SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
citas valodas  
Pāvests mazgā kājas invalīdiem un sirmgalvjiem

Lielās ceturtdienas pēcpusdienā Francisks devās uz vienu no Romas aprūpes centriem, kur svinēja Kunga Pēdējo vakariņu piemiņas dievkalpojumu. Tā laikā pāvests mazgāja kājas 12 invalīdiem un gados veciem cilvēkiem: deviņiem itāļiem, musulmanim no Lībijas, āfrikāņu jaunietim un sievietei no Etiopijas. Pēc Evaņģēlija nolasīšanas Svētais tēvs teica: "Dzirdējām, ko Jēzus veica Pēdējo vakariņu laikā. Tas bija atvadu žests. Tas ir mums atstātais mantojums. Viņš ir Dievs, bet kļuva par kalpu, par mūsu kalpu. Tas ir mantojums: arī mums ir jākļūst par kalpiem. Viņš veica šo ceļu no mīlestības. Arī mums ir jāmīl vienam otru un jākalpo ar mīlestību. Šādu mantojumu mums ir atstājis Jēzus. Viņš mazgāja kājas. Tas ir simbolisks žests. Pie galda sēdošajiem cilvēkiem, tiem, kuri atnāca uz pusdienām, šādu  ...»

VATICAN AGENDA

APR
18
Fri
h: 21:10
APR
19
Sat
h: 20:30
APR
20
Sun
h: 10:15
 

VATICAN PLAYER

 
LATVIEŠU mp3 icona podcast
 

MOBILE & TABLET

link to android app link to apple app wphone-icon
 

Pāvests, Vatikāns 
Pāvests aicina priesterus savu aicinājumu izdzīvot ar prieku

„Kungs ir svaidījis mūs ar prieka eļļu, un šī svaidīšana mudina mūs pieņemt un izdzīvot šo lielo dāvanu ar prieku.” Lielās ceturtdienas rītā Svētā Pētera bazilikā pāvests Francisks kopā ar kardināliem, bīskapiem un priesteriem svinēja Hrizmas pasvētīšanas Svēto Misi. Liturģijas laikā pāvests pasvētīja eļļas, kas tiek izmantotas Kristības, Iestiprināšanas, Priesterības un Slimnieku svaidīšanas  ...»


Jēzus ciešanas – Dieva bezgalīgās mīlestības atklāsmes kulminācija

Ko darīt visdziļākās tumsas brīdī? Kā rīkoties tad, kad liekas, ka viss ir zaudēts, un šķiet, ka vairs nav izejas? Atbildi uz šiem jautājumiem atrodam pāvesta 16. aprīļa katehēzes mācībā. Trīs svēto dienu priekšvakarā uzrunājot aptuveni 50 tk. trešdienas vispārējās audiences dalībnieku, Francisks pievērsās Kristus ciešanu un nāves noslēpumam. Viņš atgādināja, ka Jēzus augšāmcelšanās nav kādas  ...»


Palmu jeb Kunga ciešanu svētdienas svinības Vatikānā

„Kas es esmu cietošā Kristus priekšā? Vai es spēju priecāties un slavēt Viņu?” – pāvests jautāja ticīgajiem Svētā Pētera laukumā. 13. aprīlī Francisks vadīja Palmu jeb Kunga ciešanu svētdienas dievkalpojumu. Tajā piedalījās vairāk nekā 100 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, arī Latvijas. Pārpildītais laukums ieguva zaļu nokrāsu, jo svinību dalībniekiem rokās bija palmu un olīvkoku zari.  ...»


Garīgais seminārs nav patvēruma vieta, priesteris nav funkcionārs

Kā tas iespējams? Kā lai seminārists un priesteris kļūst par patiesi labu ganu, pēc paša Jēzus parauga? Atbildes uz šiem jautājumiem sniedza Francisks pirmdien tiekoties ar Anaņi pāvesta Leona XIII nodibinātā garīgā semināra audzēkņiem. Pontifikālajā Leona kolēģijā uz priesterību gatavojas kandidāti no vairākām Itālijas Lacio apgabala diecēzēm. Audiencē ieradās bīskapi, priesteri un semināristi,  ...»


Velns ir arī 21. gadsimtā

Evaņģēlija gaismā mācīsimies cīnīties ar ļaunā gara kārdinājumiem – mudināja pāvests, uzrunājot Vatikāna viesu namā uz rīta Svēto Misi sapulcējušos ticīgos. Viņš atzina, ka mēs visi tiekam kārdināti, jo velns negrib, lai mēs kļūtu svēti. Kristīgā dzīve ir cīņa ar ļauno. Arī Jēzus savas dzīves laikā cīnījās ar velnu. Kristus ieradās pasaulē, lai uzvarētu šīs pasaules valdnieku. Francisks  ...»


Solidaritāte, ģimene, jaunieši 
Pāvesta Franciska dāvana ieslodzītajiem

Romas „Regina Coeli” cietuma iemītnieki saņems no pāvesta Franciska Lieldienu dāvanu – 1200 kabatas formāta Evaņģēlija grāmatas. 16. aprīlī ieslodzījuma vietā tās nogādās Vatikāna Labdarības biroja vadītājs, arhib. Konrāds Krajevskis. Tādas pašas grāmatiņas jau saņēma arī tie ticīgie, kuri 6. aprīlī piedalījās pāvesta vadītajā mariāniskajā lūgšanā „Kunga eņģelis” un viņa celebrētajā Euharistijā  ...»


Onkoloģiski slimajiem pacientiem jāsaņem integrāla aprūpe

„Lai varētu runāt par īstu veselību, nedrīkstam aizmirst, ka pēc Dieva attēla un līdzības radītais cilvēks ir miesas un dvēseles vienība,” – sacīja Francisks ārstiem. Uz audienci Vatikānā pulcējās Romas La Sapienzauniversitātes un Svētā Andreja slimnīcas rīkotā onkoloģiskās ķirurģijas kongresa 120 dalībnieki. Pāvests pauda gandarījumu par mūsdienu zinātnes sasniegumiem, kas ļauj jau laicīgi  ...»


Vēstures studijas – viens no patiesības meklēšanas ceļiem

Pontifikālā Vēstures zinātņu komiteja sniedz nozīmīgu atbalstu visiem tiem, kuru uzdevums ir izšķirt, ko Svētais Gars grib pateikt šodienas Baznīcai. Sestdien pāvests pieņēma audiencē šīs komitejas locekļus. Pirms 60 gadiem šo institūciju izveidoja pāvests Pijs XII. Uzrunā Francisks atklāja, cik ļoti ir svarīga pagātnes notikumu pētniecība un patiesības meklēšana tagadnei un nākotnei. „Vēstures  ...»


Pāvests tiekas ar Itālijas kustības "Par dzīvību" pārstāvjiem

Vatikānā pāvests Francisks tikās ar 450 Itālijas kustības „Par dzīvību” pārstāvjiem. Svētais tēvs pateicās visiem klātesošajiem par viņu pašaizliedzīgo darbu, it sevišķi palīdzības centru un projekta „Džemma” atbildīgajiem, kas šajos 20 darbošanās gados ar konkrētu atbalstu ir palīdzējuši nākt pasaulē daudziem bērniem, kuri savādāk nebūtu piedzimuši. „Cilvēka dzīve ir svēta un neaizskarama,”  ...»


Bērniem ir tiesības dzīvot pilnā ģimenē

Audiencē pie Franciska piektdien ieradās Starptautiskā bērnu aizsardzības biroja (BICE) locekļi. Šī katoļu institūcija, ko pēc Otrā pasaules kara nodibināja pāvests Pijs XII, aktīvi iesaistījusies bērnu tiesību aizsardzībā, sniedzot svarīgu ieguldījumu 1989. gadā pieņemtās ANO Konvencijas īstenošanā. Tā regulāri sadarbojas ar Svētā Krēsla birojiem Ņujorkā, Strasbūrā un Ženēvā. Uzrunā Svētais tēvs  ...»


Kultūra, sabiedrība, zinātne 

Lielajā piektdienā, 18. aprīlī, Romas Kolizejā pāvesta Franciska vadītā Krusta ceļa pārdomas aicinās mūs aizdomāties par ekonomisko krīzi un tās dramatiskajām sekām, imigrantu situāciju un tiem lielajiem ļaunumiem, kas izdzēš tik daudzu jauniešu dzīvību. Šogad Via Crucis meditācijas, kas otrdien parādīsies Romas grāmatu veikalos, uzrakstījis Kampobasso-Bojano arhibīskaps Džankarlo Bregantini. 14 ...»


Tēva Ranjero Kantalamessas sagatavoto Lielā gavēņa piekto pārdomu temats bija: „Svētais Gregors Lielais un Svēto Rakstu garīgā izpratne”. Sprediķotājs atgādināja, ka Svētie Raksti ir cilvēcei adresēts Dieva Vārds. Viņš skaidroja, kādu pieeju Svētajiem Rakstiem atklāj mums Baznīcas tēvi. Saskaņā ar tēvu mācību, Rakstiem ir tiešā un garīgā nozīme. Pēdējā var būt alegoriska, morāliska un ...»


Vatikānā norisinās Anglijas un Velsas Bīskapu konferences organizētā 2. starptautiskā konference, kas veltīta cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēm. Tajā piedalās policijas nodaļu vadītāji no 20 valstīm, kā arī Eiropola un Interpola pārstāvji. Divu dienu sanāksme notiek Pontifikālās Zinātņu akadēmijas ēkā. Savā pieredzē dalās Londonas policijas komendants, Anglijas un Velsas Bīskapu ...»


Katram svētceļniekam un tūristam, kas apmeklē Svētā Pētera laukumu, līdz vasaras vidum ir iespēja apskatīt vienu no senākajiem Bībeles manuskriptiem. Tas ir 2. aprīlī atklātās izstādes «Verbum Dominini II. Dieva Vārds iet pretī tautām» eksponāts. Izstāde ierīkota Svētā Pētera bazilikas kreisajā spārnā. Pontifikālās kultūras padomes rīkoto izstādi var apmeklēt par brīvu, un tā ilgs līdz šī gada ...»


Pāvests Francisks vairākas reizes ir aicinājis ticīgos vienmēr nēsāt sev līdzi nelielu Evaņģēliju grāmatu, bieži ņemt to rokās, lai pārlasītu un meditētu par Jēzus darbiem un vārdiem, it sevišķi – par konkrētās dienas Evaņģēlija lasījumiem. Lai palīdzētu šo aicinājumu īstenot praksē, sniedzot skaidru „vēsti”, svētdien, 6. aprīlī, „Kunga eņģelis” lūgšanas laikā, pēc pāvesta vēlēšanās Svētā Pētera ...»

Miers, politika, dialogs 

Laikā, kad visa Eiropa un pasaule ar lielām raizēm raugās uz notikumiem Ukrainā, Konstantinopoles ekumeniskais patriarhs Bartolomejs I ir adresējis ukraiņu tautai speciālu vēstījumu. Palmu svētdienā izplatītajā dokumentā viņš apliecina, ka šajā periodā mēs svinam mīlestības uzvaru pār naidu, patiesības – pār meliem un dzīvības – pār nāvi. Patriarhs mudina Ukrainas pareizticīgos censties uzturēt ...»


Venecuēlas valdība veikusi kārtējo soli pretī sarunu uzsākšanai ar opozīcijas līderiem. Tā ir uzaicinājusi Vatikāna valsts sekretāru, kardinālu Pjetro Parolinu piedalīties šajās sarunās. Tikšanās mērķis ir veicināt konstruktīvu dialogu, savstarpējo sapratni un mieru dažādu sociālo grupu starpā, lai meklētu politiskās un ekonomiskas krīzes risinājumus. Kardināls P. Parolins Venecuēlu un tās ...»


Trešdien, 9. aprīlī, Sandiego (Kalifornija) slimnīcā 87 gadu vecumā mūžībā aizgāja emeritētais Irākas Babilonijas kaldiešu patriarhs kardināls Emanuels III Deli. Līdz ar viņa nāvi Kardinālu kolēģijā ir 216 kardināli, no kuriem 120 ir balsstiesīgi. Emanuels III Deli ir dzimis 1927. gada 27. septembrī Telkaifā, Irākā. Ieguvis teoloģijas zinātņu grādu Pontifikālajā Urbāna universitātē un Baznīcas ...»


7. aprīļa pēcpusdienā Vatikānā ieradās Jordānijas karalis Abdulla II bin al-Huseins. Vizītei bija privāts raksturs. Pāvests Francisks karali uzcienāja ar tēju. Sarunā piedalījās arī karaliskās ģimenes loceklis, kroņprincis Gazi bin Muhammeds. Tikšanās ilga aptuveni 40 minūtes. Kā pastāstīja Vatikāna preses sekretārs, sarunas galvenais tēmats bija pāvesta apustuliskais ceļojums uz Svēto Zemi. ...»


Pāvests Francisks pieņēma audiencē Libērijas Republikas prezidenti Elēnu Džonsoni Serlīfu un viņas vadīto delegāciju. Tikšanās ilga aptuveni 20 minūtes. Sarunā pausta atzinība par labām attiecībām starp Svēto Krēslu un Libēriju un demokrātisko struktūru stiprināšanu valstī. Izcelts katoļu Baznīcas svarīgais ieguldījums miera un izlīguma veicināšanā, kā arī darbs izglītības un sociālajā jomā. ...»


Pasaulē 
Kuba: pirmo reizi Via Crucis retranslācija TV

Šī gada Klusajā nedēļā Krusta ceļa gājienu Kubā pirmo reizi pārraidīja vietējā televīzija. Tas notika trešdien, 16. aprīlī, Havanas katedrālē. 2012. ...»


Francija: garīdznieki piedalās veločempionātā

Bīskapi, priesteri, diakoni, semināristi, reliģisko ordeņu locekļi un klostermāsas – kopumā vismaz trīsdesmit cilvēku piedalīsies 15. Franču klēra ...»


Čīle: plašs ugunsgrēks skar Valparaiso pilsētu

Pēdējās dienās Čīles plašsaziņas līdzekļu uzmanības centrā ir ugunsgrēks, kas skāris vēsturisko ostas pilsētu Valparaiso. Vietējie mediji ziņo, ka ...»


Sīrija: nogalināts jezuītu priesteris

Sīrijā nogalināts jezuīts no Nīderlandes. 75 gadus vecais priesteris Franss van der Lugts (attēlā) strādāja Homsā, kur jau divus gadus turpinās sīvas ...»


Ruanda: genocīda upuru piemiņas 20. gadadiena

Šogad aprit 20 gadi kopš dienas, kad Ruandā sākās genocīds. Tas notika 1994. gada 6. aprīlī. Traģiskie notikumi ilga vairāk nekā trīs mēnešus. To ...»


Pa apustuļa Pāvila pēdām Romā
›  Senā Romas ebreju kopiena
›  Ierašanās mūžīgajā pilsētā. Via Appia
›  Apmešanās vieta un cietums
›  Moceklība. Tre Fontane
›  Apbedījuma vieta. Via Ostiense
›  Tēlniecības darba valoda
›  Ekumeniskais aspekts
Svētīgais Jānis Pāvils II
›  Uz redzēšanos paradīzē!
›  Beatifikācija - dziļas ticības zīme
Pāvesta lūgšanu nodomi 2014. gadā
›  Janvāris
›  Februāris
›  Marts
›  Aprīlis


16. aprīlī emeritētais pāvests Benedikts XVI svinēja savu 87. dzimšanas dienu. Šajā sakarā Francisks piezvanīja jubilāram, lai apsveiktu un apliecinātu, ka lūdzas par viņu, īpaši rīta dievkalpojumos, kurus svin Svētās Martas nama kapelā. Vatikāna ...»


„Dārgie jaunieši, glabājiet prieku, ko sniedz Dieva žēlastība, un sludiniet Kristu, kurš runā caur Svētajiem Rakstiem”, ar šādu pamudinājumu pie Madagaskaras jauniešiem vērsās Antananarivo arhibīskaps Odons Marija Arsēns Razanakolana. Palmu jeb ...»


Ar poļu kardināla Karola Vojtilas ievēlēšanu par pāvestu Baznīcā iesākās lielais apustulisko ceļojumu laiks. Pāvests Jānis Pāvils II – miera svētceļnieks – devās uz tuvām un tālām zemēm, lai sludinātu Kristus pestīšanas vēsti visām tautām un ...»


Pāvests Francisks nominēja bīskapu Vitāliju Skomarkovski par Luckas diecēzes vadītāju, bet bīskapu Staņislavu Širokoradjuku par Harkovas-Zaporožjes diecēzes ganu. Abi Ukrainas bīskapi ir bijušie Rīgas Garīgā semināra audzēkņi. Līdz šim abi bija ...»


Svētīgais Jānis Pāvils II ļoti gribēja apmeklēt Krieviju. Par to liecina arī fakts, ka viņš izlasīja visu Bībeli krievu valodā, sacīja kardināls Staņislavs Dzivišs. Ceturtdien, 10. aprīlī, Romas Svētā Staņislava baznīcā notika grāmatas „Blakus ...»


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma