Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Dievkalpojumi

Francisks: "Atmestais akmens galu galā nav atmests!"


 Ko šodien Baznīca saka daudzo traģēdiju priekšā? Tas bija viens no jautājumiem, ko pāvests uzdeva Lieldienu svētdienā. Svētās Mises homīlijā viņš aplūkoja Svēto Rakstu fragmentu, kurā aprakstīta Pētera, Jāņa un sieviešu ierašanās pie Kristus kapa, kurš izrādās tukšs, jo dievišķais Mācītājs ir augšāmcēlies. “Ja Kungs ir augšāmcēlies, kā var izskaidrot to, ka joprojām pasaulē notiek daudzas nelaimes, slimības cilvēku tirdzniecība, viņu paverdzināšana, kari, sagrāves, izkropļojumi, atriebība, naids?” jautāja pāvests. Viņš pastāstīja par iepriekšējā dienā notikušo tālruņa sarunu ar kādu jaunu inženieri, izglītotu, gudru cilvēku, kurš ir smagas slimības skarts. “Nav izskaidrojumu tam, kas ar tevi notiek. Raugies uz Jēzus krustu, Dievs to ir darījis pats ar savu Dēlu,” teicis Francisks jauneklim. “Jā, bet Dievs Jēzum jautāja un Jēzus atbildēja “jā”. Man neviens nejautāja, vai es to gribēju,” skanējusi atbilde.

“Vai esi apmierināts ar to, kas notiek pasaulē? Vai esi gatavs nest savu krustu?” pāvests turpinājis jautāt sarunas biedram un ar šiem pašiem jautājumiem viņš vērsās arī pie Svētās Mises dalībniekiem. Francisks uzsvēra, ka Kristus ir augšāmcēlies un tie nav tikai svētki ar daudziem ziediem. Tas ir akmens noslēpums, kas ir kļuvis par mūsu eksistences pamatu. “Šai atkritumu kultūrā, kur tiek dzīvots pēc principa “lieto un izmet”, kur atmesti tiek visi, kas nav derīgi, šis akmens, ko namdari atmeta – Jēzus, ir kļuvis par stūrakmeni un tas ir dzīvības avots,” teica pāvests. Viņš norādīja, ka arī mums, mazajiem akmentiņiem šai sāpju un traģēdiju pārņemtajā zemē, ir jēga, ja visu nelaimju vidū ticam Augšāmcēlušajam Kristum.

“Atmestais akmens galu galā nav atmests,” skaidroja pāvests. “Mazie akmentiņi, kas tic un kas pieķeras šim lielajam akmenim, nav atmesti, viņu eksistencei ir jēga,” sacīja Svētais tēvs, atgādinot, ka Kristus ir Augšāmcēlies.

I. Šteinerte/VR