SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
citas valodas  
Pāvests videovēstījumā uzmundrina kristiešus Irākā

Pāvests Francisks ir ierakstījis videovēstījumu Irākas kristiešiem un visiem labas gribas cilvēkiem šai zemē. Vēstījumu uz Irāku aizveda Lionas arhibīskaps, kardināls Filips Barbarēns, kurš divas dienas uzturējās Erbilā. Kopā ar apmēram 100 ticīgajiem viņš jau otro reizi bija ieradies draudzības vizītē, jo Lionas un Mosulas ekleziālās vienības ir nodibinājušas savstarpējas sadraudzības attiecības.

Franču delegāciju pieņēma Babilonijas kaldiešu rita patriarhs Luiss I Rafaels Sako. Dienās, kad gatavojoties Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas dienai, Francijā notiek „gaismas svētki”, Lionas arhidiecēzes pārstāvji apliecināja Eiropas Baznīcas garīgo tuvumu Irākas kristiešiem un aplūkoja, kā noris humānās palīdzības sniegšana kara izmocītajam reģionam.

Kardināla Barbarēna nogādātajā  ...»


VATICAN AGENDA

DEC
7
Sun
h: 12:00
DEC
8
Mon
h: 12:00
 

VATICAN PLAYER

 
LATVIEŠU mp3 icona podcast
 

MOBILE & TABLET

link to android app link to apple app wphone-icon
 

Pāvests, Vatikāns 
Arhibīskaps Pjetro Parolins viesojas slimnīcā "Bambino Gesù"

Pāvesta sveicienus šai Ziemassvētku gaidīšanas laikā saņēma bērnu pediatriskās slimnīcas Bambino Gesù mazie pacienti un apkalpojošais personāls. Sestdien viņus apciemoja Vatikāna valsts sekretārs Pjetro Parolins. Prezidenta Džuzepes Profiti un slimnīcas labdares, grāfienes Marijas Gracijas Salviati pavadībā, viņš vispirms iegriezās jaundzimušo ķirurģijas nodaļā, vēlāk apmeklēja intensīvās  ...»


Nelikt cerību lietās, kas šodien ir, bet kuru rīt vairs nebūs!

„Ikdienā apslēptie svētie dod cerību,” apgalvoja pāvests šīrīta Svētajā Misē. Viņš teica, ka apslēptu svēto ir daudz. Tie ir vīrieši, sievietes, ģimenes tēvi un mātes, slimnieki, priesteri, kas katru dienu praksē liek Jēzus mīlestību. Un tas dod cerību.

Komentējot Evaņģēlija fragmentu par māju, kas uzcelta uz klints, vai uz smiltīm, Francisks aicināja nebūt kristiešiem izskata pēc, pārkrāsotiem  ...»Nedrīkst dzīties pēc peļņas uz nabagu rēķina!

Palīdzība trūkumcietējiem, nabadzības galvenie iemesli, miera veicināšana, ar migrantiem saistīto problēmu risināšana – šiem jautājumiem pievērsās pāvests, 4. decembrī tiekoties ar Brīvprātīgo organizāciju federācijas locekļiem. Francisks pauda gandarījumu par to, ko brīvprātīgie visā pasaulē dara, vadoties pēc Labā samarieša parauga saskaņā ar Evaņģēlija vērtībām. Francisks atgādināja, ka šodien  ...»


Pāvesta vizīte Turcijā – miera un ekumeniskā dialoga ceļojums

Dieva aizmiršana noved pie vardarbības, bet lūgšana ir dialoga un miera pamats – atgādināja pāvests trešdienas vispārējās audiences laikā. 3. decembra katehēzes mācībā Francisks atskatījās uz savu apustulisko ceļojumu pa Turciju, kur viņš uzturējās pagājušās nedēļas nogalē, no 28.-30. novembrim. Pirms turp doties, Svētais tēvs aicināja visus pavadīt viņu ar savām lūgšanām, bet tagad mudināja  ...»


Nabadzība ir privileģēta dāvana, lai atvērtu durvis uz Dieva noslēpumu

„Pazemīga sirds pazīst Dievu. Teoloģiju veic ceļos. Tas, kurš studē Dieva noslēpumu, lai metas ceļos, jo Dievs labprātāk atklājas pazemīgai sirdij,” šīs atziņas otrdienas rīta Svētajā Misē pauda pāvests Francisks. Viņš apliecināja, ka nabadzīga cilvēka acis ir piemērotākas, lai skatītu Kristu un caur Viņu saskatītu Dieva profilu. Citiem – tiem, kuri pretendē uz šī noslēpuma izpēti ar sava  ...»


Solidaritāte, ģimene, jaunieši 
ANO ģenerālsekretāra vēstījums Starptautiskajā dienā cīņai pret AIDS

1. decembrī – starptautiskajā dienā cīņai ar AIDS, pašreizējo situāciju analizēja ANO ģenerālsekretārs Bans Kimūns. Viņš pastāstīja, ka novembra nogalē ir uzsākts plāns Fast Track, līdz ar kuru ir paredzēts izskaust slimību līdz 2030. gadam. Pēc Bana Kimūna teiktā, šobrīd 14 miljoniem cilvēku visā pasaulē ir pieeja HIV vīrusa terapijai. Kopš 2001. gada par 38% ir sarukusi slimības attīstība.  ...»


Pāvests vēlas tikties ar Maskavas patriarhu un apmeklēt Irāku

Lidojuma uz Romu laikā, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, pāvests Francisks pastāstīja, ka viņš un Maskavas patriarhs Kirils vēlas satikties. Tagad Ukrainā notiek karš un pastāv daudzas citas problēmas. «Tomēr mēs abi vēlamies satikties,» piebilda Svētais tēvs. Atbildot uz Turcijas televīzijas žurnālista Džasmina Taskina jautājumu par starpreliģiju dialogu un reliģiju līderu uzdevumiem, pāvests  ...»


Pāvests konsekrētajām personām: nebaidīties atjaunot struktūras

Pāvests Francisks pieņēma audiencē Konsekrētās dzīves institūtu un Apustuliskās dzīves biedrību kongregācijas rīkotās sanāksmes „Jauns vīns jaunos traukos” dalībniekus. Uzrunā pāvests atgādināja, ka pēc dažām dienām, 30. novembrī, ar Svēto Misi tiks atklāts Konsekrētās dzīves gads. Sanāksme notiek Vatikāna II koncila konstitūcijas Lumen gentium un dekrēta Perfectae caritatis publicēšanas 50 gadu  ...»


Vai naudas trūkums dažādām iniciatīvām visbiežāk nav tikai aizbildinājums?

Iet tālāk, saredzēt un risināt ne tikai savas problēmas, bet arī uzņemties iniciatīvu un uzdrošināties iet pretī citu vajadzībām – par to pāvests runā videovēstījumā, kas adresēts Baznīcas sociālās mācības 4. festivāla dalībniekiem. „Šodien esam aicināti ņemt iniciatīvu savās rokās, jo pašreizējā ekonomiskā sistēma cenšas visu vienveidot un pakļaut naudas varai”, viņš saka. Pasākums, kas no 20.  ...»


Ģimenei ir būtiska loma ticības tālāknodošanā

Vatikānā vizīti „ad Limina Apostolorum” šonedēļ veic Zambijas bīskapi. Tiekoties ar šīs Āfrikas valsts katoļu Baznīcas vadītājiem, pāvests Francisks norādīja uz nepieciešamību stiprināt ticību un sargāt kristīgo tradīciju jaunajos sociālajos un kultūras apstākļos. Svētais tēvs runāja par misionāru pašaizliedzīgo darbu Zambijā. Pateicoties tam, šodien Baznīca šajā valstī var priecāties par  ...»


Kultūra, sabiedrība, zinātne 

Pāvests Francisks apliecina savu līdzjūtību Beļģijas karaliskajai ģimenei, valdībai un visai tautai sakarā ar karalienes Fabiolas nāvi. Svētais tēvs novēl, lai Dievs pieņem savu uzticīgo kalponi savā gaismas un miera valstībā.


 ...»


Teologu darbība ir vērsta uz to, lai palīdzētu cilvēkiem aizvien labāk izprast ticību un aizvien dziļāk ievestu viņus „visā patiesībā” (sal. Jņ 16, 13). Piektdien, 5. decembrī, pāvests tikās ar Starptautiskās Teoloģiskās komisijas locekļiem. Komisija, kuru vada kard. Gerhards Millers, tika izveidota drīz pēc Vatikāna II koncila. Tās misija ir pētīt svarīgās doktrinālās problēmas, īpaši tās, ar ...»


22. novembrī, pasniegta Jozefa Ratcingera gadskārtējā prēmija. Par tās laureātiem izvēlēti profesore Anna Marija Peletjē – Svēto Rakstu un Bībeles hermeneutikas docētāja Parīzes Garīgajā seminārā, un profesors Valdemārs Hrostovskis – Vecās Derības ekzeģēzes un teoloģijas docētājs Varšavas akadēmijas Teoloģijas fakultātē. Prēmiju pasniegt vēlējās pāvests Francisks, taču daudzo neatliekamo pienākumu ...»


Uzturēt dzīvu ticības liesmu, rūpēties par semināristu formāciju, attīstīt sadarbību starp priesteriem un lajiem, veicināt vienotību ne vien dažādām konfesijām piederīgo ticīgo, bet visu cilvēku starpā, kopīgi paust skaidru nostāju attiecībā uz dažādām sabiedrības problēmām – uz to pāvests aicina Šveices bīskapus, kuri ieradās Vatikānā vizītē „ad Limina Apostolorum”. Viņiem veltītajā uzrunā, kas ...»


"Atmodiniet pasauli!" Ar šiem vārdiem Francisks vēršas pie visām konsekrētajām personām. 30. novembrī Baznīcā iesākās Konsekrētās dzīves gads. Reliģisko institūciju locekļi ir aicināti ikdienā izdzīvot Evaņģēlija prieku, raudzīties uz nākotni ar cerību un nebaidīties no grūtībām, kādas rada, piemēram, paaicinājumu krīze. Pāvests brīdina no kārdinājuma paļauties tikai uz saviem spēkiem. Konsekrētās ...»

Miers, politika, dialogs 

Teherānā noslēdzies starptautisks starpreliģiju kolokvijs, kurā piedalījās arī Pontifikālās Starpreliģiju Dialoga padomes prezidents, kardināls Luī Torāns kopā ar Svētā Krēsla delegāciju. Sakot uzrunu, viņš vispirms pateicās saieta rīkotājiem – Starpreliģiju dialoga centram un tā vadītājam Ali Muhammadam Helmi. Tāpat šī notikuma īstenošanā ieguldījumu deva apustuliskā nunciatūra Irākā un šeit ...»


Pāvests Francisks pieņēma audiencē Mozambikas Republikas prezidentu Armando Emilio Guebuzu un viņa vadīto delegāciju. Draudzīgā sarunā izceltas labās attiecības starp Svēto Krēslu un Mozambiku, pausta atzinība par Katoļu Baznīcas svarīgo ieguldījumu sabiedrības attīstībā, īpaši izglītības un veselības aprūpes jomā, kā arī miera un izlīguma veicināšanā. Tika pārrunāti aktuāli jautājumi, kas ...»


Pāvests Francisks, anglikāņu baznīcas arhibīskaps Džastins Velbījs, kā arī pareizticīgo, ebreju, musulmaņu, hunduistu un budistu līderi Pontifikālās Zinātņu akadēmijas ēkā, kas atrodas Vatikāna dārzos, parakstīja kopīgu deklarāciju par verdzības pilnīgu izskaušanu līdz 2020. gadam. Šī iniciatīva ir Vispasaules Brīvības tīkla (Global Freedom Network) un citu organizāciju sadarbības rezultāts. ...»


Piedalīšanās Konstantinopoles ekumeniskā patriarha Bartolomeja I vadītajā bizantiešu rita liturģijā, kas notika Svētā Jura baznīcā, bija pāvesta vizītes Turcijā pēdējās dienas galvenais pasākums. 30. novembrī Baznīca atzīmē svētā apustuļa Andreja svētkus. Tie ir arī Konstantinopoles ekumeniskā patriahāta patronālie svētki. Šorīt Svētā Krēsla pārstāvniecības mītnes kapelā pāvests svinēja Svēto ...»


„Pāvests Francisks vēlas stiprināt un padziļināt draudzīgas attiecības starp Baznīcām Romā un Konstantinopolē,” saka kardināls Kurts Kohs. Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes vadītājs atgādina, ka no svētīgā Pāvila VI tikšanās ar patriarhu Atenagoru iesākās skaista tradīcija – katrs pāvests sava pontifikāta otrajā gadā apmeklē Konstantinopoles patriarhātu. 1979. gadā vizīti ...»


Pasaulē 
Kenija: japāņu arhitekts ceļ ekonomiski izdevīgas mājas Āfrikā

Izumi Sakata – japānis, kurš ceļ mājas maznodrošinātiem Āfrikas iedzīvotājiem. 59 gadus vecais arhitekts ir gatavs atklāt 12 nelielus dzīvokļus ...»


Taivāna: vēlētāji neuzticas partijai, kas pakļaujas Ķīnas interesēm

Par politisko zemestrīci tiek sauktas 29. novembrī notikušās municipālās vēlēšanas Taivānā. Ar 70% balsu pārsvaru ir ievēlēta Progresīvā demokrātiskā ...»


Filipīnas: jaunieši ar priekšnesumiem sagaidīs pāvestu

Vairāk nekā tūkstotis jauniešu ieradīsies sagaidīt pāvestu Manilas lidostā. Svētā tēva ceļojums Filipīnās sāksies 15. janvārī un ilgs līdz 19. ...»


Nepāla: hinduistu "dzīvā dieviete" izvēlas katoļu skolu

Nepālas „dzīvā dieviete” izvēlējusies mācīties katoļu skolā. Samita Badžraharija, kura ir sasniegusi 13 gadu vecumu, nesen ir noslēgusi savu ...»


Spānija: bīskapi aicina sabiedrību uz morālo atjaunotni

Lai pārvarētu sociālo un ekonomisko krīzi, Spānijas bīskapi aicina sabiedrību uz morālo atjaunotni. Pirms dažām dienām notikušās sēdes gala ziņojumā ...»


Pa apustuļa Pāvila pēdām Romā
›  Senā Romas ebreju kopiena
›  Ierašanās mūžīgajā pilsētā. Via Appia
›  Apmešanās vieta un cietums
›  Moceklība. Tre Fontane
›  Apbedījuma vieta. Via Ostiense
›  Tēlniecības darba valoda
›  Ekumeniskais aspekts
Svētīgais Jānis Pāvils II
›  Uz redzēšanos paradīzē!
›  Beatifikācija - dziļas ticības zīme
Pāvesta lūgšanu nodomi 2014. gadā
›  Janvāris
›  Februāris
›  Marts
›  Aprīlis
›  Maijs
›  Jūnijs
›  Jūlijs
›  Augusts
›  Septembris


Pāvesta universālais lūgšanu nodoms decembrī atgādina, ka Kristus Dzimšanas svētki ir cerības zīme visai cilvēcei: Lai Pestītāja dzimšana atnes mieru un cerību visiem labas gribas cilvēkiem!

„Dārgie draugi, gatavojoties Ziemassvētkiem, Baznīca aizvien ...»


Vatikāns publicējis pāvesta Franciska pastorālās darbības programmu līdz nākamā gada 25. janvārim. Pirmdien, 8. decembrī, sekojot savu priekšgājēju piemēram, Francisks dosies uz Spānijas laukumu, lai lūgtos un noliktu ziedus Dievmātes statujas ...»


Ceturtdien pāvests Francisks pieņēma audiencē pastorālajam darbam lielpilsētās veltītā starptautiskā kongresa dalībniekus. Kongresa otrā kārta iepriekšējās dienās norisinājās Barselonā, Spānijā. 27. novembrī uz tikšanos ar Francisku Vatikānā ieradās ...»


„Ir pienācis laiks kopīgi veidot Eiropu, kuras uzmanības centrā nav tikai ekonomika, bet arī personas cieņa,” – uzrunājot Eiropas Parlamenta deputātus, norādīja Francisks. 25. novembra agrā rītā pāvests no Romas starptaustikās lidostas devās uz ...»


Pāvesta darbības galvenais notikums ceturtdien, 20. novembrī, bija piedalīšanās ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) rīkotajā 2. Starptautiskajā konferencē par nodrošināšanu ar pārtiku. Pasākums notika FAO mītnē Romā. Francisks ...»


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma