Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Lūgšanas

Pāvests aicina būt solidāriem un dzīvināt vēlmi pēc miera


Ko nozīmē būt par augšāmcelšanās vīriešiem un sievietēm jeb jauniem cilvēkiem? – šim jautājumam pievērsās pāvests, pirmdien, 17. aprīlī, uzrunājot uz lūgšanu “Debesu Karaliene” Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos. Viņš aicināja kristiešus būt par augšāmceltā Kristus spožajām zīmēm pasaulē, lai tie, kuri cieš dažādas grūtības, nepaliktu par pesimisma upuriem.

Lieldienu oktāvas pirmdienā turpina skanēt augšāmcelšanās vēsts: “Kristus ir augšāmcēlies, aleluja!”. Mateja evaņģēlijā lasām, ka Jēzus pēc savas augšāmcelšanās mudina pie kapa atnākušās sievietes steigšus iet pie mācekļiem un pavēstīt viņiem par augšāmcelšanos no mirušajiem (sal. Mt 28,7). Francisks atzina, ka šis pamudinājums ir adresēts arī mums, tas ir, arī mēs, ticīgie, esam aicināti “pasteigties” un “iet”, lai sludinātu mūsdienu cilvēkiem šo prieka un cerības vēsti. Šeit varam runāt par drošu cerību, jo, kopš Jēzus ir augšāmcēlies, pēdējais vārds pieder nevis nāvei, bet dzīvībai – uzsvēra pāvests. Tā kā Kristus augšāmcelšanās notikums ir īsts jaunums, tad arī mums ir jākļūst par jauniem cilvēkiem, kuri dzīvo saskaņā ar Garu un iestājas dzīvības labā. Iestāties par dzīvību nozīmē augšāmcelties.

Šajā sakarā Svētais tēvs paskaidroja: “Mēs būsim augšāmcelšanās vīrieši un sievietes, dzīvības cilvēki tad, ja pasauli plosošo notikumu vidū, pasaulīguma, kas attālina no Dieva, vidū, pratīsim rīkoties solidāri un pieņemsim citus, dzīvināsim visu cilvēku sirdīs ielikto vēlmi pēc miera un ilgas pēc tādas vides, kas būtu brīva no degradācijas. Runa ir par visiem kopīgām un cilvēciskām zīmēm, kuras, - ja vien tās atbalsta un dzīvina ticība uz augšāmcēlušos Kungu,- var kļūt daudz efektīvākas un pārsniegt mūsu spēkus. Jā, jo Kristus ir dzīvs un darbojas vēsturē caur savu Svēto Garu. Viņš izpērk mūsu ciešanas, aizsniedz katra cilvēka sirdi un atjauno cerību katrā apspiestajā un cietējā”.

Uzrunas noslēgumā pāvests mudināja ticīgos palīdzēt tiem, kas cieš spaidus un grūtības, atbrīvoties no pesimisma, atbalstīt viņus, mierināt un būt par augšāmcēlušā Kunga lieciniekiem. Lai Dievmāte palīdz mums stipri ticēt uz Jēzus augšāmcelšanos, kas ir brīnišķīgs pestīšanas noslēpums, un ticēt, ka Kristus ir spējīgs pārveidot mūsu sirdi un mūsu dzīvi – vēlēja Francisks.

J. Evertovskis / VR