Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca un sabiedrība / Baznīca pasaulē

Kardināla L. Sandri vizīte pie Austrumu ritu kopienām Austrālijā


No Austrālijas atgriezies Austrumu Baznīcu kongregācijas prefekts, kardināls Leonardo Sandri. Apritot dikastērija simtgadei, viņš veica ceļojumu pie Austrālijā dzīvojošajiem katoļiem, kuri šeit ieradušies no Tuvajiem un no Vidus Austrumiem. Austrāliju daudzi ir saskatījuši kā jaunu “apsolīto zemi”, kur meklēt brīvību un cilvēcisko cieņu.

Pēdējā sava ceļojuma dienā, 15. maijā kardināls Sandri celebrēja Svēto Misi maronītu eparhijā Sidnejā. Pēc tam sekoja tikšanās ar vairākām delegācijām, kurās ietilpa Austrālijā uz dzīvi apmetušies Tuvo un Vidus Austrumu zemju izcelsmes ļaudis – gan kristieši, gan arī musulmaņi.

Svētdien, 14. maijā Austrumu Baznīcu kongregācijas prefekts viesojās Melburnā, kur vadīja dievišķo liturģiju Svēto Pētera un Pāvila ukraiņu bizantiešu katoļu rita eparhijas katedrālē. Šī ekleziālā vienība ir vissenākā no Austrumu katoļu  ritu vienībām Austrālijā un tās piederīgie sāpīgi jūt līdzi savu tautiešu ciešanām dzimtenē. Tai pašā dienā, 14. maijā kardināls Sandri apmeklēja arī sīru-malabariešu katoļu rita eparhiju Melburnas dienvidos, kur svinēja dievkalpojumu kopā ar Svētā Apustuļa Toma eparhijas piederīgajiem. Daudzu ģimeņu bērni bija tērpušies tradicionālajos indiešu apģērbos. Tie dziedāja sakrālās dziesmas Keralas pavalstī izplatītajā malaijalam valodā.

Sestdien, 13. maijā kardināls tikās ar Melburnas latīņu rita arhibīskapu Denisu Hartu, vēlāk apmeklēja maronītu eparhijas ticīgos. Libānas Dievmātes godam veltītajā baznīcā viņš vadīja Vesperes saskaņā ar Antiohijas maronītu tradīciju. Ticīgie dziedāja himnas sīru un arābu valodās. Šādā veidā viņi vienojās ar ticības brāļiem un māsām Fatimā, tai skaitā arī ar pāvestu Francisku, kurš šai dienā bija ieradies Fatimas svētnīcā. Kardināls Sandri akcentēja, cik svarīgi ir dzīvot zemē, kur var brīvi paust savu ticību un reliģisko pārliecību. Tai pašā laikā viņš atcerējās vajātos kristiešus, jo īpaši tos, kuri dzīvo Tuvajos Austrumos.

Dienu iepriekš, 12. maijā Austrumu Baznīcu kongregācijas prefekts apmeklēja melkītu katoļu skolu Grīneikrā Sidnejas tuvumā. Viesis aicināja skolēnus neaizmirst par iespēju mācīties, atgādinot, ka daudzi viņu vienaudži Sīrijā jau gadiem ilgi to nevar atļauties. Tai pašā dienā Vatikāna dikastērija vadītājs viesojās netālu esošajā Svētā Šarbela draudzē, ko vada libāniešu misionāri baladīti, bet dienas noslēgumā sekoja vizīte Debesīs uzņemtās Jaunavas Marijas armēņu katoļu dievnamā, kur viesis vadīja dievišķo liturģiju.

Ceturtdien, 11. maijā kardināls Sandri apmeklēja Sidnejas latīņu rita katoļu katedrāli un Jaunvelsas parlamentu, kur pateicās Austrālijas politiskajām autoritātēm par daudzo bēgļu pieņemšanu. Pēcpusdienā viņš sniedza intervijas katoļu medijiem un vadīja konferenci Sidnejas Katoļu universitātē.

I. Šteinerte/VR