SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
citas valodas  
Nav cilvēcības bez zemes kopšanas, nav labas dzīves bez pārtikas

Jau par tradīciju ir kļuvis, ka jaunā gada pirmajos mēnešos pie pāvesta viesojas Itālijas labības audzētāju nacionālā konfederācija Coldiretti. Sestdien, uzrunājot tās locekļus, Francisks atzīmēja, ka audzēt labību ir tipiski cilvēciska un fundamentāla nodarbošanās. Lauksaimnieku darbs nozīmē pieņemt neizmērojami dārgo zemes dāvanu, kas nāk no Dieva, taču milzīga vērtība ir arī vīriešu un sieviešu darbam, kas ir aicināti bezbailīgi un radoši atbildēt uz cilvēkam vienmēr uzticēto mandātu, proti, kopt un sargāt zemi. Darbības vārds „kopt” atmiņā atsauc rūpes, ar kādām lauksaimnieks attiecas pret savu zemi, lai tā dotu augļus un ar tiem varētu dalīties – cik daudz uzmanības, dedzības un darba ieguldījuma ir tajā visā!

Svētais tēvs apliecināja: „Patiešām, nav cilvēcības bez zemes kopšanas. Nav  ...»


VATICAN AGENDA

FEB
1
Sun
h: 12:00
FEB
2
Mon
h: 07:00
 

VATICAN PLAYER

 
LATVIEŠU mp3 icona podcast
 

MOBILE & TABLET

link to android app link to apple app wphone-icon
 

Pāvests, Vatikāns 
Atsvaidzināt atmiņu, lai nepazaudētu pirmās mīlestības piemiņu

„Kristietim vienmēr ir jāglabā pirmās tikšanās piemiņa ar Kristu un cerība uz Viņu, kas tam dzīvē palīdz iet uz priekšu ar ticības drosmi,” šādus vārdus pāvests teica šīrīta Svētajā Misē. Tāpat viņš uzsvēra, ka nespēj nopietni mīlēt tas, kurš neatceras savas pirmās mīlestības dienas. Kristietis, kurš ir pazaudējis atmiņu par savu pirmo satikšanos ar Jēzu, ir iztukšots, garīgi inerts cilvēks, un  ...»


Ekleziālās elites, kas noniecina citus, neiet pa Jēzus ceļu

„Ekleziālās elites, kas noniecina citus, neiet pa Jēzus ceļu,” šīrīta Svētās Mises homīlijā akcentēja pāvests. Komentējot svētā Pāvila vēstuli ebrejiem, Francisks apgalvoja, ka Jēzus ir „jaunais un dzīvais ceļš”, pa kuru ir jāiet saskaņā ar Viņa gribēto formu. „Pastāv kļūdainas kristīgās dzīves formas,” piebilda pāvests. Viens no šiem kļūdainajiem modeļiem ir „privatizēt pestīšanu”:

„Ir tiesa, ka  ...»Ģimenes tēvs – Dieva mīlestības zīme saviem bērniem

Trešdienas vispārējās audiences laikā pāvests turpināja katehēžu ciklu par ģimeni. 28. janvārī viņš pievērsās tēva lomai ģimenē. „Tēvišķās mīlestības pieredzes trūkums var kļūt bērniem par šķērsli patiesu attiecību veidošanai ar Dievu Tēvu”, sacīja Francisks, aicinot Pāvila VI zālē sapulcējušos svētceļniekus un visus ticīgos lūgties par tēviem. „Tēvs” ir vārds, ar kādu mēs varam uzrunāt Dievu. To  ...»


Lūgt Dievam vēlēšanos pildīt Viņa gribu

“Lūgt Dievam vēlēšanos pildīt Viņa gribu,” tāds ir pāvesta Franciska pamudinājums otrdienas rīta Svētajā Misē. Pāvests atgādināja, ka savulaik pastāvēja likums, kas sastāvēja no priekšrakstiem un aizliegumiem, no vēršu un kazu asinīm, no „senajiem upuriem”, kuriem nebija ne spēka piedot grēkus, nedz arī nodrošināt taisnību. Vēlāk pasaulē ienāca Kristus un ar savu uzkāpšanu uz krusta Viņš parādīja,  ...»


Lūgt Kungam neviltotas ticības dāvanu!

„Ticība ir Svētā Gara dāvana, ko tālāk nodod galvenokārt sievietes,” apliecināja pāvests pirmdienas rīta Svētajā Misē. Dienā, kad Baznīca godina svēto Timoteja un Tita piemiņu, Francisks komentēja svētā Pāvila vēstules tekstu māceklim Timotejam. Pāvils viņam atgādina, no kurienes nāk viņa neviltotā ticība. Tā ir saņemta caur Svēto Garu no mammām un vecmāmiņām. „Viņas ir tās, kas tālāk nodod  ...»


Solidaritāte, ģimene, jaunieši 
Francisks mudina Caritas nesavtīgi kalpot nabagiem

Pāvests nosūtīja apsveikuma telegrammu Mondoņedo-Ferrolas diecēzes, Spānijā, Caritas organizācijai sakarā ar tās 50. gadadienu. Francisks mudina Caritas locekļus nenogurstoši turpināt cēlo kalpošanas darbu trūkumcietēju vidū un apliecina, ka lūdzas, lai katrā viņu brālīgās mīlestības žestā atspoguļotos Dieva mīlestība un žēlastība, kurš vienmēr darbojas savā Baznīca. Dokumentu Svētā tēva vārdā  ...»


Īrijas bīskapi aicina atbildēt uz sinodes jautājumiem par ģimeni

Mūsu dzīves un attiecību kvalitāte ir lielā mērā atkarīga no atmosfēras, kāda valda ģimenē – saka bīskaps Laiems Šons Makdeids, kurš ir Īrijas Bīskapu konferences Laulības un ģimenes lietu padomes vadītājs. Viņš atgādina, ka ģimenes dzīve ir svētība visiem cilvēkiem. Tā kā šī gada oktobrī Vatikānā notiks ģimenei veltītā Bīskapu sinode, Īrijas bīskapi aicina cilvēkus plaši iesaistīties un sniegt  ...»


Daudzbērnu ģimenes rada cerību, atmešanas kultūra rada nabadzību

„Šodien apstāšos pie sava nesen veiktā apustuliskā ceļojuma uz Šrilanku un Filipīnām,” – sacīja Svētais tēvs vispārējās audiences dalībniekiem. Pāvila VI zālē bija sapulcējušies astoņi tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Pāvests īsumā pastāstīja par septiņu dienu ilgās vizītes Āzijas kontinentā norisi. Ceļojuma galvenais mērķis bija stiprināt kristiešu ticību. Baznīca Šrilankā un Filipīnās  ...»


Francisks atklāj jauno tribunāla Rota Romana darba gadu

Klemensa zālē Francisks tikās ar Tribunāla Rota Romana darbiniekiem. Pāvests runāja par cilvēcisko un kultūras kontekstu, kurā veidojas cilvēku nodoms stāties laulībā. Vērtību krīze sabiedrībā nav jauna parādība. Pirms 40 gadiem svētīgais Pāvils VI, vēršoties pie Rota Romana darbiniekiem, runāja par «sistemātiskā relatīvisma novājinātu» cilvēku. Francisks atzina, ka Dievs savā labestībā ļauj  ...»


Taisnīgas sabiedriskās kārtības pamatā ir dzīve saskaņā ar Evaņģēliju

Katrs kristietis ir aicināts dzīvot godīgi, saskaņā ar savu ticību, iestāties miera labā un veicināt kopējo labumu. Kristīgās kopienas ir aicinātas veidot solidaritātes tīklus, tādējādi pārveidojot sabiedrību. 16. janvāra priekšpusdienā (pēc Latvijas laika, pulksten 5.15 no rīta) Manilas katedrālē pāvests vadīja Euharistijas svinības, kurās piedalījās aptuveni divi tūkstoši bīskapu, priesteru,  ...»


Kultūra, sabiedrība, zinātne 

Katehēzi nevar atdalīt no evaņģelizācijas. Tās viena otru papildina – sacīja Pontifikālās Jaunās evaņģelizācijas veicināšanas padomes prezidents, arhib. Rino Fizikella, uzstājoties Eiropas Bīskapu konferenču Katehēzes komisiju saietā, kas iepriekšējās dienās notika Vatikānā. Baznīca pēc dabas ir misionāra – atgādināja Fizikella. Mūsu izaicinājums šodien ir atrast jaunas metodes ticības izteikšanai ...»


„Priesteri ir kā lidmašīnas. Tās ievērojam tikai tad, kad tās nokrīt, kamēr lielākā daļa lido, nepiesaistot sev nekādu uzmanību,” ar šādu salīdzinājumu pāvests Francisks kādreiz runāja par priesteriem. Šo pašu salīdzinājumu izmanto Klēra kongregācijas prefekts Benjamino Stella (attēlā). Intervijā avīzei L’Osservatore Romano viņš pastāstīja par pēdējā laika notikumiem Kubā un par priesteru ...»


„Stipriniet savas sirdis” (Jk 5,8) – šādam tematam veltīts pāvesta Franciska vēstījums Lielajā gavēnī. Svētais tēvs skaidro, ka gavēnis ir ne tikai iekšējās atjaunotnes, bet arī žēlastības laiks. Dievs neprasa no mums neko vairāk, ko nebūtu iepriekš mums dāvājis. Svētais Jānis raksta, ka „mēs mīlam Dievu, jo Viņš pirmais mūs ir mīlējis”. Dievam mēs neesam vienaldzīgi. Viņš zina katra cilvēka ...»


24. janvārī pāvests tikās ar sanāksmes dalībniekiem, kuri Romā pulcējās uz 50.gadskārtas svinībām, kopš atkāts Pontifikālais Arābu un islāma studiju institūts. Francisks atzīmēja, ka pēdējos gados, neraugoties uz dažām nesapratnes situācijām, ir veikti soļi uz priekšu starpreliģiju dialogā. „Ir svarīgi trenēties uzklausīšanas prasmē,” teica Francisks. Tā ir nepieciešama ne tikai savstarpējai ...»


Kādas izjūtas valda Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību? Šo jautājumu Vatikāna radio uzdeva Evaņģēliskās Baznīcas mācītājam Džovanni Traettino (attēlā kopā ar pāvestu) no Kazertas Itālijā. Mācītājs atzina, ka izjūtas līdzinās sējējam. Svētie Raksti saka, ka sējējs raud, kad sēj, taču vēlāk viņš priecāsies par ražu. Traettino atgādina, ka līdzīgu domu savulaik izteica bīskaps Oskars Romero. Viņš ...»

Miers, politika, dialogs 

Katoļi un luterāņi kopā var daudz darīt, lai liecinātu sabiedrībai, ka Dievs ir žēlsirdīgs – norādīja pāvests, 22. janvārī tiekoties ar ekumenisko delegāciju no Somijas. Delegācijas svētceļojumi uz Romu šīs Ziemeļeiropas valsts aizbildņa sv. Henrika svētkos notiek jau 30 gadus. Agrāk svētceļniekus uzņēma sv. Jānis Pāvils II, tad – Benedikts XVI, bet tagad otro reizi ar viņiem tiekas Francisks. ...»


Trešdien, 14. janvārī, pāvests apmeklēja Madu (Madhu) mariānisko sanktuāriju, lai pagodinātu Rožukroņa Dievmāti un kopā ar vietējiem katoļticīgajiem pateiktos Dievam par 2009. gadā panākto mieru Šrilankā. Pēc atgriešanās Kolombo apustuliskajā nunciatūrā notika trīs iepriekš neplānoti pasākumi. Vatikāna diplomātiskajā mītnē Svētais tēvs tikās ar bijušo Šrilankas prezidentu, kuru pavadīja viņa ...»


„Apkārtējās vides aizsardzībai veltītā enciklika būs gatava šī gada jūnijā vai jūlijā,” – lidojuma laikā sacīja Francisks. Ceļš no Šrilankas galvaspilsētas Kolombo un Manilu ilga vairāk nekā sešas stundas. Preses konferencē pāvests atbildēja uz žurnālistu jautājumiem. Itāļu aģentūras ANSA korespondents Alesandro De Karolis raksta, ka Svētais tēvs, kā parasti, sniedzis tiešas un izsmeļošas ...»


Vizītes Šrilankā pirmās dienas vakarā pāvests tikās ar dažādu reliģiju pārstāvjiem. Viņš uzrunāja budistus, hinduistus, musulmaņus un kristiešus. Franciska uzrunu noklausījās aptuveni 1000 cilvēku. Tikšanās notika Kolombo BMICH Kongresu centrā, kas pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados tika uzbūvēts kā Ķīnas Tautas Republikas dāvana. Pēdējā laikā tur ir notikuši vairāki ievērojami pasaules ...»


Pasaulē 
Taivāna: klausīties Dieva Vārdu, lai nodotu to tālāk pasaulei

„Liecināt par Dieva Vārdu: jaunā evaņģelizācija” – par šādu tematu Taipejā (Taivānā) no 22. līdz 26. janvārim notika 10. Dieva Vārdam veltītais ...»


Ukraina: karu apturēs tikai patiesība

Esam pārliecināti, ka varēs apturēt karu un panākt mieru tikai tad, ja nonāksim pie pilnīgas objektīvās patiesības – žurnālistiem sacīja Ukrainas ...»


Malavi: pāvests izsaka līdzjūtību lietusgāzēs cietušajiem

Informēts par lietusgāžu traģiskajām sekām Malavi, pāvests Francisks pauž solidaritāti šīs nelielās Āfrikas zemes iedzīvotājiem. Svētais tēvs piesauc ...»


Beļģija: fotogrāfiju izstāde par saleziāņu pedagoģiju

No 30. janvāra līdz 7. februārim Don Bosko institūts Lježā, Beļģijā, rīkos fotogrāfiju izstādi, kas veltīta svētā Jāņa Bosko 200 gadu atcerei. ...»


Filipīnas: apšaudē gājuši bojā 43 policisti

Bīskapi Filipīnās nosoda 43 policistu nogalināšanu Maguindanao, musulmaņu apdzīvotajā Mindanao autonomajā apgabalā. Policisti gāja bojā apšaudes ...»


Pa apustuļa Pāvila pēdām Romā
›  Senā Romas ebreju kopiena
›  Ierašanās mūžīgajā pilsētā. Via Appia
›  Apmešanās vieta un cietums
›  Moceklība. Tre Fontane
›  Apbedījuma vieta. Via Ostiense
›  Tēlniecības darba valoda
›  Ekumeniskais aspekts
Svētais Jānis Pāvils II
›  Uz redzēšanos paradīzē!
›  Beatifikācija - dziļas ticības zīme
Pāvesta lūgšanu nodomi 2015. gadā
›  Janvāris


Nav vienotības bez sirds atgriešanās, bez lūgšanas, bez dzīves svētuma – atgādināja pāvests, 24. janvārī uzrunājot reliģisko ordeņu locekļu ekumeniskās tikšanās dalībniekus. Saiets Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību ietvarā notika Romā, ...»


Piektdienas pēcpusdienā pāvests devās uz Manilas sporta pili Mall of Asia Arena, kur tikās ar ģimenēm. Sporta pils ir uzcelta 2012. gadā un tā pieder komerccentru virknei SM. Ēkā ir vairākas zāles ar kinoteātriem, kas ļāva uzņemt tos, kuriem ...»


Sācies pāvesta Franciska vizītes Āzijas kontinentā otrais posms. 15. janvāra rītā, atvadījies no Kolombo apustuliskās nunciatūras personāla, Svētais tēvs devās uz Benedikta XVI vārdā nosaukto kultūras centru, kas atrodas Bolavalanā, 35 km attālumā no ...»


Pāvests Francisks otrdien ieradās Šrilankā, sākot septiņu dienu vizīti Āzijā, kuras ietvaros viņš apmeklēs arī Filipīnas. Kolombo starptautiskajā lidostā pāvestu sagaidīja Šrilankas jaunais prezidents Maithripala Sirisena, valdības pārstāvji, katoļu ...»


Turpinot katehēžu ciklu par ģimeni, šī gada pirmās vispārējās audiences laikā pāvests Francisks pievērsās mātes cēlajai lomai. Katram cilvēkam ir jāpateicas mātei par to, ka ir saņēmis dzīvību. Gandrīz katram ir jāpateicas mātei arī par tālāko ...»


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma