Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Tikšanās

Pāvests tiekas ar fonda "Centesimus Annus Pro Pontefice" locekļiem


“Izsaku atzinību par jūsu pūliņiem, meklējot alternatīvus ceļus ekonomikai, progresam, biznesam, jauno tehnoloģiju spēkam, kā arī jaunus dzīvesveidus, kuros nebūtu atmešanas kultūras, netiktu ignorēti nabadzīgie un vājie sabiedrības locekļi,” ar šiem vārdiem pāvests vērsās pie fonda “Centesimus Annus Pro Pontefice” starptautiskās konferences dalībniekiem. Sestdien, pieņemot tos audiencē Vatikānā, Francisks augsti novērtēja fonda darbību saskaņā ar Baznīcas sociālo mācību. Fonds vadās pēc pārliecības, ka cīņa pret nabadzību prasa labāku šīs realitātes izpratni, pirmajā vietā liekot cilvēka personu, nevis ekonomiskos fenomenus.

Pāvests uzrunā atzīmēja, ka integrāla cilvēka attīstība prasa dialogu un rēķināšanos ar cilvēku vajadzībām, nabadzīgo uzklausīšanu un specifisku atbilžu sniegšanu uz konkrētām situācijām. “Šāda, uz cilvēka personu balstīta pieeja ekonomikai iedrošinās iniciatīvas un radošo darbību, uzņēmējgaru, darba kopienas un uzņēmumus, un tādējādi veicinās sociālo ietvertību, kā arī kultūras un solidaritātes attīstību,” teica pāvests.

Šais dienās fonda “Centesimus Annus Pro Pontefice” konferences dalībnieki īpašu uzmanību ir veltījuši jautājumam par darba vietu radīšanu jaunās tehnoloģiju revolūcijas ietvaros. Francisks norādīja, ka izmantojot darbaspēku, ir jāņem vērā ne tikai indivīds, kas šo darbu veiks, bet arī viņa ģimenes locekļi.

I. Šteinerte/VR