SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
citas valodas  
Lūgt Dievam vēlēšanos pildīt Viņa gribu

“Lūgt Dievam vēlēšanos pildīt Viņa gribu,” tāds ir pāvesta Franciska pamudinājums otrdienas rīta Svētajā Misē. Pāvests atgādināja, ka savulaik pastāvēja likums, kas sastāvēja no priekšrakstiem un aizliegumiem, no vēršu un kazu asinīm, no „senajiem upuriem”, kuriem nebija ne spēka piedot grēkus, nedz arī nodrošināt taisnību. Vēlāk pasaulē ienāca Kristus un ar savu uzkāpšanu uz krusta Viņš parādīja, kāds ir upuris, kas visvairāk patīk Dievam – nevis dzīvnieka nogalināšana, bet gan savas gribas dāvāšana, lai izpildītu Tēva gribu.

Šodienas Psalma lasījums pāvestam lika attīstīt pārdomas par vienu no ticības balstiem – par paklausību Dieva gribai. Pāvests apgalvoja, ka tas ir kristieša svētuma ceļš, proti, Dieva gribas pildīšana, Dieva pestīšanas pildīšana:

„Pretēja rīcība sākas paradīzē ar Ādama  ...»


VATICAN AGENDA

JAN
28
Wed
h: 09:50
JAN
29
Thu
h: 07:00
 

VATICAN PLAYER

 
LATVIEŠU mp3 icona podcast
 

MOBILE & TABLET

link to android app link to apple app wphone-icon
 

Pāvests, Vatikāns 
Lūgt Kungam neviltotas ticības dāvanu!

„Ticība ir Svētā Gara dāvana, ko tālāk nodod galvenokārt sievietes,” apliecināja pāvests pirmdienas rīta Svētajā Misē. Dienā, kad Baznīca godina svēto Timoteja un Tita piemiņu, Francisks komentēja svētā Pāvila vēstules tekstu māceklim Timotejam. Pāvils viņam atgādina, no kurienes nāk viņa neviltotā ticība. Tā ir saņemta caur Svēto Garu no mammām un vecmāmiņām. „Viņas ir tās, kas tālāk nodod  ...»


Francisks piemin mūsdienu mocekļus

Apustuļa Pāvila atgriešanās svētkos pāvests devās uz Svētā Pāvila ārpus mūriem baziliku, Romā, kur vadīja vesperu dievkalpojumu, tādējādi noslēdzot Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību. Lai virzītos uz vienotību, mums ir jāprot apstāties, satikties, pieņemt vienam otru un ieklausīties – viņš atgādināja. Kontakti ar atšķirīgi domājošajiem var mums kļūt par bagātināšanās un izaugsmes iespēju.  ...»


Pāvests: Jēzus ir dzīvais ūdens, kas remdē mūsu sirds ilgas

Pāvests Francisks pauž nemieru par situācijas Ukrainā attīstību. Svētdienas pusdienlaikā, uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus, viņš sacīja: „Ar lielām bažām sekoju traģiskajiem notikumiem Austrumukrainā, kur vardarbības eskalācija rada aizvien jaunus upurus civiliedzīvotāju vidū. Apliecinot savu lūgšanu par tiem, kuri cieš, vēlreiz stingri pieprasu atsākt dialogu, lai pēc  ...»


Dievs piedod vienmēr un piedod visu

„Grēksūdze nav tiesāšana, bet gan tikšanās ar Dievu, kurš piedod un aizmirst katru grēku, ja cilvēks nepagurst lūgt Viņa apžēlošanos,” teica pāvests piektdienas rīta Svētajā Misē. Viņš atzīmēja arī, ka Dieva skaistais darbs ir izlīdzināt. Dievs piedod katru grēku, Viņš piedod vienmēr, Dievs „svin svētkus”, kad kāds Viņam lūdz piedošanu. Viņš aizmirst visu.” Kavēdamies pārdomās par Pāvila vēstules  ...»


