Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca un sabiedrība / Ģimene un jaunieši

Pāvests tiekas ar Eiropas Katoļu ģimeņu apvienībām


“20 gadi nav daudz, lai varētu izdarīt plašu bilanci, taču tā ir laba iespēja, lai pateiktos par vitalitāti un entuziasmu, ar kādu esat nodevušies izvirzītajam mērķim,” ar šādiem vārdiem pāvests uzrunāja Eiropas Katoļu ģimeņu apvienību federāciju. Tajā ietilpst apvienības no 14 Eiropas valstīm. Vēršoties pie saviem šīsdienas viesiem, Francisks atgādināja, ka viņu mērķis ir parūpēties, lai Eiropa turpinātu uzskatīt ģimeni par savu vissvarīgāko dārgmantu. Vārdu “dārgmanta” katoļu ģimeņu apvienības ir izmantojušas arī savā sanāksmē Romā.

“Ģimenes nav muzejiskas vērtības,” teica Francisks, bet “caur tām konkrētizējas savstarpējas dalīšanās un atvērtības pret bērniem dāvana, kā arī kalpojums sabiedrībai.” Ģimenes ir kā raugs, kas palīdz darīt labāku un brālīgāku pasauli, kurā neviens nejūtas izslēgts, vai atstumts.

Pāvesta skatījumā sabiedrībai, kas vēlas būt progresīva, nav labāka sabiedrotā par ģimeni. Viņš teica, ka visu ģimenes locekļu vienotība un solidārs ieguldījums kopā ar visu sabiedrību ir kopējā labuma un miera sabiedrotie.

Ģimene ir personu kopība un tas, saskaņā ar Franciska teikto, ļauj iekļauties lielajā cilvēku ģimenē, kur svarīga loma ir tikšanās kultūrai. Ģimenes stils, kādu piedāvā Eiropas katoļu ģimeņu apvienības, nav pakļauts kādai ideoloģijai, bet balstās uz personas neaizskaramo cieņu. “Pamatojoties uz šīs cieņas Eiropa varēs patiešām būt par tautu ģimeni,” sacīja pāvests.

Svētais tēvs izšķir četras Vecā kontinenta krīzes – demogrāfisko, migrācijas, darba un izglītības. Viņš teica, ka atbilde uz šiem izaicinājumiem, tai skaitā uz “demogrāfisko ziemu” ir ģimenē, kas ir strādīguma piemērs, vienotības dažādībā un dialoga lieciniece.  Francisks uzsvēra, ka ģimenei nevajag slēpt savu kristīgo identitāti un ir svarīgi, lai tā iziet un satiek citus.

Liela loma ir saiknei starp paaudzēm – saiknei starp atmiņu, tagadni un nākotni. “Kalpošana dzīvības sakralitātei konkretizējas paaudžu vienotībā, palīdzībā tiem, kam tas ir vajadzīgs, nespējniekiem, bāreņiem. Šī kalpošana konkretizējas arī solidaritātē ar migrantiem, pacietīgā mākslā izglītot, spējā saprast, ka ikviens jaunietis ir ģimeniskas mīlestības cienīgs. Konkretizējas arī katra ieņemtā bērna, kuram vēl nav savas balss, tiesībās piedzimt. Konkretizējas cienīgos dzīves apstākļos veciem ļaudīm,” teica pāvests.

I. Šteinerte/VR