SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
citas valodas  
Vispārējā audience pāvesta 78. dzimšanas dienā

2014. gada pēdējā vispārējā audiencē, kas notika Svētā Pētera laukumā, piedalījās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. 17. decembrī pāvests svin 78. dzimšanas dienu. Viņam par godu Svētā Pētera laukumā vairāki simti cilvēku dejoja tango. Francisks pat nopūta svecītes uz svētku tortes, ko bija atnesuši argentīniešu priesteri. Torte bija Argentīnas nacionālajās krāsās: baltā un gaišzilā. Svētais tēvs aicināja visus labas gribas cilvēkus lūgties par šajās dienās Sidnejā, Austrālijā, un Pešavārā, Pakistānā, notikušo terora aktu upuriem. "Lai Kungs pieņem tos savā miera valstībā, dāvā mierinājumu viņu tuviniekiem un atgriež vardarbības pilnās sirdis," lūdzās pāvests. Turpinot iepriekšējā trešdienā iesākto katehēžu ciklu par ģimeni, Francisks skaidroja, ka šī gada oktobrī notikusī  ...»

VATICAN AGENDA

DEC
17
Wed
h: 10:25
DEC
18
Thu
h: 07:00
DEC
19
Fri
h: 07:00
 

VATICAN PLAYER

 
LATVIEŠU mp3 icona podcast
 

MOBILE & TABLET

link to android app link to apple app wphone-icon
 

Pāvests, Vatikāns 
Kungs, ņem manus grēkus un es būšu atpestīts!

„Dievs izglābj grēkus nožēlojušu sirdi, bet tie, kas uz Viņu nepaļaujas, sagādā sev sodu,” teica pāvests otrdienas rīta Svētajā Misē. Francisks uzsvēra ka Dieva acīs cilvēku izglābj pazemība, savukārt augstprātīgais paliek zaudētājs. Atslēga slēpjas sirdī. Pazemīga cilvēka sirds ir atvērta, viņš prot nožēlot grēkus, grib laboties un paļaujas uz Dievu. Taču augstprātīgā sirds ir pavērsta uz citu  ...»


Stingrība ir vājas sirds pazīme

„Kristietis ir žēlsirdīgs. Stingrība ir vājas sirds pazīme.” Ar šādām atziņām pāvests nāca klajā Svētās Mises sprediķī pirmdienas rītā. Viņš teica, ka Jēzus mūs padara žēlsirdīgus pret cilvēkiem, taču tas, kam ir vāja sirds, kas nav balstīta uz Kristu, riskē būt stingrs ārējās disciplīnas piekopējs, kamēr savā iekšienē viņš ir liekulis un izdevīguma meklētājs.

Pāvesta homīlijas centrā bija  ...»Lūgšana ir dvēseles elpa

"Jēzus atnāca, lai dāvātu visiem prieku. Viņš pats ir mūsu prieks," – apcerē pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" sacīja Francisks. Adventa trešajā svētdienā Svētā Pētera laukumā bija ieradušies vairāki simti bērnu, kuri atnesa sev līdzi "bambinelli" – Jēzus Bērna figūriņas, lūdzot, lai pāvests tās pasvēta. Tikšanās laikā Svētais tēvs aizdedza Palīdzības bērniem apvienības dāvāto Ziemassvētku vigilijas  ...»


Cilvēks ir "apgaismots" tik lielā mērā, cik lielā mērā viņš ir dāvana citiem

Šodien, svētās Lūcijas svētkos, kas tiek uzskatīta par labas redzes aizbildni, pāvests pieņēma audiencē Itālijas Neredzīgo un vājredzīgo apvienības locekļus. Apvienība nav konfesionāla, taču tajā sastāvošie dalībnieki ir vēlējušies tikties ar pāvestu tieši šai dienā, kad Baznīca godina svēto Sirakūzu jaunavu un mocekli. Francisks pakavējās pie vairākām cilvēciskām vērtībām, kuras savā dzīvē ir  ...»


Pasaulei šodien ir vajadzīgi dievišķās žēlsirdības liecinieki

13. decembrī pāvests tikās ar franču karitatīvo organizāciju Amis di Gabriel Rosset un Foyer Notre Dame des Sansabri apvienības delegāciju. Abas organizācijas dibinātas 1950. gadā ar mērķi palīdzēt Francijas bezpajumtniekiem. Pāvests Francisks pateicās par viņu devumu nabadzīgajiem – bezpajumtniekiem, izsalkušajiem, tiem, kuriem nav darba un „līdz ar to arī trūkst cieņas”. Svētais tēvs atzīmēja,  ...»


Solidaritāte, ģimene, jaunieši 
Pāvests apmeklē kārtējo Romas draudzi

Adventa trešās svētdienas priekšpusdienā pāvests apmeklēja vienu no Romas draudzēm, kas atrodas Mūžīgās pilsētas rietumu rajonā. Vizītes ietvaros Francisks tikās ar bērniem un viņu vecākiem, slimniekiem un romu grupu, kas dzīvo šīs draudzes teritorijā. Vizītes galvenais mērķis bija Euharistijas svinības. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados uzceltajā dievnamā, kas tolaik atradās Romas nomalē,  ...»


Mūsdienu Eiropai vajadzīgs Evaņģēlijs

„Jauna Baznīca – Evaņģēlija prieka lieciniece. Kopā Eiropas ceļos” – par šādu tematu Pontifikālajā Starptautiskajā kolēģijā „Maria Mater Ecclesiae” Romā no 11. līdz 13. decembrim notiek ceturtais pastorālajam darbam ar jauniešiem veltītais saiets. To organizē Pontifikālā Laju padome sadarbībā ar Eiropas Bīskapu konferenču padomi. Vēstījumā Pontifikalās Laju padomes prezidentam, kardinālam  ...»


Verdzība vēl nav izskausta

"Ne vairs vergi, bet brāļi" – šādam tematam veltīta Pasaules miera diena, kas tiks atzīmēta 2015. gada 1. janvārī. Trešdien Vatikānā tika prezentēts pāvests vēstījums. Tajā Francisks novēl mieru visiem cilvēkiem, tautām, valdību un reliģiju vadītājiem, un aicina lūgties, lai tiktu izbeigti kari, konflikti un novērstas ciešanas, kuras nereti rada paši cilvēki, senās un jaunās epidēmijas un postošās  ...»


Miljoniem bērnu ir bruņoto konfliktu upuri

Saskaņā ar organizācijas UNICEF izplatīto informāciju, 230 milj. bērnu šodien dzīvo valstīs un reģionos, kur notiek bruņotie konflikti. Pie tam Centrālāfrikas Republikā, Irākā, Dienvidsudānā, Palestīnā, Sīrijā un Ukrainā 15 milj. bērnu pēdējo mēnešu laikā ir bijuši tieši iesaistīti šādos konfliktos, proti, vai nu iesaukti armijā vai nogalināti vai ievainoti. „Labākajā” gadījumā daļa no viņiem  ...»


Nabadzība ir privileģēta dāvana, lai atvērtu durvis uz Dieva noslēpumu

„Pazemīga sirds pazīst Dievu. Teoloģiju veic ceļos. Tas, kurš studē Dieva noslēpumu, lai metas ceļos, jo Dievs labprātāk atklājas pazemīgai sirdij,” šīs atziņas otrdienas rīta Svētajā Misē pauda pāvests Francisks. Viņš apliecināja, ka nabadzīga cilvēka acis ir piemērotākas, lai skatītu Kristu un caur Viņu saskatītu Dieva profilu. Citiem – tiem, kuri pretendē uz šī noslēpuma izpēti ar sava  ...»


Kultūra, sabiedrība, zinātne 

Vatikāna izdevniecība laidusi klajā piecas jaunas grāmatas, kas attiecas uz pāvesta Franciska darbību. Viena no grāmatām saucas „Cerības un vienotības vēsts”. Tajā publicētas uzrunas, ko Svētais tēvs teica šī gada 25. novembrī, apmeklējot Eiropas Parlamentu un Eiropas padomi Strasbūrā, kā arī saruna ar žurnālistiem atceļā uz Romu.

Otra publikācija ir pāvesta „Apustuliskā vēstule visām konsakrētajām ...»


Māsa Kristīne Skučia (Cristina Scuccia), konkursa "The Voice of Italy" laureāte, Franciskam uzdāvināja savu pirmo mūzikas albumu. Skaisti iepakoto dāvanu viņa pasniedza pāvestam trešdienas vispārējās audiences noslēgumā. Pirms tam notika īsa saruna. Sicīlijā dzimusī 25 gadus vecā ursuliešu kongregācijas māsa nepārtraukti atkārto, ka nevēlas sākt karjeru šovbiznesā. Viena no konkursa "The Voice of ...»


Parakstīta vienošanās starp Vatikāna un Serbijas Nacionālo bibliotēkām. Runa ir par sadarbību un serbu pētnieku iespējām veikt studijas Vatikānā. Aizvadītajā gadā bibliotēku izmantoja gandrīz 4000 pētnieku un tikai ļoti nedaudzi no tiem bija ieradušies no Austrumeiropas zemēm.

II Pasaules kara laikā Serbijas Nacionālā bibliotēka tika sabombardēta pēc Hitlera pavēles. Septiņas dienas ēku apvija ...»


Pāvests Francisks ir ierakstījis videovēstījumu Irākas kristiešiem un visiem labas gribas cilvēkiem šai zemē. Vēstījumu uz Irāku aizveda Lionas arhibīskaps, kardināls Filips Barbarēns, kurš divas dienas uzturējās Erbilā. Kopā ar apmēram 100 ticīgajiem viņš jau otro reizi bija ieradies draudzības vizītē, jo Lionas un Mosulas ekleziālās vienības ir nodibinājušas savstarpējas sadraudzības attiecības. ...»


Pāvests Francisks apliecina savu līdzjūtību Beļģijas karaliskajai ģimenei, valdībai un visai tautai sakarā ar karalienes Fabiolas nāvi. Svētais tēvs novēl, lai Dievs pieņem savu uzticīgo kalponi savā gaismas un miera valstībā.


 ...»

Miers, politika, dialogs 

Pāvests Francisks pieņēma audiencē Bosnijas un Hercegovinas Federatīvās Republikas prezidentūras horvātu pārstāvi Draganu Čoviču. Draudzīgā sarunā pārrunāta situācija valstī un reģionā, paužot atzinību par katoļu Baznīcas svarīgo ieguldījumu sabiedrības attīstībā un aktīvo iesaistīšanos pavasarī notikušās dabas katastrodas seku likvidēšanā. Tika pārrunātas attiecības un sadarbība starp Baznīcu un ...»


Teherānā noslēdzies starptautisks starpreliģiju kolokvijs, kurā piedalījās arī Pontifikālās Starpreliģiju Dialoga padomes prezidents, kardināls Luī Torāns kopā ar Svētā Krēsla delegāciju. Sakot uzrunu, viņš vispirms pateicās saieta rīkotājiem – Starpreliģiju dialoga centram un tā vadītājam Ali Muhammadam Helmi. Tāpat šī notikuma īstenošanā ieguldījumu deva apustuliskā nunciatūra Irākā un šeit ...»


Pāvests Francisks pieņēma audiencē Mozambikas Republikas prezidentu Armando Emilio Guebuzu un viņa vadīto delegāciju. Draudzīgā sarunā izceltas labās attiecības starp Svēto Krēslu un Mozambiku, pausta atzinība par Katoļu Baznīcas svarīgo ieguldījumu sabiedrības attīstībā, īpaši izglītības un veselības aprūpes jomā, kā arī miera un izlīguma veicināšanā. Tika pārrunāti aktuāli jautājumi, kas ...»


Pāvests Francisks, anglikāņu baznīcas arhibīskaps Džastins Velbījs, kā arī pareizticīgo, ebreju, musulmaņu, hunduistu un budistu līderi Pontifikālās Zinātņu akadēmijas ēkā, kas atrodas Vatikāna dārzos, parakstīja kopīgu deklarāciju par verdzības pilnīgu izskaušanu līdz 2020. gadam. Šī iniciatīva ir Vispasaules Brīvības tīkla (Global Freedom Network) un citu organizāciju sadarbības rezultāts. ...»


Piedalīšanās Konstantinopoles ekumeniskā patriarha Bartolomeja I vadītajā bizantiešu rita liturģijā, kas notika Svētā Jura baznīcā, bija pāvesta vizītes Turcijā pēdējās dienas galvenais pasākums. 30. novembrī Baznīca atzīmē svētā apustuļa Andreja svētkus. Tie ir arī Konstantinopoles ekumeniskā patriahāta patronālie svētki. Šorīt Svētā Krēsla pārstāvniecības mītnes kapelā pāvests svinēja Svēto ...»


Pasaulē 
Itālija: Milānas kristīgie jaunieši ielās uzrunā vienaudžus

„Stāstīt jauniešiem par Jēzu vietās, kur viņi pavada vakarus,” šāda ir Milānas arhidiecēzes iniciatīva. Pilsētas ielas, kas aptver svētā Eustorģija ...»


Bangladeša: atvērta pirmā katoļu universitāte

Atvērta pirmā katoļu universitāte Bangladešā. 8. decembrī Dievmātes vārdā nosauktajā Dakas universitātē Notre Dame sākās lekcijas. Tajā ir ...»


Dienvidkoreja: Ziemassvētku egle atkal mirdzēs starp dienvidiem un ziemeļiem

Pie Dienvidkorejas robežas ar Ziemeļkoreju atkal tiks iedegta augsta metāla struktūra Ziemassvētku egles formā. Šogad Seulas valdība ir ļāvusi ...»


Irāka: kristieši svin Bezvainīgās ieņemšanas svētkus

Tūkstošiem ticīgo piedalījās Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētku procesijā Ankavas ielās, Irākā. Tur kopš augusta ir apmetusies ...»


Kenija: japāņu arhitekts ceļ ekonomiski izdevīgas mājas Āfrikā

Izumi Sakata – japānis, kurš ceļ mājas maznodrošinātiem Āfrikas iedzīvotājiem. 59 gadus vecais arhitekts ir gatavs atklāt 12 nelielus dzīvokļus ...»


Pa apustuļa Pāvila pēdām Romā
›  Senā Romas ebreju kopiena
›  Ierašanās mūžīgajā pilsētā. Via Appia
›  Apmešanās vieta un cietums
›  Moceklība. Tre Fontane
›  Apbedījuma vieta. Via Ostiense
›  Tēlniecības darba valoda
›  Ekumeniskais aspekts
Svētīgais Jānis Pāvils II
›  Uz redzēšanos paradīzē!
›  Beatifikācija - dziļas ticības zīme
Pāvesta lūgšanu nodomi 2014. gadā
›  Janvāris
›  Februāris
›  Marts
›  Aprīlis
›  Maijs
›  Jūnijs
›  Jūlijs
›  Augusts
›  Septembris


Palīdzība trūkumcietējiem, nabadzības galvenie iemesli, miera veicināšana, ar migrantiem saistīto problēmu risināšana – šiem jautājumiem pievērsās pāvests, 4. decembrī tiekoties ar Brīvprātīgo organizāciju federācijas locekļiem. Francisks pauda ...»


Pāvesta universālais lūgšanu nodoms decembrī atgādina, ka Kristus Dzimšanas svētki ir cerības zīme visai cilvēcei: Lai Pestītāja dzimšana atnes mieru un cerību visiem labas gribas cilvēkiem!

„Dārgie draugi, gatavojoties Ziemassvētkiem, Baznīca aizvien ...»


Vatikāns publicējis pāvesta Franciska pastorālās darbības programmu līdz nākamā gada 25. janvārim. Pirmdien, 8. decembrī, sekojot savu priekšgājēju piemēram, Francisks dosies uz Spānijas laukumu, lai lūgtos un noliktu ziedus Dievmātes statujas ...»


Ceturtdien pāvests Francisks pieņēma audiencē pastorālajam darbam lielpilsētās veltītā starptautiskā kongresa dalībniekus. Kongresa otrā kārta iepriekšējās dienās norisinājās Barselonā, Spānijā. 27. novembrī uz tikšanos ar Francisku Vatikānā ieradās ...»


„Ir pienācis laiks kopīgi veidot Eiropu, kuras uzmanības centrā nav tikai ekonomika, bet arī personas cieņa,” – uzrunājot Eiropas Parlamenta deputātus, norādīja Francisks. 25. novembra agrā rītā pāvests no Romas starptaustikās lidostas devās uz ...»


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma