Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Dievkalpojumi

Patiesa mācība vieno, bet ideoloģijas šķeļ


Patiesa mācība cilvēkus vieno, bet ideoloģijas šķeļ – norādīja pāvests. Uzrunājot piektdienas rītā Vatikāna viesu nama kapelā sapulcējušos ticīgos, viņš aicināja nebaidīties no ideoloģiju paudējiem un paturēt prātā, ka Baznīcu vada Svētais Gars.

Pirmajā lasījumā (sal. Apd 15, 22-31) lasām par tā dēvēto Jeruzalemes koncilu, kas notika ap 49. gadu. Tā laikā tika nolemts, ka pagāniem, kuri pievēršas kristietībai, nav jāpieņem apgraizīšana, kā to prasīja Mozus likums. Svētais tēvs atzina, ka Baznīcā vienmēr ir bijušas problēmas. Tādas bija arī kristietības sākumā. Ticīgo vidū jau tad bija manāma greizsirdība, cīņa par varu, viena vai otra viltība, ko dažs labs izmantoja, lai piepelnītos vai nopirktu varu.

“Mēs esam cilvēki, mēs esam grēcinieki”, uzsvēra pāvests. “Grūtības pastāv arī Baznīcā. Tomēr mūsu grēcīgums liek mums kļūt pazemīgajiem un aizvien vairāk tuvoties Kungam kā savam Pestītājam”. Jau minētajā lasījumā parādās divu veidu personu grupas – vieni, kuri gan ļoti asi diskutēja, bet to darīja veselīgā garā, un citi, kuri ienesa nemieru. Vieni ir apustuļi, kuri grib apspriest problēmu, bet otri rada problēmas, šķeļ Baznīcu. Viņi saka, ka apustuļu sludinātā mācība neesot Kristus mācība, ka tas, ko tie sludina, neesot patiesība.

Runājot par apustuļiem, Francisks atgādināja, ka viņi diskutē, bet panāk vienošanos. Tā nav politiska vienošanās. Tas notiek Svētā Gara iedvesmā, kurš liek viņiem pieņemt lēmumu par to, lai pagāniem netiktu uzlikti nekādi lieki apgrūtinājumi. “Jo Svētais Gars un mēs nolēmām”, saka apustuļi, “jums neuzlikt nekādu citu nastu kā tika šo nepieciešamo: atturēties no dievekļiem ziedotiem upuriem, no asinīm, no tā, kas nožņaugts, un no netiklības”. Tā, pateicoties Svētā Gara brīvai rīcībai, Baznīcas durvis ir atvērtas arī pagāniem un tiem nav jāveic apgraizīšana.

Patiesībā, tas bija Baznīcas pirmais koncils – norādīja Svētais tēvs. Pāvests sapulcējās kopā ar saviem bīskapiem. Viņu vidū bija Svētais Gars. Viņi sapulcējās, lai tiktu skaidrībā ar doktrīnu. Šādas tikšanās notika cauri gadu simteņiem – līdz pat Vatikāna II koncilam, jo tas ir Baznīcas uzdevums. Tai jāpētī mācība, lai labi saprastu, ko Jēzus ir teicis savos Evaņģēlijos, un kāds ir Evaņģēlija gars.

Turpinājumā Francisks atgādināja, ka Baznīcā vienmēr ir bijuši arī tādi, kuri ienesa nemieru un šķelšanās. Tie ir sava veida fanātiķi, kuri stūrgalvīgi turas pie lietām, par kurām nav īstas skaidrības. Un tā ir problēma, jo tādā veidā viņi Jēzus un Baznīcas mācību pārvērš ideoloģijā – atzina Svētais tēvs. Tie ir cilvēki, kuru sirds ir aizvērta un kurā nav vietas Svētā Gara darbībai.

Noslēgumā pāvests aicināja tomēr nebaidīties no ideoloģiju paudējiem. Baznīcai ir sava mācība, pāvesta maģistērijs, bīskapi, koncili. Mums jāiet pa šo Baznīcas ceļu, kas ir Jēzus ceļš, un kurā Svētais Gars sniedz savu atbalstu. Tas vienmēr ir atvērts un brīvs ceļš, jo patiesa mācība, koncilu mācība vieno kristiešus, bet ideoloģijas viņus šķeļ – piebilda Francisks.

J. Evertovskis / VR