SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
citas valodas  
Pirmo reizi pāvests tiekas ar Vatikāna darbiniekiem un viņu ģimenēm

Rūpēties par savu garīgo dzīvi, ģimenes dzīvi, attiecībām ar citiem, par tiem brāļiem, kuri ir vājāki, un sargāties no jebkāda rūgtuma, nenovīdības, dusmām, atriebības – uz to mudināja pāvests visus Vatikāna darbiniekus. Daudzi ieradās Pāvila VI zālē kopā ar savām ģimenēm. Sirsnīgā tikšanās ar Svēto tēvu notika 22. decembrī uzreiz pēc tradicionālās tikšanās ar Romas Kūrijas vadītājiem. Arī šoreiz Francisks mazākajiem bērniem dāvāja savus glāstus un deva svētību. Vatikānā strādā ne tikai daudzi itāļi, bet arī ārzemnieki, kuri, būdami tālu no savas dzimtenes un dārgajiem tuviniekiem, ir kā seja, kurā atspoguļojas Baznīcas katoliskums. Pāvests vēlējās tikties ar visiem Vatikāna darbiniekiem, sevišķi, tiem, kuri ikdienā paliek nepamanīti – ar dārzniekiem, sētniekiem, durvju sargiem, lai  ...»


Pāvests, Vatikāns 
Romas kūrijas "slimību" vēsture. Pāvests tiekas ar Vatikāna centrālās pārvaldes darbiniekiem

Dažas dienas pirms Ziemassvētkiem pāvests Francisks vēlējās tikties ar Romas kūrijas darbiniekiem, lai novēlētu visiem priekpilnus un mierīgus Kristus dzimšanas svētkus. Tikšanās bija arī izdevība pakavēties pie aizvadītā gada svarīgākajiem notikumiem, atskatīties uz paveikto un stiprināt cerību nākotnei. "Kūrija ir aicināta būt aizvien labākai, aicināta augt vienotībā, svētumā un gudrībā, lai  ...»


Kungs klauvē pie mūsu sirds durvīm, neļausim Viņam paiet garām!

Ziemassvētkos Kristus nāk, lai no jauna pieklauvētu pie katra kristieša sirds durvīm un dāvātu tam dvēseles mieru. "Atvērsim durvis Kristum!" – svētdienas pusdienlaikā pāvests aicināja Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus. Apcerē pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" Francisks skaidroja Pasludināšanas noslēpumu. "Mācīsimies no Marijas pieņemt Dieva iniciatīvas savā dzīvē. Raudzīsimies uz šo  ...»


Kunga klātbūtne iezīmē šķirtni starp brīvību un verdzību

Sestdien pāvests Francisks pieņēma audiencē pāvesta Jāņa XXIII vārdā nosauktās kopienas-apvienības locekļus. Noklausījies viņu liecības, Francisks teica: „Jūsu stāsti liecina par verdzību un atbrīvošanos, par to cilvēku egoismu, kuri domā uzcelt savu eksistenci, paverdzinot citus, kā arī par to cilvēku dāsnumu, kuri palīdz tuvākajam piecelties no materiālās un morālās degradācijas.” Pāvests  ...»


Lai Baznīca ir māte, nevis uzņēmēja!

„Lai Baznīca ir māte, nevis uzņēmēja! Vara mūs dara neauglīgus.” Ar šādu novēlējumu un šādu atziņu pāvests nāca klajā piektdienas rīta dievkalpojumā. 2014. gadā tas bija pēdējais pāvesta Franciska vadītais publiskais rīta dievkalpojums, kas parasti tiek svinēts Svētās Martas nama kapelā. Uzrunājot šeit sapulcējušos ticīgos, Svētais tēvs šoreiz lika akcentu uz „jauno radību”, kas aizsākas līdz ar  ...»


Dievs veido vēsturi kopā ar mums

„Dievs ar mums kopā veido vēsturi, un to izlabo, kad kļūdāmies,” sacīja pāvests Svētās Mises homīlijā ceturtdienas rītā. Viņš aicināja uzticēties Dievam arī tumšos dzīves brīžos, arī tad, kad nesaprotam vēsturi, kuru Viņš veido ar mums. „Taču tā vienmēr ir pestīšanas vēsture,” uzsvēra Francisks. Viņš apgalvoja, ka Dievs vēsturē mūs ir vēlējies atpestīt, un mūsu pestīšana nav vis kāda  ...»


Solidaritāte, ģimene, jaunieši 
Pāvesta sūtnis apmeklēs cietumu

21. decembrī – Adventa svētdienā pirms Ziemassvētkiem, vizītē uz Romas Rebibbia cietumu dosies pāvesta pārstāvis bīskaps Konrāds Krajevskis (attēlā). Viņš celebrēs Svēto Misi un nesīs Franciska dāvanu cietumniekiem – nelielu lūgšanu grāmatiņu, kas iesākas ar vārdiem: „Kad lūdzos, Dievs elpo manī”.

Romas Rebibbia cietumā mīt ap 2500 ieslodzīto, to skaitā 2100 vīriešu un 350 sievietes ar 20 bērniem  ...»Adventa laika trešās pārdomas par mieru

"Miers ir Svētā Gara auglis" – šādam tematam bija veltītas Adventa laika trešās un pēdējās garīgās pārdomas. 19. decembra rītā Vatikāna "Redemptoris Mater" kapelā pāvests Francisks un Romas kūrijas darbinieki noklausījās kapucīnu tēva Ranjero Kantalamesas sprediķi par mieru. Apustulis Pāvils raksta, ka "gara augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, augstsirdība, lēnprātība,  ...»


Pāvesta dzimšanas dienā dāvanu saņem nabadzīgie

Pāvests Francisks savā dzimšanas dienā saņēma dāvanu nabadzīgajiem, proti, apvienība UNITALSI, Solidāras medicīnas insitūts un Romas Farmaceitiskā banka viņam uzdāvināja ambulanci, kur varēs saņemt ārsta konsultāciju un bezmaksas medikamentus, ieskaitot tos, kuru izsniegšanai nepieciešama recepte. Ambulance darbosies pie Lurdas Dievmātes draudzes Romas Tor Maranča rajonā. Pagaidām eksperimentālā  ...»


Būt par miera vēstnesi ģimenē un sabiedrībā!

Vatikānā pāvests tikās ar Itālijas Katoļu asociācijas bērnu grupu. Norādot uz šogad veikto formācijas ceļu, Francisks atzina, ka ir vajadzīga drosme un griba, lai spētu atklāt Dieva plānu attiecībā uz savu dzīvi. Uzrunā viņš izcēla vārdu "viss". Pāvests aicināja bērnus veidot visu kopā ar vecākiem, brāļiem un māsām, draugiem un Katoļu asociācijas locekļiem. Viņš aicināja nenovērsties no  ...»


Pāvests apmeklē kārtējo Romas draudzi

Adventa trešās svētdienas priekšpusdienā pāvests apmeklēja vienu no Romas draudzēm, kas atrodas Mūžīgās pilsētas rietumu rajonā. Vizītes ietvaros Francisks tikās ar bērniem un viņu vecākiem, slimniekiem un romu grupu, kas dzīvo šīs draudzes teritorijā. Vizītes galvenais mērķis bija Euharistijas svinības. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados uzceltajā dievnamā, kas tolaik atradās Romas nomalē,  ...»


Kultūra, sabiedrība, zinātne 

Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija publicējusi un nosūtījusi Bīskapu konferencēm homilētikas direktoriju – lasām Vatikāna laikraksta "L’Osservatore Romano" 20. decembra numurā, kurā publicēts nosauktās institūcijas sekretāra, arhibīskapa Artura Rokes raksts ar nosaukumu "Ambona nav improvizācijas vieta", kā arī dokuments, kuru parakstīja bijušais kongregācijas prefekts kardināls ...»


Svētā Pētera laukumā piektdienas pēcpusdienā notika no Kalabrijas reģiona atvestās Ziemassvētku egles iedegšanas ceremonija. Blakus 25,5 m augstajai eglei atrodas Veronas mākslinieku sagatavotais Kristus dzimšanas notikuma atveidojums. Egle ir īpaša, jo tai ir divi kopā saauguši stumbri. Ceremonijā piedalījās Vatikāna, Kalabrijas reģiona un Veronas pārstāvji. Svētā Pētera laukumā skanēja Džusepes ...»


Svētā Pētera bazilikā pāvests tikās ar Itālijas Olimpiskās komitejas (CONI) vadītājiem un sportistiem. Uzrunā Francisks atgādināja, ka komiteja jau 100 gadus atbalsta, organizē un vada sportu, nodrošinot Itālijas sportistu startus olimpiskajās spēlēs. Sports stiprina draudzību tautu starpā un veicina mieru valstu starpā. Katrs sporta pasākums, īpaši olimpiskās spēles, ir iespēja atklāt jaunus ...»


Vatikāna izdevniecība laidusi klajā piecas jaunas grāmatas, kas attiecas uz pāvesta Franciska darbību. Viena no grāmatām saucas „Cerības un vienotības vēsts”. Tajā publicētas uzrunas, ko Svētais tēvs teica šī gada 25. novembrī, apmeklējot Eiropas Parlamentu un Eiropas padomi Strasbūrā, kā arī saruna ar žurnālistiem atceļā uz Romu.

Otra publikācija ir pāvesta „Apustuliskā vēstule visām konsakrētajām ...»


Māsa Kristīne Skučia (Cristina Scuccia), konkursa "The Voice of Italy" laureāte, Franciskam uzdāvināja savu pirmo mūzikas albumu. Skaisti iepakoto dāvanu viņa pasniedza pāvestam trešdienas vispārējās audiences noslēgumā. Pirms tam notika īsa saruna. Sicīlijā dzimusī 25 gadus vecā ursuliešu kongregācijas māsa nepārtraukti atkārto, ka nevēlas sākt karjeru šovbiznesā. Viena no konkursa "The Voice of ...»

Miers, politika, dialogs 

Pāvests Francisks pieņēma audiencē Vācijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas delegāciju, kas veic ekumenisku vizīti Romā. Svētais tēvs atgādināja, ka katoļu un luterāņu dialogs turpinās jau vairākus gadu desmitus. Neraugoties uz teoloģiskajām atšķirībām, kas attiecas uz dažādām ticības patiesībām, starp abām Baznīcām pastāv brālīga sadarbība. Katoliskās Baznīcas ekumeniskā atbildība, par kuru ...»


Ceturtdien, 18. decembrī, pāvests Francisks pieņēma 13 valstu jauno vēstnieku akreditācijas vēstules. Vatikānā ieradās Mongolijas, Bahamas, Dominikānas, Tanzānijas, Dānijas, Malaizijas, Ruandas, Somijas, Jaunzēlandes, Mali, Togo, Bangladešas un Kataras pilnvarotie vēstnieki pie Svētā Krēsla. Visjaunākais diplomāts pārstāv Mongoliju. 40 gadus vecais Vančigs Purevdors ieguvis Starptautisko attiecību ...»


Pāvests Francisks pieņēma audiencē Bosnijas un Hercegovinas Federatīvās Republikas prezidentūras horvātu pārstāvi Draganu Čoviču. Draudzīgā sarunā pārrunāta situācija valstī un reģionā, paužot atzinību par katoļu Baznīcas svarīgo ieguldījumu sabiedrības attīstībā un aktīvo iesaistīšanos pavasarī notikušās dabas katastrodas seku likvidēšanā. Tika pārrunātas attiecības un sadarbība starp Baznīcu un ...»


Teherānā noslēdzies starptautisks starpreliģiju kolokvijs, kurā piedalījās arī Pontifikālās Starpreliģiju Dialoga padomes prezidents, kardināls Luī Torāns kopā ar Svētā Krēsla delegāciju. Sakot uzrunu, viņš vispirms pateicās saieta rīkotājiem – Starpreliģiju dialoga centram un tā vadītājam Ali Muhammadam Helmi. Tāpat šī notikuma īstenošanā ieguldījumu deva apustuliskā nunciatūra Irākā un šeit ...»


Pāvests Francisks pieņēma audiencē Mozambikas Republikas prezidentu Armando Emilio Guebuzu un viņa vadīto delegāciju. Draudzīgā sarunā izceltas labās attiecības starp Svēto Krēslu un Mozambiku, pausta atzinība par Katoļu Baznīcas svarīgo ieguldījumu sabiedrības attīstībā, īpaši izglītības un veselības aprūpes jomā, kā arī miera un izlīguma veicināšanā. Tika pārrunāti aktuāli jautājumi, kas ...»


Pasaulē 
AAE: iesvētīta armēņu kopienas baznīca un palīgtelpas

Abu Dabi, Apvienotajos Arābu Emirātos, iesvētīta armēņu kopienas baznīca un vairākas palīgtelpas. Prāvests, tēvs Mesrobs pateicas valsts vadītājiem ...»


Pakistāna: teroristi nogalina skolēnus

Pasaule ir satricināta par vairāk nekā 100 bērnu nogalināšanu Pešavaras skolā, Pakistānā. Teroristu grupas motivācija – atriebība par Pakistānas ...»


Austrālija: atbalstīt citam citu!

„Lūgsimies par upuriem un veicināsim mieru,” otrdien izplatītajā notā aicina Austrālijas bīskapi pēc Sidnejas kafejnīcā notikušā atentāta. Noziegumu ...»


Itālija: Milānas kristīgie jaunieši ielās uzrunā vienaudžus

„Stāstīt jauniešiem par Jēzu vietās, kur viņi pavada vakarus,” šāda ir Milānas arhidiecēzes iniciatīva. Pilsētas ielas, kas aptver svētā Eustorģija ...»


Bangladeša: atvērta pirmā katoļu universitāte

Atvērta pirmā katoļu universitāte Bangladešā. 8. decembrī Dievmātes vārdā nosauktajā Dakas universitātē Notre Dame sākās lekcijas. Tajā ir ...»


Pa apustuļa Pāvila pēdām Romā
›  Senā Romas ebreju kopiena
›  Ierašanās mūžīgajā pilsētā. Via Appia
›  Apmešanās vieta un cietums
›  Moceklība. Tre Fontane
›  Apbedījuma vieta. Via Ostiense
›  Tēlniecības darba valoda
›  Ekumeniskais aspekts
Svētīgais Jānis Pāvils II
›  Uz redzēšanos paradīzē!
›  Beatifikācija - dziļas ticības zīme
Pāvesta lūgšanu nodomi 2014. gadā
›  Janvāris
›  Februāris
›  Marts
›  Aprīlis
›  Maijs
›  Jūnijs
›  Jūlijs
›  Augusts
›  Septembris


"Ne vairs vergi, bet brāļi" – šādam tematam veltīta Pasaules miera diena, kas tiks atzīmēta 2015. gada 1. janvārī. Trešdien Vatikānā tika prezentēts pāvests vēstījums. Tajā Francisks novēl mieru visiem cilvēkiem, tautām, valdību un reliģiju ...»


Palīdzība trūkumcietējiem, nabadzības galvenie iemesli, miera veicināšana, ar migrantiem saistīto problēmu risināšana – šiem jautājumiem pievērsās pāvests, 4. decembrī tiekoties ar Brīvprātīgo organizāciju federācijas locekļiem. Francisks pauda ...»


Pāvesta universālais lūgšanu nodoms decembrī atgādina, ka Kristus Dzimšanas svētki ir cerības zīme visai cilvēcei: Lai Pestītāja dzimšana atnes mieru un cerību visiem labas gribas cilvēkiem!

„Dārgie draugi, gatavojoties Ziemassvētkiem, Baznīca aizvien ...»


Vatikāns publicējis pāvesta Franciska pastorālās darbības programmu līdz nākamā gada 25. janvārim. Pirmdien, 8. decembrī, sekojot savu priekšgājēju piemēram, Francisks dosies uz Spānijas laukumu, lai lūgtos un noliktu ziedus Dievmātes statujas ...»


Ceturtdien pāvests Francisks pieņēma audiencē pastorālajam darbam lielpilsētās veltītā starptautiskā kongresa dalībniekus. Kongresa otrā kārta iepriekšējās dienās norisinājās Barselonā, Spānijā. 27. novembrī uz tikšanos ar Francisku Vatikānā ieradās ...»


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma