SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
citas valodas  
Mīlestība, nevis pieķeršanās likumam, atver durvis cerībai

„Mīlestība, nevis pieķeršanās likumam, atver durvis cerībai,” tāda bija galvenā doma pāvesta vadītās Svētās Mises homīlijā piektdienas rītā. Šīsdienas Evaņģēlija lasījumā Jēzus prasa mācekļiem, vai sabatā drīkst dziedināt, vai nē. Taču mācekļi neatbild. Tad Jēzus ņem pie rokas kādu slimnieku un viņu izdziedina. Farizeji, nostādīti patiesības priekšā, klusēja, taču vēlāk Viņu aprunāja un centās darīt tā, lai Viņš pakristu. Jēzus pārmet šiem cilvēkiem, kas bija tik pieķērušies likumam, ka aizmirsa taisnību un liedza palīdzību pat saviem vecākiem, aizbildinoties, ka visu ir uzdāvinājuši templim. Bet kas ir vissvarīgākais – jautāja pāvests – ceturtais bauslis, vai templis?

„Šis ceļš – dzīvot pieķēdētiem likumam, tos attālināja no mīlestības un patiesības. Viņi rūpējās par likumu un atstāja  ...»Pāvests, Vatikāns 
Svētā Gara dāvanas stiprina un bagātina Baznīcu

31. oktobra priekšpusdienā Pāvila VI zālē Vatikānā uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāk nekā 1000 „Kristīgo brālību un harizmātisko kustību apvienības” organizētās sanāksmes dalībnieki no daudzām valstīm. Francisks atsauca atmiņā šī gada jūnija sākumā Romas Olimpiskajā stadionā notikušo harizmātisko kustību tikšanos. Uzrunā viņš izklāstīja vairākus tematus, piemēram, vienotība  ...»


Kristīgā dzīve ir cīņa pret dēmonu, pasauli un miesas kaislībām

„Kristīgā dzīve ir cīņa pret dēmonu, pasauli un miesas kaislībām,” atzīmēja pāvests šīrīta Svētās Mises sprediķī. Komentējot svētā Pāvila vēstules efeziešiem lasījumu, viņš atgādināja, ka velns pastāv un mums pret to ir jācīnās ar patiesības bruņojumu.

„Spēks un drosme”. Svētais Pāvils, vēršoties pie efeziešiem, kristīgo dzīvi attēlo ar militāras valodas palīdzību. Pāvests uzsvēra, ka dzīve Dievā  ...»Baznīca – reizē redzama un garīga realitāte

Kā izprast attiecības starp Baznīcas redzamo un reizē garīgo realitāti? – šim jautājumam pievērsās pāvests 29. oktobra katehēzes mācībā. Viņš aicināja vispārējās audiences dalībniekus izlūgt no Dieva ticības dāvanu, lai, neskatoties uz savu vājumu, katrs ticīgais izprastu savu cēlo aicinājumu būt par Dieva mīlestības redzamo zīmi cilvēcei. Kad runājam par Baznīcas redzamo realitāti, uzreiz domājam  ...»


Atrasties Baznīcas iekšienē, neapstāties tās priekštelpā

„Atrasties Baznīcas iekšienē, neapstāties tās priekštelpā,” tāds ir pāvesta aicinājums, kas izskanēja šīrīta Svētajā Misē. Francisks atzīmēja, ka kristiešiem ir jājūtas par Baznīcas daļu. Baznīca neskatās uz cilvēka grēku, bet uz sirdi, ko cenšas dziedināt. Pirms diviem tūkstošiem gadu Jēzus izvēlējās divpadsmit kolonnas, uz kurām celt Baznīcu, sevi liekot par „pamatu” un „stūrakmeni”. Vēlāk Viņš  ...»


Vai esam gaismas, vai tumsas, vai pelēcības kristieši?

„Vārdi atklāj, vai esam gaismas, tumsas, vai pelēcības kristieši,” šīrīta Svētās Mises homīlijā teica pāvests. Viņš paskaidroja, ka sirdsapziņas izmeklēšana pār vārdiem, ko izrunājam, palīdzēs saprast, kādai no jau pieminētajām kategorijām pieder mūsu vārdi. Cilvēkus var pazīt pēc viņu vārdiem. Francisks atzīmēja, ka svētais Pāvils, aicinot kristiešus izturēties kā gaismas, nevis kā tumsības  ...»


Solidaritāte, ģimene, jaunieši 
Anglikāņu arhibīskaps iestājas migrantu labā

Anglikāņu baznīcas primass, Kenterberijas arhibīskaps Džastins Velbijs asi vērsās pret Lielbritānijas politiķiem, kuri ir pret valsts piedalīšanos migrantu glābšanas operācijās Vidusjūrā. Kā zināms, ik dienas simtiem un tūkstošiem bēgļu no Āfrikas un Tuvajiem Austrumiem mēģina šķērsot Vidusjūru, lai ierastos Itālijā un pēc tam meklētu patvērumu tālāk Eiropā. Līdz šim viņiem ir palīdzējuši nokļūt  ...»


Bīskapu sinodes noslēguma vēstījums

Kādi ir galvenie izaicinājumi, kas skar mūsdienu ģimenes, un kā tos pārvarēt? – atbildi uz šo jautājumu atrodam ģimenei veltītās bīskapu sinodes noslēguma vēstījumā. Dokumentā tiek uzsvērts, ka laulāto tikšanās ar Kristu un viņu savstarpējā tikšanās kļūst par gaismu viņu dzīves ceļā. Sievietes un vīrieša mīlestība atgādina mums to, ka viņi viens otram ir vajadzīgi, lai katrs varētu būt tas, kas  ...»


Sinode bija kopīgi veikta ceļa pieredze

Bīskapu Sinode par ģimenes pastorālajiem izaicinājumiem jaunās evaņģelizācijas kontekstā ir noslēgusies. „Tā bija kopīgi veiktā ceļa pieredze,” – sinodes darbu rezumēja pāvests Francisks. Viņš skaidroja, ka, līdzīgi kā katrā ceļojumā, arī šajās divās nedēļās bija brīži, kad tika paātrināta iešana, vēloties pēc iespējas ātrāk sasniegt mērķi, un arī paguruma un apnikuma brīži, kad gribējās pateikt:  ...»


Mums nav vajadzīga "atšķaidīta" Baznīcas mācība

„Baznīca nemainīs Evaņģēlija mācību,” – pārliecību pauž arhibīskaps Tadeušs Kondrusevičs. Jautāts par Bīskapu Sinodes norisi, Minskas-Mogiļevas arhibīskaps atbildēja: „Sākumā likās, ka sinodē diezgan lielu vietu ieņems pasaulīgais gars, bet tomēr gala rezultāti vēlreiz parādīja, ka Baznīcu vada nevis pasaule, bet Svētais Gars. Bez šaubām, mēs neatrisinājām visas problēmas. Taču tas nebija sinodes  ...»


Pāvesta vēstījums Pasaules Pārtikas dienā

Pāvests ir nosūtījis vēstījumu ANO Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas direktoram Hozē Graciano da Silvam sakarā ar Pasaules Pārtikas dienu. Francisks raksta, ka šī diena atbalso tik daudzu mūsu brāļu un māsu kliedzienus, kuriem dažādās pasaules vietās trūkst ikdienas iztikas. No otras puses, tā liek pārdomāt par milzīgo daudzumu izniekotās pārtikas, par iznīcinātajiem produktiem un naudas  ...»


Kultūra, sabiedrība, zinātne 

Tāpat kā ik gadus, arī šogad neizpalika Pontifikālās Starpreliģiju dialoga padomes apsveikums un vēstījums hinduistiem viņiem nozīmīgajos gaismas svētkos Deepavali. Katoliskās Baznīcas pārstāvju uzmanība šoreiz bija veltīta tematam „Kopā stiprināt atvērtības un pieņemšanas kultūru”, kurā neviens netiktu izslēgts. Vēstījumā atzīmēts, ka pasaulē notiekošie globalizācijas procesi nav sasnieguši ...»


Kāda ir kristīgā zinātnieka misija? – šajā jautājumā ielūkojās pāvests Francisks, 27. oktobra rītā uzrunājot Pontifikālās Zinātņu akadēmijas locekļus. Viņš mudināja klātesošos veicināt zinātnisko progresu, lai tādējādi uzlabotu visu cilvēku, sevišķi, nabagu dzīves apstākļus. Tikšanās notika sakarā ar emeritētā pāvesta Benedikta XVI krūšutēla svinīgo atklāšanu. To veidoja itāļu skulptors Fernando ...»


„Pāvesta Franciska valoda” – referātu par šādu tematu Salamankas Pontifikālajā universitātē Madridē 16. oktobrī nolasīja Vatikāna radio žurnālists Alessandro Džizotti. Viņš izcēla piecus tematus – „Viss lielākam Dieva godam. Dieva pārsteigumi Franciska pontifikātā”, „Tai rītā Svētās Martas namā. Rīta homīlijas – pontifikāta pulsējošā sirds”, „Bez cilvēkiem nespēju dzīvot. Gana mīlestība pret savu ...»


Sakarā ar Pasaules misiju dienu, aģentūra FIDES atgādina Katoliskās Baznīcas statistikas datus. Tie ir ņemti no 2012. gada noslēgumā Pontifikālajā gadagrāmatā apkopotajiem rādītājiem. Šai laikā planētu apdzīvoja 7 miljardi 23 miljoni 377 tūkstoši cilvēku. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, iedzīvotāju skaits bija audzis par 90 miljoniem 67 tūkstošiem cilvēku. Ir zināms, ka arī šogad visos ...»


Atzīmējot svētā Jāņa Pāvila II ievēlēšanas par pāvestu 36. gadadienu, 16. oktobra rītā Svētā Pētera bazilikā Ļvovas latīņu rita arhibīskaps Miečislavs Mokšickis svinēja Svēto Misi. Tajā piedalījās 110 priesteri un skaitliski liela ticīgo grupa. Homīlijā arhibīskaps norādīja uz Jāņa Pāvila II pontifikāta svarīgo lomu Baznīcas misijā. Bijušais pāvesta sekretārs runāja arī par Romā notiekošās Bīskapu ...»

Miers, politika, dialogs 

Romas Svētā Egīdija kopienas dibinātājs prof. Andrea Rikkardi 30. oktobrī Maskavā tikās ar Krievijas Federācijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Sarunu galvenais temats bija Tuvo Austrumu konflikts un kristiešu un citu reliģisko minoritāšu situācija šajā reģionā. A. Rikkardi norādīja sevišķi uz dramatisko stāvokli Alepo, Sīrijā. Pilsēta bija dažādu tautu un dažādām reliģijām piederīgo mierīgas ...»


30. oktobrī Francisks pieņēma audiencē Veckatoļu baznīcu vadītāju apvienības rīkotās starptautiskās konferences dalībniekus. Apvienību vada Utrehtas arhibīskaps Joris Verkammens. Apsveicot pāvestu, viņš atgādināja, ka tikšanās ar svētā Pētera pēcteci norisinās pirmo reizi vēsturē. Der atcerēties, ka neliels skaits Romas katoļu Vācijā, Austrijā un Šveicē bija neapmierināti ar I Vatikāna koncila ...»


Pāvests Francisks pirmdien pieņēma audiencē Ugandas Republikas prezidentu Joveri Musevini (Yoweri Museveni) ar dzīvesbiedri un viņa vadīto delegāciju. Sirsnīgā sarunā tika pārrunāti vairāki šīs Āfrikas valsts aspekti, izceltas labās attiecības starp Svēto Krēslu un Ugandu un pausta atzinība par Katoļu baznīcas svarīgo ieguldījumu sabiedrības dzīves attīstībā, īpaši izglītības, sociālas un ...»


Pasaulē no 150 līdz 200 miljoniem kristiešu ir pakļauti dažāda veida diskriminācijām un vajāšanām ticības dēļ. Šajās dienās Francijā klajā nākusi grāmata, kurā apkopotas kristiešu dramatiskās situācijas dažādās valstīs. Tās nosaukums: „Kristiešu situāciju melnā grāmata” saskan ar „Komunisma melno grāmatu”, kas uzreiz kļuva par bestselleru, un kurā rakstīts par marksistiskās ideoloģijas iedvesmoto ...»


„Vajag veicināt sociālo taisnīgumu, ievērojot katras personas cieņu un tiesības,” – uzsvēra pāvests, tiekoties ar Starptautiskās Krimināllikuma asociācijas delegāciju. Plašajā uzrunā Francisks pieskārās daudziem jautājumiem, kas saistīti ar sociālā taisnīguma dimensiju un cīņu pret noziedzību. Pāvests norādīja arī uz draudiem, kādus rada manipulācijas, piemēram, dažu mediju un politiķu ...»


Pasaulē 
Uzbekistāna: prasība atbrīvot politieslodzīto

Ap 200 tūkstošu cilvēku no 123 pasaules valstīm ir parakstījuši prasību atbrīvot Uzbekistānas cilvēktiesību cīnītāju Diloromu Abdukadirovu. Valsts ...»


Indonēzija: "lepns, ka esmu katolis"

„Lepns, ka esmu katolis” – šādu tematu speciāli veltītai dienai gadā piešķir ticības brāļi un māsas Indonēzijā. Par savu piederību nelielajai ...»


Ukraina: Eiropas Austrumu katoļu Baznīcu bīskapu tikšanās

Austrumu katoļu Baznīcu loma un misija ekumenisma ceļā, kristiešu situācija Tuvajos Austrumos un Ukrainas grieķu katoļu Baznīcas izaicinājumi – šīs ...»


Ukraina: atbrīvots separātistu nolaupītais priesteris

Brīvībā ir izlaists priesteris Viktors Vonsovičs – poļu tautības garīdznieks, kurš tika nolaupīts Ukrainā. Šo ziņu pavēstīja Polijas Ārlietu ...»


Itālija: trīs grāmatas par Pāvilu VI

Ir iznākušas trīs grāmatas, kuru mērķis ir palīdzēt „atklāt” pāvestu Pāvilu VI. Avīzes Osservatore Romano vicedirektors Džanfranko Sviderkoši grāmatā ...»


Pa apustuļa Pāvila pēdām Romā
›  Senā Romas ebreju kopiena
›  Ierašanās mūžīgajā pilsētā. Via Appia
›  Apmešanās vieta un cietums
›  Moceklība. Tre Fontane
›  Apbedījuma vieta. Via Ostiense
›  Tēlniecības darba valoda
›  Ekumeniskais aspekts
Svētīgais Jānis Pāvils II
›  Uz redzēšanos paradīzē!
›  Beatifikācija - dziļas ticības zīme
Pāvesta lūgšanu nodomi 2014. gadā
›  Janvāris
›  Februāris
›  Marts
›  Aprīlis
›  Maijs
›  Jūnijs
›  Jūlijs
›  Augusts
›  Septembris


„Tas ir mans varonis” – tā par pāvestu Francisku izteicās popmūzikas karalis Eltons Džons. Viņš ir līdzjūtīgs cilvēks, kurš uzlūko visus ar Dieva mīlestības skatienu un kuram patiesi rūp, lai visi varētu baudīt Dieva mīlestības labumus – norādīja ...»


Šogad Ļubļinas diecēzes garīgajam semināram aprit 300 gadu jubileja. Tā neuzkrītošie aizsākumi XVII gadsimta beigās saistās ar svētā Vincenta no Paulo dibinātās priesteru kongregācijas darbību, kuras īpašā misija bija tieši semināru izveide. Ar Annas ...»


Kādā veidā Baznīca ir miesa? Kāpēc tā tiek saukta par Kristus miesu? Šos jautājumus, turpinot katehēzi par Baznīcu, šīsdienas vispārējā audiencē uzdeva pāvests. Uzrunājot brāļus un māsas, kas uz tikšanos bija ieradušies no visdažādākajām pasaules ...»


Vatikāns publicējis pāvesta Franciska pastorālās darbības programmu nākamajam mēnesim. 1. novembrī – Visu svēto svētkos – Romas senajā kapsētā Campo Verano (plkst. 16) Svētais tēvs vadīs aizlūguma dievkalpojumu. Visu ticīgo mirušo piemiņas dienā, 2. ...»


Vatikāns paziņojis, ka, pieņemot Turcijas prezidenta, pareizticīgo Baznīcas patriarha Bartolomeja I un Turcijas Katoļu bīskapu konferences ielūgumu, pāvests Francisks ieradīsies vizītē Turcijā. Vizīte ilgs no 28. līdz 30. novembrim. Tās ietvaros ...»


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma