Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Tikšanās

Šveices gvardiem jābūt stipriem, drosmīgiem un laipniem


Sestdien, 6. maijā, pāvests pieņēma audiencē Pontifikālās Šveices gvardes locekļus. Gvardu uzdevums ir rūpēties par Svētā tēva, viņa līdzstrādnieku un Vatikāna ciemiņu drošību, kā arī veikt goda sardzes. Šajos datumos katru gadu Vatikānā notiek dažādi pasākumi par piemiņu 147 šveiciešu karavīriem, kuri 1527. gadā varonīgi atdeva savu dzīvību par pāvestu. Francisks īpaši sveica jaunos gvardus, kuri dažus savas jaunības gadus izvēlējās kalpot apustuļa Pētera pēctecim, un kuriem tagad ir jānodod zvērests. Pirms vairāk nekā 500 gadiem karavīri atdeva savu dzīvību. Šajā sakarā pāvests atgādināja, ka šodien no viņiem netiek prasīts varonīgi upurēt savu fizisko dzīvību, taču tiek prasīts kāds cits, ne vieglāks, upuris, proti, būt par ticības spēka lieciniekiem.

“Ticība ir laba barjera”, uzsvēra Francisks, “aiz kuras varam stāvēt, lai turētos pretī dažādiem šīs pasaules spēkiem un varām un, it sevišķi, pretī tam, ko Svētie Raksti dēvē par “šīs pasaules valdnieku”, “melu tēvu” un to, kurš “staigā apkārt kā rūcošs lauva, meklēdams, ko aprīt” (1 Pēt 5, 8)”. Gvardiem jābūt stipriem, bet šo spēku viņiem ir jāsmeļ ticībā Kristum un Viņa pestīšanas vārdā. Pāvests atgādināja, ka viņu kalpojumam Vatikānā ir ļoti liela nozīme. Šis kalpojums viņiem pašiem ir izdevība augt un kļūt par aizvien drosmīgākiem “Kristus kareivjiem”. Gvardi ar savu stāju un tādām īpašībām kā miers, precizitāte, profesionāla nopietnība, kā arī ar savu kristīgo liecību un dzīves svētumu kalpo kā paraugs svētceļniekiem un tūristiem, kuriem nākas ar viņiem satikties. “Lai tā ir pirmā lieta, par ko jūs rūpētos”, viņš novēlēja.

Svētais tēvs arī aicināja Šveices karavīrus izdzīvot šo laiku “Mūžīgajā pilsētā” patiesas brālības garā, savstarpēji palīdzēt dzīvot priekšzīmīgu kristīgu dzīvi, par kuras dzinējspēku un atbalstu ir ticība. Viņš pauda pārliecību, ka viņi ieradās Romā tieši ticības vadīti. Tā ir vienreizēja misija Svētā Krēsla un Baznīcas labā, un šīs misijas avots ir Kristība, kuras spēkā mēs kļūstam par dzīvā Kristus lieciniekiem. Tātad, gvardi ir aicināti būt par Evaņģēlija lieciniekiem vidē, kurā tie ik dienas dzīvo un strādā. Viņiem jābūt atvērtiem, laipniem un pacietīgiem.

Uzrunājot gvardus pirms diviem gadiem, Francisks atgādināja, ka viņu uzdevums ir atklāt cilvēkiem “lielo mīlestību”, par kuru runā Jēzus. Šīs mīlestības avots ir nekas cits kā draudzība ar Kristu. „Jūs, Šveices gvardi, esat Svētā Krēsla ‘vizītkarte’!” – sacīja Francisks.

Šveices gvarde ir dibināta 1505. gadā. Tās sastāvā Vatikānā dienē aptuveni 100 šīs valsts katoļticīgo pilsoņu. Lai varētu kļūt par gvardu, puišiem jābūt pabeigušiem Šveices armijas jaunkareivju skolu, neprecētiem, jaunākiem par 30 gadiem, ar labu veselību un nevainojamu reputāciju. Minimālais dienesta ilgums ir 25 mēneši. Visi bez izņēmuma dzīvo Vatikānā. Stāties laulībā atļauts pēc kaprāļa pakāpes iegūšanas. Daži karavīri, kalpojot Vatikānā, sajūt Kunga aicinājumu uz priesterību vai klosterdzīvi, bet citi, beidzot dienestu, izvēlas laulības ceļu. „Acrites et fideliter” (Gods un uzticība) – ir Šveices gvardes moto. Kritušo karavīru piemiņas pasākumos piedalās arī rekrūšu vecāki un ciemiņi.

J. Evertovskis / VR