Konsekrētās dzīves nozīme kristiešu vienotības ceļā

Nav vienotības bez sirds atgriešanās, bez lūgšanas, bez dzīves svētuma – atgādināja pāvests, 24. janvārī uzrunājot reliģisko ordeņu locekļu ekumeniskās tikšanās dalībniekus. Saiets Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību ietvarā notika Romā, patristikas studijām veltītajā institūtā „Augustinianum”. Tajā piedalījās dažādu ekleziālo kopienu un Baznīcu reliģisko ordeņu locekļi. Audiences laikā  ...»


Solidaritāte, ģimene, jaunieši 
Īrijas bīskapi aicina atbildēt uz sinodes jautājumiem par ģimeni

Mūsu dzīves un attiecību kvalitāte ir lielā mērā atkarīga no atmosfēras, kāda valda ģimenē – saka bīskaps Laiems Šons Makdeids, kurš ir Īrijas Bīskapu konferences Laulības un ģimenes lietu padomes vadītājs. Viņš atgādina, ka ģimenes dzīve ir svētība visiem cilvēkiem. Tā kā šī gada oktobrī Vatikānā notiks ģimenei veltītā Bīskapu sinode, Īrijas bīskapi aicina cilvēkus plaši iesaistīties un sniegt  ...»


Daudzbērnu ģimenes rada cerību, atmešanas kultūra rada nabadzību

„Šodien apstāšos pie sava nesen veiktā apustuliskā ceļojuma uz Šrilanku un Filipīnām,” – sacīja Svētais tēvs vispārējās audiences dalībniekiem. Pāvila VI zālē bija sapulcējušies astoņi tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Pāvests īsumā pastāstīja par septiņu dienu ilgās vizītes Āzijas kontinentā norisi. Ceļojuma galvenais mērķis bija stiprināt kristiešu ticību. Baznīca Šrilankā un Filipīnās  ...»


Francisks atklāj jauno tribunāla Rota Romana darba gadu

Klemensa zālē Francisks tikās ar Tribunāla Rota Romana darbiniekiem. Pāvests runāja par cilvēcisko un kultūras kontekstu, kurā veidojas cilvēku nodoms stāties laulībā. Vērtību krīze sabiedrībā nav jauna parādība. Pirms 40 gadiem svētīgais Pāvils VI, vēršoties pie Rota Romana darbiniekiem, runāja par «sistemātiskā relatīvisma novājinātu» cilvēku. Francisks atzina, ka Dievs savā labestībā ļauj  ...»


Taisnīgas sabiedriskās kārtības pamatā ir dzīve saskaņā ar Evaņģēliju

Katrs kristietis ir aicināts dzīvot godīgi, saskaņā ar savu ticību, iestāties miera labā un veicināt kopējo labumu. Kristīgās kopienas ir aicinātas veidot solidaritātes tīklus, tādējādi pārveidojot sabiedrību. 16. janvāra priekšpusdienā (pēc Latvijas laika, pulksten 5.15 no rīta) Manilas katedrālē pāvests vadīja Euharistijas svinības, kurās piedalījās aptuveni divi tūkstoši bīskapu, priesteru,  ...»


Pāvests aicina izskaust korupciju un uzklausīt nabagu saucienus

„Filipīnas ir Baznīcas jaunības un vitalitātes apliecinājums,” – mikroblogošanas vietnē „Twitter” šodien raksta pāvests Francisks. Piektdienas rītā Svētais tēvs ieradās 1802. gadā uzceltajā „Malakanjanas” pilī, kur notika oficiālā sagaidīšanas ceremonija. Pie ieejas durvīm viņam tika pasniegta smaržīga atsvaidzinošā salvete, kas simbolizē viesmīlību. Pāvestu sagaidīja Filipīnu prezidents Beninjo  ...»


Kultūra, sabiedrība, zinātne 

„Stipriniet savas sirdis” (Jk 5,8) – šādam tematam veltīts pāvesta Franciska vēstījums Lielajā gavēnī. Svētais tēvs skaidro, ka gavēnis ir ne tikai iekšējās atjaunotnes, bet arī žēlastības laiks. Dievs neprasa no mums neko vairāk, ko nebūtu iepriekš mums dāvājis. Svētais Jānis raksta, ka „mēs mīlam Dievu, jo Viņš pirmais mūs ir mīlējis”. Dievam mēs neesam vienaldzīgi. Viņš zina katra cilvēka ...»


24. janvārī pāvests tikās ar sanāksmes dalībniekiem, kuri Romā pulcējās uz 50.gadskārtas svinībām, kopš atkāts Pontifikālais Arābu un islāma studiju institūts. Francisks atzīmēja, ka pēdējos gados, neraugoties uz dažām nesapratnes situācijām, ir veikti soļi uz priekšu starpreliģiju dialogā. „Ir svarīgi trenēties uzklausīšanas prasmē,” teica Francisks. Tā ir nepieciešama ne tikai savstarpējai ...»


Kādas izjūtas valda Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību? Šo jautājumu Vatikāna radio uzdeva Evaņģēliskās Baznīcas mācītājam Džovanni Traettino (attēlā kopā ar pāvestu) no Kazertas Itālijā. Mācītājs atzina, ka izjūtas līdzinās sējējam. Svētie Raksti saka, ka sējējs raud, kad sēj, taču vēlāk viņš priecāsies par ražu. Traettino atgādina, ka līdzīgu domu savulaik izteica bīskaps Oskars Romero. Viņš ...»


No 18. līdz 25. janvārim norisinās Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Šogad tās temats ir aizgūts no Jāņa Evaņģēlija un saucas „Dod man dzert” (4, 7). Evaņģēlijs apraksta Jēzus tikšanos ar samariešu sievieti. Tā ir kā mīlestības ikona, kas nojauc jebkādus konfesionālās, etniskās un kultūras atšķirtības mūrus. Lūgšanu nedēļas tematu šoreiz sagatavoja Brazīlijas Kristīgo kopienu nacionālā ...»


„Lūdzos, lai Baznīca Šrilankā, sekojot svētā priestera Džusepes Vazas piemēram, būtu stipra ticībā un aktīvi iesaistītos miera, taisnīguma un izlīguma veicināšanā,” – sacīja pāvests Francisks, pasludinot par svētu šīs valsts apustuli. Indijā dzimušais misionārs Ceilonā sludināja Kristus Evaņģēliju no 1686. līdz 1711. gadam. Kanonizācijas svinības notika Galle Face Green parkā, Indijas okeāna ...»

Miers, politika, dialogs 

Katoļi un luterāņi kopā var daudz darīt, lai liecinātu sabiedrībai, ka Dievs ir žēlsirdīgs – norādīja pāvests, 22. janvārī tiekoties ar ekumenisko delegāciju no Somijas. Delegācijas svētceļojumi uz Romu šīs Ziemeļeiropas valsts aizbildņa sv. Henrika svētkos notiek jau 30 gadus. Agrāk svētceļniekus uzņēma sv. Jānis Pāvils II, tad – Benedikts XVI, bet tagad otro reizi ar viņiem tiekas Francisks. ...»


Trešdien, 14. janvārī, pāvests apmeklēja Madu (Madhu) mariānisko sanktuāriju, lai pagodinātu Rožukroņa Dievmāti un kopā ar vietējiem katoļticīgajiem pateiktos Dievam par 2009. gadā panākto mieru Šrilankā. Pēc atgriešanās Kolombo apustuliskajā nunciatūrā notika trīs iepriekš neplānoti pasākumi. Vatikāna diplomātiskajā mītnē Svētais tēvs tikās ar bijušo Šrilankas prezidentu, kuru pavadīja viņa ...»


„Apkārtējās vides aizsardzībai veltītā enciklika būs gatava šī gada jūnijā vai jūlijā,” – lidojuma laikā sacīja Francisks. Ceļš no Šrilankas galvaspilsētas Kolombo un Manilu ilga vairāk nekā sešas stundas. Preses konferencē pāvests atbildēja uz žurnālistu jautājumiem. Itāļu aģentūras ANSA korespondents Alesandro De Karolis raksta, ka Svētais tēvs, kā parasti, sniedzis tiešas un izsmeļošas ...»


Vizītes Šrilankā pirmās dienas vakarā pāvests tikās ar dažādu reliģiju pārstāvjiem. Viņš uzrunāja budistus, hinduistus, musulmaņus un kristiešus. Franciska uzrunu noklausījās aptuveni 1000 cilvēku. Tikšanās notika Kolombo BMICH Kongresu centrā, kas pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados tika uzbūvēts kā Ķīnas Tautas Republikas dāvana. Pēdējā laikā tur ir notikuši vairāki ievērojami pasaules ...»


Pasaulē 
Malta: Baznīca aicina atcelt projektu par jūras krasta apbūvi

„Kaitējumu nodarīšana videi apdraud ekonomisko un sociālo attīstību,” uzsver Maltas Katoliskās Baznīcas komisija par vidi. Ar šo atgādinājumu komisija ...»


Vjetnama: 400 gadi, kopš jezuītu ierašanās

Hošiminā vairāk nekā 3000 cilvēku piedalījās 400 gadu jubilejas svinībās, kopš jezuītu ierašanas Vjetnamā. Pirmie jezuīti – viens itālis un divi ...»


Gvineja: mazinoties Ebolas vīrusam, darbību atsāk skolas

Gvinejā bērni atsāk apmeklēt skolas pēc tam, kad tās bija slēgtas Ebolas vīrusa dēļ. Sadarbībā ar UNICEF organizāciju, notiek arī formācijas kursi ...»


Senegāla: svētceļojumi uz Popenginas svētnīcu

Katru gadu miljoniem ticīgo dodas uz Popenginas mariānisko svētnīcu Senegālā. Arī šogad 15. februārī tur ieradīsies daudzi vecie ļaudis, slimnieki, ...»


Ukraina: UNICEF ceļ trauksmi par skolu slēgšanu

UNICEF bērnu aizsardzības organizācija ceļ trauksmi par skolu slēgšanu Ukrainā. Konflikta dēļ ir pārtraukušas darboties gandrīz 150 mācību iestādes ...»


Pa apustuļa Pāvila pēdām Romā
›  Senā Romas ebreju kopiena
›  Ierašanās mūžīgajā pilsētā. Via Appia
›  Apmešanās vieta un cietums
›  Moceklība. Tre Fontane
›  Apbedījuma vieta. Via Ostiense
›  Tēlniecības darba valoda
›  Ekumeniskais aspekts
Svētais Jānis Pāvils II
›  Uz redzēšanos paradīzē!
›  Beatifikācija - dziļas ticības zīme
Pāvesta lūgšanu nodomi 2015. gadā
›  Janvāris


Piektdienas pēcpusdienā pāvests devās uz Manilas sporta pili Mall of Asia Arena, kur tikās ar ģimenēm. Sporta pils ir uzcelta 2012. gadā un tā pieder komerccentru virknei SM. Ēkā ir vairākas zāles ar kinoteātriem, kas ļāva uzņemt tos, kuriem ...»


Sācies pāvesta Franciska vizītes Āzijas kontinentā otrais posms. 15. janvāra rītā, atvadījies no Kolombo apustuliskās nunciatūras personāla, Svētais tēvs devās uz Benedikta XVI vārdā nosaukto kultūras centru, kas atrodas Bolavalanā, 35 km attālumā no ...»


Pāvests Francisks otrdien ieradās Šrilankā, sākot septiņu dienu vizīti Āzijā, kuras ietvaros viņš apmeklēs arī Filipīnas. Kolombo starptautiskajā lidostā pāvestu sagaidīja Šrilankas jaunais prezidents Maithripala Sirisena, valdības pārstāvji, katoļu ...»


Turpinot katehēžu ciklu par ģimeni, šī gada pirmās vispārējās audiences laikā pāvests Francisks pievērsās mātes cēlajai lomai. Katram cilvēkam ir jāpateicas mātei par to, ka ir saņēmis dzīvību. Gandrīz katram ir jāpateicas mātei arī par tālāko ...»


Kunga Parādīšanās svētkos jeb Triju Ķēniņu dienā, 6. janvārī, pāvests Svētā Pētera bazilikā vadīja Euharistijas svinības. Homīlijā viņš aicināja pārdomāt, ko nozīmē būt kristietim. Kas ir šis noslēpums, kurā slēpjas Dievs? – jautāja Francisks. Kur es ...»


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma