Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Ceļojumi un vizītes

Romas bīskapa vizīte Svētā Pjēra Damiani draudzē


Svētdienas, 21. maija pēcpusdienā pāvests apmeklēja Svētā Pjēra Damiani draudzi Romas perifērijā Kasal Bernokki. Tikko ieradies, viņš tikās ar bērniem un pusaudžiem, kas mācās katehismu. Francisks atbildēja uz viņu uzdotajiem jautājumiem, piemēram, kā viņš sapratis, ka Dievs viņu aicina uz priesterību, ar kādu sporta veidu nodarbojies bērnībā, kā arī – kā sekot Jēzum un kā Viņam palīdzēt pasaules pestīšanas darbā. Tāpat kā jebkurš gudrs vectēvs pāvests atbildēja, ka palīdzēt Jēzum atpestīt pasauli var ar lūgšanu.

Sarunā ar Pjēra Damiani draudzes jauno paaudzi tika skarts arī jautājums par cilvēku cieņu. Francisks aicināja cienīt arī tos, kuri mums nevēl labu. Viņš piebilda, ka arī tas nozīmē palīdzēt Jēzum pestīšanas darbā. Tāpat “palīdzēt Jēzum palīdz prieks,” norādīja pāvests. Viņš aicināja bērnus dzīvot ar prieku. Tikšanās laikā bērni un pusaudži uzdāvināja viesim savus zīmējumus.

Romas bīskaps tikās arī ar citām draudzes grupām, tai skaitā ar slimniekiem. Viņš uzklausīja četru ticīgo grēksūdzes un svinēja Svēto Misi. Homīlijā, komentējot Jāņa Evaņģēliju, Francisks izcēla Svētā Gara klātbūtni mūsos. Mēs to esam saņēmuši Kristībā. “Nesarūgtiniet Svēto Garu,” piekodināja pāvests draudzes locekļiem. “Apzinieties, ka jūsos mājo pats Dievs. Dievs tevi pavada, saka tev to, kas ir jādara un kā jādara. Viņš ir tas, kas palīdz tev nekļūdīties, palīdz neiekrist kārdināšanā. Viņš ir kā advokāts, kas tevi aizstāv no ļaunā,” atgādinaja Francisks. Viņš aicināja kristiešus darboties pasaulē tāpat kā Svētais Gars darbojas mūsos – ar maigumu un cieņu. Savukārt, velns ir tas, kurš cenšas mūs vājināt, pavedinot uz aprunāšanu un tenkām, uz sāncensību, konkurenci, uz nostāšanos citam pret citu. Francisks norādīja, ka tā ir attieksme, kas attālina cilvēkus, kuri tuvojas ticībai un šāda attieksme, diemžēl, pastāv arī draudzēs un reliģiskajās kopienās. Pāvests atgādināja, ka par pretošanās piemēru velna kārdinājumam kalpo Jaunava Marija. Viņa bija tā, kas samina čūsku.

Homīlijas noslēgumā Francisks aicināja lūgt Svēto Garu, kas ir mūsos, nesarūgtināt Viņu, un lai mūsu attieksme pret visiem, gan kristiešiem, gan nekristiešiem, būtu maiguma un cieņas attieksme, jo Svētais Gars mūsos darbojas ar maigumu un cieņu.

I. Šteinerte/VR