Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Lūgšanas

Krusts ir Dieva "jā" vārds mīlestībai un patiesībai


Lielās piektdienas pēcpusdienā Svētā Pētera bazilikā Francisks piedalījās Kunga ciešanu liturģijā. Uzrunu teica pāvesta nama sprediķotājs kapucīnu tēvs Ranjero Kantalamessa. Viņš aicināja aizdomāties, kāpēc pēc 2000 gadiem joprojām pieminam Jēzus ciešanas, ja gandrīz katru dienu saņemam ziņas par terora aktiem, slepkavībām, vardarbību, nolaupīšanām. «Šis notikums uz mūžīgiem laikiem izmainīja nāves seju,» sacīja Kantalamessa.

«Kas tad ir krusts, ja tas kļūst par tādu nozīmīgu atbalsta punktu, par tādu nesalaužamu koku pasaules sabangotās jūras vidū? Tas ir Dieva definitīvais “nē” vārds vardarbībai, netaisnīgumam, naidam, meliem un visam tam, ko mēs saucam par ļaunumu. Vienlaicīgi tas ir Viņa definitīvais “jā” vārds mīlestībai, patiesībai, labestībai. “Nē” grēkam, “jā” grēciniekam. To ko Jēzus praktizēja visā savā dzīvē tagad Viņš svētdara ar savu nāvi. Un saprotam, ka grēcinieks ir Dieva radīta būtne, kas, neraugoties uz grēcīgumu, saglabā savu cieņu, bet grēks ir mūsu baudu, naudas un varas kāres auglis. Krusts nav pret pasauli, bet priekš pasaules. Tas stāv, lai piešķirtu jēgu visām ciešanām, kādas bija, ir un būs cilvēces vēsturē. Krusts ir dzīvs apliecinājums, ka galīgā uzvara nepieder tiem, kas triumfē pāri citiem, bet gan tiem, kas pārvar paši sevi. Tā nepieder tiem, kas rada ciešanas, bet tiem, kas cieš,» – sacīja pāvesta nama sprediķotājs.

S. Krivteža / VR