Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca un sabiedrība / Baznīca pasaulē

Francija: vēlot prezidentu, rīkoties saskaņā ar ticības kritērijiem


“Vēlēšanas ir svarīgs posms demokrātiskā dzīvē un tās ir daļa no procesa, kam ir jagarantē miers sabiedrībā un nācijas vienotība,” intervijā, kas publicēta Francijas Bīskapu konferences majaslapā, uzsver konferences prezidents, Marsiļas arhibīskaps Žoržs Pontjē. Viņš paskaidro, ka Baznīcas loma nav pieslieties kādam no kandidātiem, bet gan atgādināt vēlētājiem to, ko mūs aicina ņemt vērā mūsu ticība. Šie pamatkritēriji ir cilvēka personas cieņas ievērošana, otra cilvēka pieņemšana, ģimenes būtiskā loma, sirdsapziņas brīvība, vienlīdzīga resursu sadale, pieeja darbam.

7. maijā Francijā notiks prezidenta vēlēšanu otrā kārta. Arhibīskaps Pontjē konstatē, ka neviena no kandidātu programmām neatbilst minētajiem kritērijiem. Atgādinot, ka nepastāv “katoliska balss”, Francijas Bīskapu konferences galva atzīmē, ka Baznīcas bagātība ir saistīta arī ar domas un uzskatu dažādību. Taču bīskapiem ir jāgarantē vienotība, jo tikai Kristus ir mūsu pestītājs un mūsu gaisma. Katrs bīskaps veic savu misiju un sirdsapziņā izvērtē, ko teikt katoļiem savā diecēzē. Viņš par to ir atbildīgs.

Marsiļas arhibīskaps norāda arī, ka ir svarīgi iet un balsot, neraugoties uz kārdinājumu atturēties. “Lai arī atturēšanos var uzskatīt par milzīgas neapmierinātības izteiksmi, tomēr ir svarīgi turpināt īstenot savu pilsonisko atbildību. Pilsoņa atbildība ir liela, viņš nedrīkst palikt malā. Mums ir paveicies dzīvot demokrātijas apstākļos un mūsu balsij ir vērtība,” atgādina Francijas Bīskapu konferences prezidents.

I. Šteinerte/VR