Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca un sabiedrība / Politika, dialogs un miers

Dienvidkoreja: kristieši aicina lūgties par mieru


Dienvidkorejas Baznīcu padome pauž raizes par ASV militārās aviācijas bāzes kuģu pārvietošanos ūdeņos, kas aptver šo Āzijas reģionu un par sekojošajiem atomkara draudiem no Ziemeļkorejas puses. Dienvidkorejas kristieši aicina lūgties  par mieru un bez mitēšanās veicināt dialogu un sarunas. Viņu lūgumam pievienojas arī Pasaules Baznīcu padome, kas jau vairāk nekā 30 gadus cenšas panākt labu attiecību nodibināšanu starp abām Korejām un veicināt šo zemju kristiešu satikšanos.

Kā stāsta Pasaules Baznīcu padomes ģenerālsekretārs Olavs Fikse Tveits, gandrīz visi citi dialoga un tikšanās kanāli šais gadu desmitos ir bijuši slēgti, tā vietā liekot attīstīties militārai konfrontācijai. “Mēs neticam, ka tas ir risinājums par labu mieram, gluži pretēji, tas var saasināt tikai konfliktu,”  speciālā notā raksta Pasaules Baznīcu padome. Tā ir izdevusi divkāršu apelāciju. Vispirms konfliktā iesaistītās valstis tiek aicinātas atrisināt radušos situāciju dialoga un sarunu ceļā. Tiek atzīmēts, ka konflikts var vest pie katastrofas gan Korejas ziemeļos, gan dienvidos. Otrā apelācija ir adresēta visiem labas gribas cilvēkiem, lai tie vienojas lūgšanā par mieru un korejiešu tautas vienotību. Šai sakarā divas kristīgo Korejas Baznīcu nacionālās padomes ir sastādījušas kopīgu lūgšanu sakarā ar nesenajām Lieldienām. Tajā iekļauti vārdi: “Kungs, māci mums sēt tolerances, mīlestības un kalpošanas sēklas, un lai ar Dieva svētību zeme var nest daudz augļu un mūsu tauta dzīvot prieka un harmonijas piepildītu dzīvi!” Šī lūgšana tika skaitīta arī šogad martā atzīmējot 90. gadskārtu, kopš Phenjanas arhidiecēzes dibināšanas.  Tā ir veltīta arī to kristiešu piemiņai, kas šais gados ticību ir apliecinājuši par savas dzīvības cenu.

I. Šteinerte/VR