Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Tikšanās

Vatikānu apmeklē Garīgā semināra audzēkņi no Neapoles


Vienīgais garīgais seminārs Itālijā, ko vada jezuīti. Tāds ir 1912. gadā dibinātais Pontifikālais Kampano di Posilippo seminārs Neapolē. Sestdien tā audzēkņus un mācībspēkus audiencē pieņēma pāvests Francisks. Viņš augsti novērtēja ignācisko garīgo un pedagoģisko tradīciju, kas izglītojot nākamos priesterus, tiek piekopta šai formācijas iestādē. Pāvests izcēla trīs aspektus izglītības darbā. Viens no tiem ir iet uz priekšu, vienmēr cenšoties reformēties, jeb atjaunoties. Tas nozīmē nemitīgi apgūt aizvien smalkākus instrumentus, kas ļautu kritiski izvērtēt realitāti, sākot jau pašiem ar sevi.

Otrs aspekts ir jezuītiskā izšķirtprasme. Tā neattiecas uz Jēzus Sadraudzības locekļiem vien. Lai kļūtu par izšķirspējīgiem cilvēkiem, nākamajiem priesteriem ir jābūt pietiekami drosmīgiem, lai teiktu patiesību par sevi. Tas nozīmē iziet no savas šaurās pasaules, no saviem uzskatiem un aizspriedumiem, lai atvērtos Dieva pazīšanai, spējot saklausīt to, ko Viņš mums saka šodien.

Trešais aspekts – atvērties Dieva valstības dimensijai. Pāvests paskaidroja, ka šai sakarā ir jāattīsta tiekšanās pēc “magis”, pēc “aizvien vairāk”, dāvājot sevi Kungam un brāļiem.

Uzrunas noslēgumā pāvests aicināja nākamos priesterus būt brīviem no pieķeršanās šīszemes labumiem. “Neaizmirstiet, ka velns vienmēr ienāk caur kabatu!” brīdināja Francisks. Vēlāk seko lielīšanās, lepnība, augstprātība. Šo ļaunumu priekšā Svētais tēvs mudināja semināristus attīstīt draudzību ar Jēzu, kas visvairāk izpaužas mīlestībā uz nabadzīgajiem.

I. Šteinerte/VR