Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Tikšanās

Pāvests tiekas ar Marijas – Noskumušo Iepriecinātājas kongregāciju locekļiem


Pirmdien, 5. jūnijā pāvests pieņēma audiencē Marijas – Noskumušo Iepriecinātājas vīriešu un sieviešu kongregāciju reliģiskos. Šais dienās viņi piedalās ģenerālkapitulos. Kongregācijas ir dibinājis svētīgais Džuzepe Allamano un tās darbojas dažādos pasaules kontinentos, veicot misiju “ad gentes”. Pateicies par kongregāciju darbu, pāvests to piederīgos aicināja veikt uzmanīgu situāciju izvērtēšanu to tautu vidū, kurās tie strādā. “Nepagurstiet nest mierinājumu tautām, ko bieži iezīmē milzīga nabadzība un akūtas ciešanas, piemēram daudzās Āfrikas un Latīņamerikas vietās,” aicināja Francisks.

Svētais tēvs atcerējās tos Marijas – Noskumušo Iepriecinātājas kongregāciju misionārus, kuri Evaņģēliju ir sludinājuši par savas dzīvības cenu. Viņš novēlēja, lai šo līdzbrāļu un līdzmāsu evaņģēliskā izvēle apgaismo misionāro gājumu visiem pārējiem reliģiskajiem un kalpo par iedrošinājumu ar atjaunotu dāsnumu turpināt savu īpašo misiju Baznīcā.

Lai šo misiju veiktu, pāvests pamudināja dzīvot kopībā ar Dievu. “Ir daudz svarīgāk apzināties, ka Dievs mūs mīl par to, cik mēs paši Viņu mīlam!” teica Francisks. Viņš norādīja, ka mūsu piederība Dievam aug tik lielā mērā, cik lielā mērā esam pārliecināti par Viņa mīlestību. Konsakrētie ļaudis, kuri cenšas vairāk līdzināties Kristum, vairāk par visiem citiem ir Dieva pazinēji. Šai perspektīvā reliģiskā dzīve var kļūt par dievišķās žēlsirdības progresīvas atklāsmes ceļu un par pamudinājumu atdarināt Kristus tikumus un Viņa cilvēcības bagāto attieksmi, lai vēlāk to apliecinātu visiem, kurus reliģiskie satiek savā pastorālajā kalpojumā.

Pāvests aicināja sevišķas rūpes veltīt Evaņģēlija inkulturācijai un dzīvot vienkāršu, pieticīgu dzīvesveidu. Francisks norādīja, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš dialogam ar islāmu, sieviešu cieņas veicināšanai un ģimeniskajām vērtībām, taisnības un miera tematiem.

I. Šteinerte/VR