Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Lūgšanas

Pāvesta Franciska Lieldienu vēstījums "Urbi et Orbi"


Urbi et Orbi 2017

Dārgie brāļi un māsas!

Priecīgas Lieldienas!

Šodien Baznīca visā pasaulē no jauna pasludina pirmo mācekļu apbrīnas pilno vēsti: “Kristus ir augšāmcēlies!” – “Patiesi augšāmcēlies, kā iepriekš bija teicis!”.

Senie Lieldienu svētki, kas ir ebreju tautas atbrīvošanas no verdzības piemiņa, šeit sasniedz savu piepildījumu: ar savu augšāmcelšanos Jēzus Kristus atbrīvoja mūs no grēka un nāves verdzības un pavēra mums ceļu uz mūžīgo dzīvi.

Mēs visi brīžos, kad ļaujam pār sevi valdīt grēkam, pazaudējam no sava skata pareizo, labo ceļu un maldāmies kā pazudušas avis. Taču pats Dievs, mūsu Gans, ir nācis mūs meklēt, un, lai izglābtu mūs, Viņš pazemojās tik tālu, ka pieņēma krusta nāves negodu. Un šodien mēs varam sludināt: “Labais Gans, kurš sava ganāmpulka labā devās nāvē, ir augšāmcēlies, aleluja!” (Romas Misāle, Lieldienu 4. svētdiena, Komūnijas antifona).

Cauri laiku laikiem Augšāmcēlies Gans nepagurst mūs meklēt, mūs – savus brāļus, kas esam apmaldījušies pasaules tuksnešos. Un ar savu Ciešanu zīmēm – savas žēlsirdīgās mīlestības rētām – Viņš pievelk mūs, lai ejam pa Viņa ceļu, Dzīvības ceļu. Arī šodien Viņš ceļ uz saviem pleciem tik daudzus mūsu brāļus un māsas, kurus nospiež dažāda veida ļaunums.

Augšāmcēlies Gans dodas meklēt tos, kas nomaldījušies vientulības un atstumtības labirintos; Viņš dodas tiem pretī savos brāļos un māsās, kas prot viņiem tuvoties ar cieņu un maigumu, kas palīdz šiem cilvēkiem sadzirdēt Viņa balsi – balsi, kura nekad nav aizmirsta un kura tos atkal sauc draudzībā ar Dievu.

Viņš uzņemas to nastu, kas kļuvuši par upuriem senām un jaunām verdzības izpausmēm: kas tiek paverdzināti necilvēcīgā darbā, tiek iesaistīti noziedzīgā tirdzniecībā, tiek izmantoti un diskriminēti, nonākot smagās atkarībās. Viņš uzņemas bērnu un pusaudžu nastu, kuriem tiek atņemta bezrūpīgā bērnība un kuri tiek izmantoti. Viņš nes arī to nastas, kuru sirdi ir ievainojusi varmācība, ko tiem nākas izciest pašu mājās.

Augšāmcēlies Gans iet ceļu kopā ar tiem, kas ir spiesti atstāt savu zemi: bruņotu konfliktu, teroristisko uzbrukumu, nabadzības un bada, diktatūras režīmu dēļ. Viņš šiem migrantiem, kuri par tādiem kļuvuši piespiedu kārtā, palīdz satikt brāļus visās vietās, zem katrām debesīm un dalīties maizē un cerībā, ejot kopīgu ceļu.

Lai Augšāmcēlies Kungs vada to soļus, kas tiecas pēc taisnības un miera dažādu tautu sarežģīto un nereti dramatisko notikumu virpulī! Lai Viņš nāciju atbildīgajiem dod drosmi izvairīties no konfliktu eskalācijas un apturēt ieroču tirdzniecību!

Lai šajos grūtajos laikos Augšāmceltais Kungs īpaši atbalsta visu to pūliņus, kas aktīvi darbojas, lai nestu atvieglojumu un mierinājumu civiliedzīvotājiem Sīrijā, kuri joprojām ir kara upuri, kara, kas nemitējas sēt šausmas un nāvi. Dod mieru visiem Tuvajiem Austrumiem, sākot ar Svēto Zemi, kā arī Irākā un Jemenā!

Lai Labā Gana klātbūtnes nepietrūkst Dienvidsudānas, Sudānas, Somālijas un Kongo Demokrātiskās Republikas tautām, kas cieš nebeidzamajos konfliktos, kuru saasināšanās iemesls ir dažus Āfrikas reģionus skārusī smagā neraža un bads.

Lai Augšāmceltais Jēzus atbalsta visu to pūliņus, kuri, īpaši Latīņamerikā, darbojas sabiedrības kopējam labumam, sabiedrības, ko nereti skar politiskie un sociālie saspīlējumi, kas bieži vien izraisa vardarbību! Lai izdodas izveidot dialoga tiltus, neatlaidīgi cīnoties ar korupcijas sērgu, meklējot efektīvus mierīgus strīdu atrisinājumus, kas ļautu panākt progresu un demokrātisku institūciju nostiprināšanu, ievērojot tiesiskas valsts pamatprincipus.

Lai Labais Gans palīdz mīļotajai ukraiņu tautai, ko joprojām nomoka asiņainais konflikts, atkal atrast saskaņu, un lai atbalsta iniciatīvas, ar kurām tiek mēģināts atvieglot visu to dramatisko stāvokli, kuri izcieš šī konflikta sekas!

Lai Augšāmcēlies Kungs, kurš nemitējas svētīt Eiropas kontinentu, dod cerību tiem, kas piedzīvo krīzes un grūtību brīžus, sevišķi darba trūkuma dēļ, kas ir īpaši izplatīts jauniešu vidū!

Dārgie brāļi un māsas, šogad mēs, visu konfesiju kristieši, svinam Lieldienas kopā. Tāpēc lai visās pasaules malās vienbalsīgi atskan visskaistākā vēsts: “Kungs patiesi ir augšāmcēlies, kā iepriekš bija teicis!”. Lai Viņš, kas ir uzvarējis grēka un nāves tumsu, dod mieru mūsu dienās!

Priecīgas Lieldienas!

Dārgie brāļi un māsas,

sirsnīgi sveicu Lieldienās visus, kuri ir ieradušies no Itālijas un no dažādām valstīm, kā arī tos, kuri vienojas ar komunikācijas līdzekļu starpniecību. Lai Labā Vēsts par Kristus augšāmcelšanos stiprina cerību jūsu ģimenēs un jūsu kopienās, it sevišķi jaunajās paaudzēs, kas ir Baznīcas un cilvēces nākotne.

Īpašu pateicību vēlos pateikt visiem, kuri dāvājuši un izveidojuši ziedu kompozīcijas, kas arī šogad tika atvestas no Nīderlandes. Lai katru dienu jūs spētu izjust Augšāmceltā Kunga klātbūtni un dalīties ar citiem priekā un cerībā, ko Viņš mums dāvā. Lūdzu jūs, neaizmirstiet lūgties arī par mani. Priecīgus svētkus un uz redzēšanos!