Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca un sabiedrība / Baznīca pasaulē

Lietuva: Ķestutis Kevalas nominēts par Telšu koadjutorbīskapu


Pāvests nominēja līdzšinējo Kauņas palīgbīskapu Ķestuti Kevalasu par Telšu koadjutorbīskapu. Kevalas ir dzimis 1972. gada 17. februārī Kauņā. Mācījies Kauņas Tehniskās universitātes Radioelektronikas fakultātē. 1993. gadā iestājies Kauņas Garīgajā seminārā. Filozofijas un teoloģijas studijas turpinājis Baltimoras (ASV) Garīgajā seminārā. 2000. gada 29. jūnijā ordinēts par priesteri un inkardinēts Kauņas arhidiecēzē.

Pēc ordinācijas tika nozīmēts par arhidiecēzes semināra sagatavošanas kursa vadītāju un jauniešu kapelānu. No 2002. gada pasniedza morālteoloģiju Kauņas Vitauta Lielā universitātes Teoloģijas fakultātē. 2008. gadā tai pašā universitātē priesteris ieguva doktora grādu teoloģijā.

No 2005. līdz 2006. gadam bija Kauņas Garīgā semināra garīgais tēvs. No 2007. gada kalpoja Kauņas katedrālē un bija semināra biktstēvs. 2010. gada 8. februārī viņš tika nominēts par Radio Marija vadītāju. 2012. gada 27. septembrī pāvests Benedikts XVI viņu nominēja par Kauņas palīgbīskapu.

J. Evertovskis / VR