Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Vatikāns / Pasākumi

Pāvests pirmo reizi uzstājas prestižajā TED konferencē


«Mūsdienu pasaulē ir nepieciešams īstenot maiguma revolūciju, lai noliktu centrā cilvēku,» – atgādināja pāvests. Francisks ar video starpniecību uzrunāja prestižās «Technology, Entertainment, Design 2017» (TED) konferences dalībniekus, līdz ar to kļūstot par pirmo pāvestu, kas piedalās šādā pasākumā. TED konferenci organizēja amerikāņu fonds non-profit Sapling Fundation. Tās temats: «Nākotne esi tu» («The future you»). Konference norisinās Vankūverā, Kanādā. 18 minūšu garajā uzrunā Svētais tēvs norādīja uz nepieciešamību stiprināt brālību un solidaritāti pasaulē, kurā šodien pārāk bieži iezīmējas egoisms, vardarbība un kari.

«Cik būtu brīnišķīgi, ja mēs, atklājot jaunas un tālas planētas, spētu saskatīt arī brāli un māsu, kuriem ir vajadzīga mūsu palīdzība un kuri atrodas mums blakus. Cik būtu jauki, ja brālība, šis skaistais un nereti neizdevīgais vārds, neaprobežotos tikai ar sociālo palīdzību, bet kļūtu par galveno kritēriju politiskajā, ekonomiskajā un zinātnes jomā, kā arī attiecībās starp cilvēkiem, tautām un valstīm. Audzināšana brālībai, konkrētai solidaritātei, palīdz pārvarēt «atmešanas kultūru», kas neattiecas tikai uz ēšanu vai materiālajiem labumiem, bet pirmām kārtām uz cilvēkiem, kurus nostumj malā tehniskās un ekonomiskās sistēmas. Šo  sistēmu centrā bieži vien nav cilvēka, tikai viņa ražotie produkti,» – sacīja Svētais tēvs.

Pāvests norādīja uz labā samarieša piemēru, uzsverot, ka arī mēs esam aicināti palīdzēt otram cilvēkam, savam brālim. Šodien centrā tiek likts nevis cilvēks, bet nauda un vara. Tomēr netrūkst arī tādu cilvēku, kas ir gatavi atdot savu dzīvību, lai veidotu jaunu pasauli un rūpētos par citiem. Māte Terēze no Kalkutas bieži atkārtoja, ka nav iespējams patiesi mīlēt, ja nedodam visu sevi.

«Tomēr neviena sistēma nevar aizliegt mums būt labestīgiem, līdzjūtīgiem, spējīgiem reaģēt uz ļaunumu, kas slēpjas cilvēka sirdī. Katrs no mums ir vērtība. Konfliktu radītajā naktī, ko šobrīd pārdzīvojam, mēs varam būt par degošu sveci, kas atgādinātu pasaulei, ka gaisma uzvar tumsu, nevis tumsa gaismu,» – sacīja pāvests.

Uzrunā Francisks aicināja īstenot maiguma revolūciju, kas izmanto acis, lai redzētu otru cilvēku; ausis, lai sadzirdētu mazo un nabago kliedzienu, lai saklausītu mūsu kopējo māju, piesārņotās un ievainotās zemes, kluso saucienu. Maigums izmanto rokas un sirdi, lai rūpētos par citiem.

Uzrunas noslēgumā pāvests uzsvēra, sakot: «Ja tev pieder vara un ja tavi lēmumi lielā mērā ietekmē citu cilvēku dzīvi, tev jābūt pazemīgam. Pretējā gadījumā vara tevi iznīcinās, un tu iznīcināsi citus. Pateicoties pazemībai un mīlestībai, vara kļūst par kalpojumu un sēj labo. Cilvēces nākotne nav tikai politiķu, pasaules līderu vai lielo korporāciju rokās. Bez šaubām, to atbildība ir ļoti liela. Tomēr cilvēces nākotne ir to cilvēku rokās, kas otru cilvēku redz kā «tu» un sevi kā daļu no «mēs», – sacīja Francisks.

S. Krivteža / VR