Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Dievkalpojumi

Pāvests mazgā kājas stingrā režīma cietuma iemītniekiem


Lielās ceturtdienas vakarā pāvests ieradās stingrā režīma cietumā, kas atrodas Paljāno pilsētā, netālu no Romas. Tur, Kunga Pēdējo vakariņu piemiņas dievkalpojuma laikā, Francisks mazgāja kājas 12 ieslodzītajiem – desmit itāļiem, vienam argentīnietim un vienam albānim. Šo ieslodzīto vidū bija trīs sievietes, kā arī viens musulmanis, kurš šī gada jūnijā pieņems kristīgo ticību. Paljāno cietumā uzturas likuma pārkāpēji, kuriem piespriests vairāku gadu ilgs sods. Cietuma kapelā pāvests mazgāja kājas arī diviem ieslodzītajiem, kuri aiz restēm pavadīs visu savu mūžu. Pārējiem soda izciešanas termiņš beigsies starp 2019. un 2073. gadu.

Homīlijā Francisks skaidroja kāju mazgāšanas rituāla dziļo nozīmi. Svētais tēvs sacīja, ka, braucot uz Paljāno, redzēja daudz cilvēku, kuri sveicināja viņu kā Baznīcas galvu. Bet vienīgais Baznīcas galva ir Jēzus Kristus. Pāvests ir tikai Viņa atveids, un tāpēc dara to, ko darīja Kristus. Jēzus, naktī pirms savas nāves, zinot, ka tiks nodots, vēlējās apliecināt mācekļiem savu mīlestību līdz galam. Francisks sacīja:

«Dievs mīl tieši tā, līdz galam. Viņš atdod savu dzīvību par katru no mums. Un priecājas par to, grib to darīt, jo Viņš ir mīlestība. Viņš mīlēja līdz galam. Tas nav viegli. Mēs visi esam grēcinieki, mums visiem ir savi ierobežojumi, trūkumi, vājības, bet visi varam mīlēt, varbūt ne tā kā Dievs, kurš mīl nerēķinoties ar sekām, līdz galam.»

Lai parādītu savas mīlestības pilnību, Jēzus mazgāja mācekļiem kājas. Pāvests skaidroja, ka tas bija vienkāršs un parasts žests, kas tajā laikā tika veikts pēc ienākšanas mājās, pirms maltītēm, bet to darīja tikai vergi. Jēzus izmainīja ierasto kārtību. Tas, kurš ir vislielākais, veic vergiem paredzēto darbu, lai sētu mīlestību cilvēku starpā. Pāvests aicināja ieslodzītos atbalstīt un iespēju robežās palīdzēt citiem. «Tā ir jūsu mīlestības izpausme, tas ir jūsu kāju mazgāšanas žests. Mēs visi esam aicināti kalpot,» – uzsvēra Svētais tēvs.

«Dievs kalpo mums. Mēs visi esam nabagi. Tikai Viņš ir liels, tikai Viņš ir labs un tikai Viņš mūs mīl tādus, kādi esam. Tāpēc dievkalpojuma laikā padomāsim par Dievu, par Jēzu. Tā nav folkloristiska ceremonija. Tas ir žests, kas atgādina, ko mums ir devis Jēzus. Pēc kāju nomazgāšanas Viņš ņēma savās rokās maizi un deva mums savu Miesu. Ņēma vīna biķeri un deva mums savas Asinis. Tāda ir Dieva mīlestība. Šodien domāsim tikai par Dieva mīlestību,» – sacīja pāvests, uzrunājot stingrā režīma cietuma iemītniekus.

Iepriekšējos gados Francisks kāju mazgāšanas rituālu veica nepilngadīgo cietumā, invalīdu centrā un bēgļu centrā. Intervijā laikrakstam «La Repubblica» pāvests atsauca atmiņā savu pirmo tikšanos ar cietuma iemītniekiem. Ierodoties «Casal del Marmo» cietumā, viņš teica: «Kā priesterim un kā bīskapam man ir jākalpo jums, un to darīt man pavēl mana sirds.»

Francisks norādīja uz nepieciešamību iet pie nabagiem, atstumtajiem, un aicināja nenonicināt cilvēkus, kurus citi uzskata par vainīgiem un lieliem grēciniekiem. Par tādiem tiek uzskatīti arī ieslodzītie. Pāvests aicināja sabiedrību darīt visu iespējamo, lai apturētu tos, kuri karus un konfliktus izmanto savu interešu labā. Viņi, tirgojoties ar ieročiem, gūst peļņu uz nevainīgu cilvēku asiņu rēķina.

S. Krivteža / VR