


Mums nav vajadzīga "atšķaidīta" Baznīcas mācība

„Baznīca nemainīs Evaņģēlija mācību,” – pārliecību pauž arhibīskaps Tadeušs Kondrusevičs. Jautāts par Bīskapu Sinodes norisi, Minskas-Mogiļevas arhibīskaps atbildēja: „Sākumā likās, ka sinodē diezgan lielu vietu ieņems pasaulīgais gars, bet tomēr gala rezultāti vēlreiz parādīja, ka Baznīcu vada nevis pasaule, bet Svētais Gars. Bez šaubām, mēs neatrisinājām visas problēmas. Taču tas nebija sinodes  ...»


Pāvesta vēstījums Pasaules Pārtikas dienā

Pāvests ir nosūtījis vēstījumu ANO Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas direktoram Hozē Graciano da Silvam sakarā ar Pasaules Pārtikas dienu. Francisks raksta, ka šī diena atbalso tik daudzu mūsu brāļu un māsu kliedzienus, kuriem dažādās pasaules vietās trūkst ikdienas iztikas. No otras puses, tā liek pārdomāt par milzīgo daudzumu izniekotās pārtikas, par iznīcinātajiem produktiem un naudas  ...»


Arhib. Fizikella: Ģimenes krīze ir saistīta ar ticības krīzi

Sinodes tēvi šonedēļ darbojas valodu grupās (circuli minores). Diskusiju priekšmets ir darba gala dokumenti. Katru dienu Vatikāna preses zālē notiek brīfings, kurā uzstājas vairāki bīskapi. Vakardienas viesi bija Barselonas arhibīskaps, kardināls Martinezs Sistaks, ASV Bīskapu konferences priekšsēdētājs, arhibīskaps Žoseps Edvards Kurts un Pontifikālās jaunās evaņģelizācijas veicināšanas padomes  ...»


Kultūra, sabiedrība, zinātne 

Kāda ir kristīgā zinātnieka misija? – šajā jautājumā ielūkojās pāvests Francisks, 27. oktobra rītā uzrunājot Pontifikālās Zinātņu akadēmijas locekļus. Viņš mudināja klātesošos veicināt zinātnisko progresu, lai tādējādi uzlabotu visu cilvēku, sevišķi, nabagu dzīves apstākļus. Tikšanās notika sakarā ar emeritētā pāvesta Benedikta XVI krūšutēla svinīgo atklāšanu. To veidoja itāļu skulptors Fernando ...»


„Pāvesta Franciska valoda” – referātu par šādu tematu Salamankas Pontifikālajā universitātē Madridē 16. oktobrī nolasīja Vatikāna radio žurnālists Alessandro Džizotti. Viņš izcēla piecus tematus – „Viss lielākam Dieva godam. Dieva pārsteigumi Franciska pontifikātā”, „Tai rītā Svētās Martas namā. Rīta homīlijas – pontifikāta pulsējošā sirds”, „Bez cilvēkiem nespēju dzīvot. Gana mīlestība pret savu ...»


Sakarā ar Pasaules misiju dienu, aģentūra FIDES atgādina Katoliskās Baznīcas statistikas datus. Tie ir ņemti no 2012. gada noslēgumā Pontifikālajā gadagrāmatā apkopotajiem rādītājiem. Šai laikā planētu apdzīvoja 7 miljardi 23 miljoni 377 tūkstoši cilvēku. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, iedzīvotāju skaits bija audzis par 90 miljoniem 67 tūkstošiem cilvēku. Ir zināms, ka arī šogad visos ...»


Atzīmējot svētā Jāņa Pāvila II ievēlēšanas par pāvestu 36. gadadienu, 16. oktobra rītā Svētā Pētera bazilikā Ļvovas latīņu rita arhibīskaps Miečislavs Mokšickis svinēja Svēto Misi. Tajā piedalījās 110 priesteri un skaitliski liela ticīgo grupa. Homīlijā arhibīskaps norādīja uz Jāņa Pāvila II pontifikāta svarīgo lomu Baznīcas misijā. Bijušais pāvesta sekretārs runāja arī par Romā notiekošās Bīskapu ...»


2015. gada 28. martā Karmela kopienas locekļi atzīmēs svētās Terēzes no Avilas dzimšanas 500 gadu jubileju. Spāņu mistiķei un Baznīcas doktorei veltītā gada ietvaros pāvests Francisks nosūtīja vēstījumu, kurā pateicas Dievam par šo lielo svēto un aicina ticīgos no jauna atklāt viņas garīguma nozīmi, dziļumu un skaistumu. Svētais tēvs mudina lasīt Terēzes darbus, kas, pēc viņa domām, palīdzētu ...»

Miers, politika, dialogs 

Pāvests Francisks pirmdien pieņēma audiencē Ugandas Republikas prezidentu Joveri Musevini (Yoweri Museveni) ar dzīvesbiedri un viņa vadīto delegāciju. Sirsnīgā sarunā tika pārrunāti vairāki šīs Āfrikas valsts aspekti, izceltas labās attiecības starp Svēto Krēslu un Ugandu un pausta atzinība par Katoļu baznīcas svarīgo ieguldījumu sabiedrības dzīves attīstībā, īpaši izglītības, sociālas un ...»


Pasaulē no 150 līdz 200 miljoniem kristiešu ir pakļauti dažāda veida diskriminācijām un vajāšanām ticības dēļ. Šajās dienās Francijā klajā nākusi grāmata, kurā apkopotas kristiešu dramatiskās situācijas dažādās valstīs. Tās nosaukums: „Kristiešu situāciju melnā grāmata” saskan ar „Komunisma melno grāmatu”, kas uzreiz kļuva par bestselleru, un kurā rakstīts par marksistiskās ideoloģijas iedvesmoto ...»


„Vajag veicināt sociālo taisnīgumu, ievērojot katras personas cieņu un tiesības,” – uzsvēra pāvests, tiekoties ar Starptautiskās Krimināllikuma asociācijas delegāciju. Plašajā uzrunā Francisks pieskārās daudziem jautājumiem, kas saistīti ar sociālā taisnīguma dimensiju un cīņu pret noziedzību. Pāvests norādīja arī uz draudiem, kādus rada manipulācijas, piemēram, dažu mediju un politiķu ...»


Lai kristieši ietu pa ceļu, kas ved uz izlīgšanu un aizvien ciešāku savstarpēju vienotību, viņiem jābūt gataviem iekšēji atjaunoties – sacīja pāvests, uzrunājot apvienības „Austrumu gaisma” rīkotā ekumeniskā svētceļojuma dalībniekus. Svētceļojumu uz Romu vadīja pareizticīgo metropolīts Kallistos di Diokleija. Audiences laikā Francisks atgādināja, ka jau šī gada novembra beigās viņš dosies uz ...»


Pāvests Francisks pieņēma audiencē Grenādas premjerministru Keitu Mišelu ar dzīvesbiedri un viņa vadīto delegāciju. Sarunā pausta atzinība par labām attiecībām starp Svēto Krēslu un Grenādu, kā arī izcelts katoļu Baznīcas ieguldījuma nozīmīgums izglītības, sociālajā un karitatīvajā jomā, un rūpes par jauniešiem. Tika norādīts uz nepieciešamību veicināt sadarbību valsts attīstībā. Grenādas ...»


Pasaulē 
Ukraina: Eiropas Austrumu katoļu Baznīcu bīskapu tikšanās

Austrumu katoļu Baznīcu loma un misija ekumenisma ceļā, kristiešu situācija Tuvajos Austrumos un Ukrainas grieķu katoļu Baznīcas izaicinājumi – šīs ...»


Ukraina: atbrīvots separātistu nolaupītais priesteris

Brīvībā ir izlaists priesteris Viktors Vonsovičs – poļu tautības garīdznieks, kurš tika nolaupīts Ukrainā. Šo ziņu pavēstīja Polijas Ārlietu ...»


Itālija: trīs grāmatas par Pāvilu VI

Ir iznākušas trīs grāmatas, kuru mērķis ir palīdzēt „atklāt” pāvestu Pāvilu VI. Avīzes Osservatore Romano vicedirektors Džanfranko Sviderkoši grāmatā ...»


Pakistāna: tiesa piespriež nāvessodu Asijai Bibi

Lahores Augstākā tiesa ir piespriedusi nāvessodu kristīgajai piecu bērnu mātei Asijai Bibi. Viņa tika notiesāta par zaimošanu pret islāmu. Apsūdzību ...»


Sīrija: nolaupītāji atbrīvojuši daļu Knaijehas draudzes locekļu

Sīrijā nolaupītāji atbrīvojuši priesteri Hannu Jallufu un četras draudzes locekles. Kā ziņots, bruņota banda naktī no 5. uz 6. oktobri pavisam ...»


Pa apustuļa Pāvila pēdām Romā
›  Senā Romas ebreju kopiena
›  Ierašanās mūžīgajā pilsētā. Via Appia
›  Apmešanās vieta un cietums
›  Moceklība. Tre Fontane
›  Apbedījuma vieta. Via Ostiense
›  Tēlniecības darba valoda
›  Ekumeniskais aspekts
Svētīgais Jānis Pāvils II
›  Uz redzēšanos paradīzē!
›  Beatifikācija - dziļas ticības zīme
Pāvesta lūgšanu nodomi 2014. gadā
›  Janvāris
›  Februāris
›  Marts
›  Aprīlis
›  Maijs
›  Jūnijs
›  Jūlijs
›  Augusts
›  Septembris


Šogad Ļubļinas diecēzes garīgajam semināram aprit 300 gadu jubileja. Tā neuzkrītošie aizsākumi XVII gadsimta beigās saistās ar svētā Vincenta no Paulo dibinātās priesteru kongregācijas darbību, kuras īpašā misija bija tieši semināru izveide. Ar Annas ...»


Kādā veidā Baznīca ir miesa? Kāpēc tā tiek saukta par Kristus miesu? Šos jautājumus, turpinot katehēzi par Baznīcu, šīsdienas vispārējā audiencē uzdeva pāvests. Uzrunājot brāļus un māsas, kas uz tikšanos bija ieradušies no visdažādākajām pasaules ...»


Vatikāns publicējis pāvesta Franciska pastorālās darbības programmu nākamajam mēnesim. 1. novembrī – Visu svēto svētkos – Romas senajā kapsētā Campo Verano (plkst. 16) Svētais tēvs vadīs aizlūguma dievkalpojumu. Visu ticīgo mirušo piemiņas dienā, 2. ...»


Vatikāns paziņojis, ka, pieņemot Turcijas prezidenta, pareizticīgo Baznīcas patriarha Bartolomeja I un Turcijas Katoļu bīskapu konferences ielūgumu, pāvests Francisks ieradīsies vizītē Turcijā. Vizīte ilgs no 28. līdz 30. novembrim. Tās ietvaros ...»


„Caur Svēto Garu Dievs mūsu rokās ir ielicis Debesis kā mūžības ķīlu,” teica pāvests piektdienas rīta Svētajā Misē. Francisks atzīmēja, ka šī dāvana, diemžēl, bieži tiek atstāta novārtā „blāvas” un liekulīgas dzīves labā. Svētais Gars ir gaismas ...»


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma