Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Tikšanās

Sievietes loma izglītošanā universālajam brālīgumam


“Sievietes loma izglītošanā universālajam brālīgumam” – tāds ir Pontifikālās Starpreliģiju dialoga padomes rīkotās plenārsesijas temats. 9. jūnijā tās dalībniekus audiencē pieņēma pāvests. Viņš izteica nožēlu, ka šodien sievietes kā izglītotājas loma universālajam brālīgumam netiek pietiekami atzīta. Iemesls tam ir ļaunums, kas skar pasauli un īpaši liek ciest sievietēm. Sievietes un pat bērni visbiežāk kļūst par vardarbības upuriem. Tur, kur naids un vardarbība gūst virsroku, tie grauj ģimenes un sabiedrību, liedzot sievietei efektīvi un mierīgi veikt viņas misiju.

Ievērojot jau minēto plenārsesijas tematu, pāvests pakavējās pie trim aspektiem, proti, piešķirt vērtību sievietei, izglītot brālīgumam un veikt dialogu. Pirmais – piešķirt vērtību sievietei. Francisks teica, ka mūsdienu sarežģītajā sabiedrībā, ko raksturo plurālisms un globalizācija, ir vajadzīgs vairāk atzīt sievietes spēju izglītot universālajam brālīgumam. “Kad sievietēm ir iespēja pilnībā izplatīt savas dāvanas visā kopienā, tad tā pati modalitāte, ar kādu tiek izprasta un organizēta sabiedrība, kļūst pozitīvi pārveidota un labāk raisās domas par visas cilvēku ģimenes vienotību,” sacīja pāvests. Viņš norādīja, ka tas sekmē sieviešu klātbūtni sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē – gan vietējā, gan nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Sievietēm ir pilnīgas tiesības aktīvi iekļauties visās vidēs, un viņu tiesības ir jāatbalsta un jāsargā arī caur likumdošanas instrumentiem.

Pāvests atgādināja, ka ļoti daudzas sievietes, veicot ikdienas pienākumus ar atdevi un pēc labākās sirdsapziņas, dažreiz pat ar varonīgu drosmi visdažādākajās darba vidēs, to vieno ar mātes un izglītotājas pieredzi.

Otrs aspekts, pie kura pakavējās Francisks, ir izglītot brālīgumam. Viņš atzīmēja, ka sievietes, būdamas izglītotājas, seko īpašam paaicinājumam, kas spēj radīt un attīstīt jaunu pieeju otra pieņemšanā. Sievietes tēls vienmēr ir bijis ģimenes izglītības centrā. “Izglītība bagātina ne tikai pašu sievieti, viņas attiecības, bet arī veidu, kādā viņa uztver cilvēka dzīvību un dzīvi vispār,” norādīja Francisks.

Svētais tēvs akcentēja, ka visi – vīrieši un sievietes, ir aicināti sacensties savā starpā, izglītojot universālajam brālīgumam, kas galu galā ir izglītošana mieram. Tā, sievietes, kas ir cieši vienotas ar dzīvības noslēpumu, var daudz darīt, lai veicinātu brālīguma garu, rūpējoties par dzīvības pasargāšanu un būdamas pārliecinātas, ka mīlestība ir vienīgais spēks, kas pasauli var darīt cilvēcīgāku priekš visiem.

“Sievietes,” teica pāvests, “bieži paliek vienas, pavadot citus, jo īpaši tos, kuri ģimenē un sabiedrībā ir visvājākie, konfliktu upurus un tos, kam jāstājas pretim ikdienas izaicinājumiem.” Francisks norādīja, ka pateicoties viņu ieguldījumam, izglītība brālīgumam, kas pēc dabas ir visus iekļaujoša un savstarpējas saiknes veidojoša, spēj pārvarēt atmešanas kultūru.

Visbeidzot trešais aspekts ir veikt dialogu. Pāvests izcēla, cik svarīga ir izglītība universālajam brālīgumam strapreliģiju dialogā, jo tā nozīmē arī iemācīties veidot draudzības un savstarpējas cieņas saiknes. Sievietes bieži vien vairāk par vīriešiem ir iesaistījušās “dzīvības dialoga” veikšanā starpreliģiju vidē. Tādējādi viņas sniedz savu devumu, mācot labāk izprast izaicinājumus, kas ir raksturīgi daudzkultūru realitātei. Taču sievietes var pilntiesīgi iesaistīties arī reliģiskās, kā arī teoloģiska līmeņa pieredzes apmaiņā. Daudzas no viņām ir labi sagatavotas veikt visaugstākā līmeņa dialogu starp reliģijām, pie tam, ne tikai no katoliskās puses vien. “Tas nozīmē,” paskaidroja pāvests, “ka sieviešu devumu nedrīkst ierobežot ar sarunām tikai par sievietēm interesējošu tematiku, vai ar tikšanos tikai starp viņām vien. Svētais tēvs sacīja, ka dialogs ir gājums, kas sievietei un vīrietim ir jāveic kopā. “Šodien vairāk nekā jebkad agrāk ir nepieciešama sieviešu klātbūtne,” uzsvēra pāvests.

Francisks atgādināja arī, ka sieviete ar sev piemītošajām īpašībām, tādām kā spēja klausīties, pieņemt un būt pretimnākošai pret citiem, var sniegt nozīmīgu pienesumu dialoga labā. Svētais tēvs pateicās Pontifikālās Starpreliģiju dialoga padomes locekļiem, konsultantiem un tiem, kas ar to sadarbojas, par nozīmīgo kalpojumu. Viņš aicināja tos aust dialoga audeklu ar visiem, kas meklē Dievu, kā arī ar labas gribas cilvēkiem.

I. Šteinerte/VR