SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
citas valodas  
Kristietim jāiet pie katra, kuram vajadzīgs kāds mierinājuma un cerības vārds

Sestdiena, 22. novembris, pāvestam Franciskam bija saspringta darba diena. Tā iesākās ar tikšanos ar Itālijas Bīskapu konferences rīkotā, misiju darbam veltītā saieta dalībniekiem. Uz audienci Pāvila VI zālē, Vatikānā, ieradās aptuveni 800 cilvēku. Tos uzrunājot, Francisks atgādināja, ka žēlsirdība izmaina cilvēku un tautu likteni. „Bet žēlsirdība pārsniedz tiesu”, raksta apustulis Jēkabs (2, 13). Tāpēc katras paaudzes kristietis ir aicināts būt par misionāru, tas ir, sludināt žēlsirdības Evaņģēliju. Viņš ir aicināts dalīties ar citiem no Kunga saņemtajā dāvanā, dot tālāk citiem to, ko nes savā sirdī. Baznīca ir misionāra – uzsvēra pāvests. Tā ir Baznīca, kas iziet, kura nebaidās satikties, nebaidās iet jaunus ceļus un atklāt visiem Evaņģēlija prieku.

Francisks precizēja, ka Baznīca  ...»


VATICAN AGENDA

 

VATICAN PLAYER

 
LATVIEŠU mp3 icona podcast
 

MOBILE & TABLET

link to android app link to apple app wphone-icon
 

Pāvests, Vatikāns 
Baznīca nav finansiālo darījumu vieta

Jēzus dāvā mums pestīšanu vienmēr par brīvu. Tāpēc Baznīca nekad nedrīkst kļūt par vietu, kur notiek darījumi – sacīja pāvests piektdienas rīta Svētās Mises laikā. Uzrunājot Vatikāna viesu namā sapulcējušos ticīgos, Svētais tēvs brīdināja, lai priesteri, laji, sekretāri, kuri darbojas draudzēs, nekļūtu par afēristiem. Ieejot dievnamos, cilvēki dažreiz ierauga pakalpojumu sarakstus ar cenām… Par  ...»


Izsalkušie prasa, lai tiktu ievērota viņu personas cieņa

Pāvesta darbības galvenais notikums ceturtdien, 20. novembrī, bija piedalīšanās ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) rīkotajā 2. Starptautiskajā konferencē par nodrošināšanu ar pārtiku. Pasākums notika FAO mītnē Romā. Francisks atzina, ka šodien mums pārāk maz rūp tie cilvēki, kuri cieš badu. Daudz tiek runāts par tiesībām, bet pārāk bieži aizmirstam pienākumus. Kamēr runājam par  ...»


Jēzus raud, kad mūsu sirds aizveras pret Viņa pārsteigumiem

„Jēzus raud, kad mūsu sirds aizveras pret Viņa pārsteigumiem,” teica pāvests piektdienas rīta dievkalpojumā. Jēzus raud pār Jeruzalemi, jo tā neatzina To, kurš nes mieru. Komentējot šīsdienas Evaņģēlija fragmentu, Svētais tēvs paskaidroja, ka Kungs raud par izredzētās pilsētas un izredzētās tautas sirds aizvērtību. Jeruzalemei nebija laika atvērt Viņam durvis. Tā bija pārāk nodarbināta, pārāk  ...»


Katra dzīves situācija ir izdevība iet pa svētuma ceļu

„No sirds dziļumiem aicinu konfliktos iesaistītās puses saraut naida un vardarbības loku, un pieņemt drosmīgus lēmumus izlīgšanas un miera labā”, ar šādu aicinājumu pie sabiedrības vērsās pāvests 19. novembra vispārējās audiences laikā saistībā ar Jeruzalemē un citviet Svētajā Zemē pieaugošo spriedzi. Viņš norādīja, ka vardarbības uzliesmojumā netiek saudzētas pat kulta vietas. Uzrunājot Svētā  ...»


Uzmanieties, lai jūs nekļūtu remdeni kristieši!

„Uzmanieties, lai jūs nekļūtu remdeni kristieši,” šīrīta Svētajā Misē atkal brīdināja pāvests Francisks. Svētais tēvs uzsvēra, ka kristiešiem vienmēr ir jāatbild uz Jēzus aicinājumu atgriezties, pretējā gadījumā no grēciniekiem var pārtapt korumpētajos. Atgriešanās ir žēlastība, tas ir Dieva apmeklējums. Pāvests sprediķī atsaucās uz šīsdienas liturģiskajiem lasījumiem – uz Apokalipses fragmentu un  ...»


Solidaritāte, ģimene, jaunieši 
Vai naudas trūkums dažādām iniciatīvām visbiežāk nav tikai aizbildinājums?

Iet tālāk, saredzēt un risināt ne tikai savas problēmas, bet arī uzņemties iniciatīvu un uzdrošināties iet pretī citu vajadzībām – par to pāvests runā videovēstījumā, kas adresēts Baznīcas sociālās mācības 4. festivāla dalībniekiem. „Šodien esam aicināti ņemt iniciatīvu savās rokās, jo pašreizējā ekonomiskā sistēma cenšas visu vienveidot un pakļaut naudas varai”, viņš saka. Pasākums, kas no 20.  ...»


Ģimenei ir būtiska loma ticības tālāknodošanā

Vatikānā vizīti „ad Limina Apostolorum” šonedēļ veic Zambijas bīskapi. Tiekoties ar šīs Āfrikas valsts katoļu Baznīcas vadītājiem, pāvests Francisks norādīja uz nepieciešamību stiprināt ticību un sargāt kristīgo tradīciju jaunajos sociālajos un kultūras apstākļos. Svētais tēvs runāja par misionāru pašaizliedzīgo darbu Zambijā. Pateicoties tam, šodien Baznīca šajā valstī var priecāties par  ...»


Bērniem ir tiesības augt ģimenē ar tēvu un māti

„Ja Dievs gribēs, 2015. gada septembrī došos uz Filadelfiju, lai piedalītos 8. Starptautiskajā ģimeņu saietā”, apstiprināja pāvests jau iepriekš izplatīto paziņojumu par viņa darbības plāniem tuvākajā nākotnē. Pirmdien, 17. novembrī, viņš tikās ar Ticības mācības kongregācijas rīkotās starptautiskās tikšanās 365 dalībniekiem. Tā veltīta tematam „Vīrieša un sievietes papildināmība”. Trīs dienu  ...»


Pasaules Jauniešu dienu krusts ceļos pa Slovākiju

Jaunieši grib satikt un iepazīt Kristu, kurš mīlestībā uz cilvēku uzņēmās uz saviem pleciem krusta smagumu. Tāpēc mēs šo krustu nesam arī savās draudzēs – sacīja Slovākijas Bīskapu konferences pārstāvis, priesteris Ondrejs Hrvala, aicinot ticīgos pagodināt Pasaules Jauniešu dienu simbolus. Šie simboli – krusts un Dievmātes ikona – 15. novembrī no Baltkrievijas tiks atvesti uz Slovākiju. Tie  ...»


Pāvests aicina G20 samita dalībniekus neaizmirst, ka no viņu lēmumiem ir atkarīga daudzu cilvēku dzīve

„G20 samita dalībnieki nedrīkst aizmirst, ka no viņu debatēm un lēmumiem ir atkarīga daudzu cilvēku dzīve,” – vēstulē Austrālijas premjerministram Tonijam Abotam raksta pāvests Francisks. Atgādinām, ka no 15. līdz 16. novembrim Brisbenā norisināsies G20 līderu samits par līdzsvarotas ekonomikas attīstības atjaunošanas iespējām. Pasaulē, arī vairākās G20 dalībvalstīs, pārāk daudz cilvēku cieš  ...»


Kultūra, sabiedrība, zinātne 

„Evaņģēlija prieks: misionārs prieks” – par šādu tematu Pontifikālajā kolēģijā „Maria Mater Ecclesiae”, Romā, notiek jauno ekleziālo kustību un kopienu trešais kongress. To atbalsta Pontifikālā Laju padome. 22. novembrī aptuveni 350 saieta dalībnieki ieradās audiencē pie pāvesta Franciska. Viņš atgādināja, ka nevaram sludināt Evaņģēliju bez patiesas sirds atgriešanās, un otrādi, lai notiktu ...»


Samierināšanās ar Dievu ir pavediens, kas stiprina cilvēku attiecību tīklu – tā par Adventa laika pārdomu tematu stāsta kapucīnu tēvs Ranjero Kantalamessa. Decembrī trīs piektdienu rītos Vatikāna Redemptoris Mater kapelā viņš uzrunās pāvestu Francisku un Romas kūrijas darbiniekus. Pārdomu temats saistās ar Evaņģēlija vārdiem, ko uzrakstījis svētais Lūkass: „Miers virs zemes labas gribas ...»


15. novembrī Latvijas vēstniecība Itālijā rīkoja svētku pieņemšanu par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai. Pieņemšanā piedalījās Romā un dažādos Itālijas reģionos dzīvojošie tautieši. Bija ieradušās arī vairākas ģimenes ar maziem bērniem. Tas bija priecīgs satikšanās brīdis. Uzrunājot klātesošos, Latvijas vēstnieks Artis Bērtulis iepazīstināja ar vēstniecības darbu un jaunajiem ...»


Piektdien, 14. novembrī, Pontifikālā Saleziāņu universitāte, Romā, piešķīra Goda doktora grādu (Doctor honoris causa) Svētā Krēsla Preses dienesta vadītājam un Vatikāna Radio ģenerāldirektoram, jezuītu tēvam, pr. Federiko Lombardi. Viņš norādīja, ka sociālās komunikācijas laukā ir nokalpojis lielāko savas dzīves daļu. „Tagad, sasniedzis 70 gadu vecumu, turpinu veikt šo kalpojumu ar lielu cerību”, ...»


Oslo parakstīta reliģiskās brīvības harta. Iniciatīvu ir atbalstījusi Starptautiskā parlamentāriešu koalīcija par reliģisko brīvību. Tajā ietilpst ap 30 deputātu, kas pārstāv dažādas reliģijas un dažādas zemes, tādas kā Vācija, Brazīlija, Birma, Kanāda, Nepāla, Norvēģija, Apvienotā Karaliste, Dienvidāfrika, Tanzānija, Turcija, Urugvaja. No Itālijas puses hartas parakstīšanas brīdī klāt bija ...»

Miers, politika, dialogs 

Gandrīz 36 miljoni cilvēku, tas ir, 0,5% zemeslodes iedzīvotāju 167 valstīs dzīvo kā vergi – par to liecina Austrālijas nevalstiskās organizācijas „Walk Free Foundation” veiktais pētījums. Vislielākais mūsdienu vergu skaits ir Indijā (61%), pēc kā seko Ķīna, Pakistāna, Uzbekistāna un Krievija. Eiropā verdzībā dzīvo 566 tk. cilvēku. Mūsdienu verdzība nozīmē piespiedu darbu vai laulības, piespiedu ...»


Pāvests Francisks pieņēma audiencē Senegālas Republikas prezidentu Maki Sallu un viņa vadīto delegāciju. Sirsnīgā sarunā tika pausta atzinība par labām attiecībām starp Svēto Krēslu un Senegālu, izceļot katoļu Baznīcas svarīgo ieguldījumu sabiedrības attīstībā, īpaši izglītības un veselības aprūpes jomā, kā arī miera un izlīguma veicināšanā. Tika pārrunātas politiskās aktualitātes un ekonomiskā ...»


13. novembrī Čehijas galvaspilsētā ieradās Vatikāna valsts sekretārs, kardināls Pjetro Parolins, lai piedalītos «Samta revolūcijas» 25. gadadienas pasākumos. 17. novembrī Prāgas Svētā Vita katedrālē viņš vadīs dievkalpojumu. Vatikāna «premjeram» paredzētas tikšanās ar zinātnes un kultūras pasaules pārstāvjiem, kā arī vairākiem bijušajiem opozicionāriem, Vaclava Havela draugiem. Kardināls Pjietro ...»


Piektdienas, 14. novembra, priekšpusdienā Vatikānā pāvests Francisks pieņēma audiencē Peru prezidentu Olantu Humalu Tasso un viņa vadīto delegāciju. Sirsnīgā sarunā izceltas labās attiecības starp Svēto Krēslu un Peru, norādot uz kristietības svarīgo ieguldījumu tautas identitātes stiprināšanā un katoļu Baznīcas lomu sabiedrības attīstībā. Tika pārrunāta arī politiskā un ekonomiskā situācija ...»


Pāvests Francisks pieņēma audiencē Austrijas prezidentu Heincu Fišeru ar kundzi Margitu Fišeri un valdības delegāciju. Sirsnīgā sarunā izceltas labās attiecības starp Svēto Krēslu un Austriju. Tika pārrunāti jautājumi par reliģijas brīvības, cilvēka tiesību respektēšanas, starpreliģiju un starpkultūru dialoga veicināšanas svarīgo nozīmi mūsdienu pasaulē. Austrijas prezidents H. Fišers un pāvests ...»


Pasaulē 
Salvadora: apritējuši 25 gadi kopš jezuītu noslepkavošanas

Pirms 25 gadiem, 1989. gada 16. novembrī, tika noslepkavoti seši jezuīti un divas viņu līdzstrādnieces Salvadorā. Slepkavību, kas notika El Salvadoras ...»


Itālija: filmu festivāls "Tautas un reliģijas"

Svētdienas, 16. novembra, vakarā Itālijas pilsētā Terni noslēdzies filmu festivāls «Tautas un reliģijas». Pasākuma rīkošanas autors ir arhibīskaps ...»


Bulgārija: aicinājums būt prātīgiem uz ceļiem

Dzīvība ir augstākais labums, ko Dievs cilvēkam ir uzticējis, un mums pienākas to sargāt. Šajā jautājumā ir vienisprātis visu monoteisko reliģiju ...»


Ukraina: iesvētīts Don Oriones kopienas centrs Ļvovā

Ļvovā ir iesvētīts reliģiskās kopienas centrs, kas nosaukts svēto apustuļu Pētera un Andreja vārdā. Kopiena iedvesmojas no itāļu priestera Luidži ...»


Krievija: kongress par Baznīcas misiju mūsdienu sabiedrībā

„Dalīties misionārajā atbildībā un piemērot kristīgās liecības formas jauniešu un no Baznīcas tālu cilvēku jūtīgumam,” tādas ir sliedes, pa kurām ...»


Pa apustuļa Pāvila pēdām Romā
›  Senā Romas ebreju kopiena
›  Ierašanās mūžīgajā pilsētā. Via Appia
›  Apmešanās vieta un cietums
›  Moceklība. Tre Fontane
›  Apbedījuma vieta. Via Ostiense
›  Tēlniecības darba valoda
›  Ekumeniskais aspekts
Svētīgais Jānis Pāvils II
›  Uz redzēšanos paradīzē!
›  Beatifikācija - dziļas ticības zīme
Pāvesta lūgšanu nodomi 2014. gadā
›  Janvāris
›  Februāris
›  Marts
›  Aprīlis
›  Maijs
›  Jūnijs
›  Jūlijs
›  Augusts
›  Septembris


Pasaulē nav tādas vietas vai situācijas, kur nevarētu sniegt kristīgo liecību. Par to pāvests Francisks runāja apcerē pirms lūgšanas „Kunga eņģelis”. Aicinot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus no daudzām valstīm veikt sirdsapziņas ...»


„Dieva valstība aug katru dienu, pateicoties tiem, kuri par to liecina, neceļot troksni, bet lūdzoties un ar ticību veicot savus pienākumus ģimenē, darbā, kopienā,” sacīja pāvests šīrīta Svētās Mises homīlijā. Uzrunājot Svētās Martas nama kapelā ...»


„Kristieši nepārvērš kalpošanu varā,” teica pāvests šīrīta Svētajā Misē, norādīdams, ka vienmēr ir jācīnās pret kārdinājumiem, kas ved tālu no kalpošanas tuvākajam. Svētais tēvs uzsvēra, ka ir jākalpo tāpat, kā to darīja Jēzus, neko neprasot pretī. ...»


Pontifikālā liturģisko svinību biroja vadītājs arhibīskaps Gvido Marini informē, ka svētdien, 23. novembrī – Kristus Karaļa svētkos – Svētā Pētera laukumā pāvests Francisks Euharistijas svinību laikā kanonizēs sešus svētīgos. Nākamie svētie ir Džovanni ...»


Grēksūdzes noslēpums ir neaizskarams, un Baznīca šajā jomā nepieļauj nekādus izņēmumus. 1988. gadā tika izdotas attiecīgas normas, sodot ar ekskomunikāciju tās personas, kuras, izmantojot jaunās tehnoloģijas, piemēram, magnetofonu, mikrofonu vai ...»


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma