Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca un sabiedrība / Baznīca pasaulē

Vācija: dokuments pret ksenofobiju


Vācijas katoļu, luterāņu un pareizticīgo Baznīcu pārstāvji ir parakstījuši kopīgu dokumentu pret ksenofobiju. Tajā teikts, ka ksenofobiska un ksenofobijai līdzīga attieksme pret citām kultūrām un etniskajām kopienām nav savienojama ar kristīgo ticību. Dokuments ir tapis, gatavojoties 42. Starpkultūru nedēļai, kas Vācijā norisināsies no 24. līdz 30. septembrim par tematu “Dažādība vieno”. Ar starpkonfesionālo dokumentu pret ksenofobiju mediju pārstāvjus šais dienās iepazīstināja Minhenes-Frīzingas arhibīskaps, Vācijas Bīskapu konferences prezidents Reinhards Markss, Evaņģēliski-luteriskās Baznīcas bīskaps Heinrihs Bedfords Štroms un pareizticīgo matropolīts Augoustinos.

Dokumenta centrā ir Vācijā plaši apspriestais jautājums par migrantu un bēgļu pieņemšanu no Tuvajiem Austrumiem un Āfrikas. Kristīgo konfesiju pārstāvji šai sakarā raksta: “politika, kas vairo ksenofobiju, kas vienspusēji izceļ bailes par nacionālo interešu iedragāšanu, kas vēlas saglabāt izpratni par nacionālistisku kultūru un pakļauj šaubām cilvēka fundamentālās brīvības, ir attieksme, kas nav savienojama ar kristieša nostāju.”  

Kristīgo kopienu vadītāju dokumentā atzīmēts, ka, lai arī Vācija ir ļoti nodarbināta bēgļu uzņemšanas ziņā, tā varētu darīt vēl vairāk. Šai ziņā deklarācijā apgalvots: “Ikdienas dzīvē Vācija ir pieredzējusi savas sabiedrības attīstību ar dažādām ieceļotāju paaudžu krāsām,” un “šodien ieceļotāju bērni un mazbērni ir mūsu sabiedrības dabiska sastāvdaļa.” Dokumentā piebilsts, ka tas viss ir noticis, pateicoties simtiem tūkstošu brīvprātīgo draudzēs un apvienībās, kurām ir piederējusi fundamentāla loma integrācijas kultūras veicināšanā.

I. Šteinerte/VR