Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Dievkalpojumi

Jēzus ir klātesošs brāļos un māsās, kuri šodien nes ciešanu krustu


«Klusajā nedēļā pacelsim savu skatienu uz Jēzu un lūgsim žēlastību, lai mēs spētu iedziļināties Viņa upura par mums noslēpumā» – 10. aprīļa rītā savā «Twitter» kontā ierakstīja pāvests Francisks.

Jēzus nav ne «sapņotājs», kas piedāvā dzīvot ilūzijās, ne arī kaut kāds «new age» pravietis. Jēzus ir Mesija, kurš ar lielu pacietību nes mūsu sāpes. Viņš neapsolīja mums panākumus un slavu, tikai krustu – Palmu svētdienas dievkalpojuma sprediķī sacīja pāvests. Liturģija iesākās Svētā Pētera laukuma centrā esošā obeliska pakājē. Pēc Evaņģēlija fragmenta nolasīšanas un palmu zaru pasvētīšanas sākās procesija uz galveno altāri. Viens no aizkustinošākajiem brīžiem bija Pasaules Jauniešu dienu simbolu – krusta un Dievmātes ikonas «Salus Populi Romani» nodošana Panamas jauniešiem. Dievkalpojumā piedalījās vairāk nekā 50 tūkstoši ticīgo no daudzām valstīm. Klātesoši bija arī daži latvieši.

Homīlijā Francisks atgādināja, ka Palmu svētdienas liturģijai piemīt «divas garšas – salda un rūgta». Tā ir priecīga un reizē sāpīga. Šajā dienā svinam Kristus triumfālo ienākšanu Jeruzalemē un klausāmies Viņa ciešanu aprakstu. Jēzus ir Mesija, kurā skaidri atklājās Dieva un cilvēka kalpa vaibsti. Viņš nāk, lai izciestu mokas un nomirtu pie krusta. Tāda ir mūsu pestīšanas cena. Šodien, priecīgi godinot savu Karali, padomāsim arī par Viņa ciešanām – apsmiešanu, nodevību, atstātību, netaisnīgo spriedumu, sitieniem, nežēlīgo šaustīšanu, ērkšķu kroni, krusta ceļu un nāvi pie krusta. Pāvests uzsvēra, ka Jēzus saviem mācekļiem vienmēr atgādināja, ka Viņa ceļš uz pilnīgo uzvaru ies caur ciešanām un krustu. Francisks aicināja, lai mēs, uzticīgi soļojot aiz Jēzus, nedarītu to ar vārdiem, bet ar darbiem, lūdzot žēlastību pacietīgi nest savas dzīves krustu.

Jēzus, kurš atļauj sevi godināt ar «Hosanna» saucieniem, lai gan labi zina, ka pēc īsa brīža dzirdēs saucienu «Sit viņu krustā!», nepieprasa, lai mēs Viņu skatītu tikai svētbildēs, fotogrāfijās vai arī sociālajos tīklos publicētajos video materiālos. Nē, Jēzus ir klātesošs mūsu brāļos un māsās, kuri šodien, šajā brīdī nes smagu ciešanu krustu. Viņi nes paverdzinoša darba, slimību, ģimenes drāmu ciešanu krustu. Cik daudzi cieš karus un terorismu! Cik šodien daudz ir pieviltu, ievainotu, pazemotu un atstumtu vīriešu un sieviešu! Taču katrā no viņiem ir Jēzus, kurš ar viņu izķēmoto seju un ar viņu aizlūzušo balsi lūdz lai mēs nepaejam garām, lai tiktu atpazīts un mīlēts».

Palmu svētdienas dievkalpojuma noslēgumā poļu jauniešu grupa saviem vienaudžiem no Panamas nodeva Pasaules Jauniešu dienu simbolus – krustu un Dievmātes ikonu. Atgādinām, ka 9. aprīlī tika svinēta Pasaules Jauniešu diena diecēzes ietvaros. «Tas ir jauns posms svētā Jāņa Pāvila II aizsāktajā lielajā svētceļojumā, kas pagājušā gada vasarā mūs lielā skaitā sapulcināja Krakovā. Tagad tas mūs aicina uz Panamu, kur 2019. gada janvārī notiks Pasaules Jauniešu dienu svinības. Lūgsim Kungu, lai  krusts un Dievmātes ikona «Salus Populi Romani» stiprina mūsu ticību un cerību».

Liturģijas laikā pāvests tika informēts par bumbas sprādzienu divās kristiešu koptu baznīcās Ēģiptē, kurā gājuši bojā vismaz 25, bet ievainots 71 cilvēks. Francisks lūdzās un aicināja ticīgos lūgties par to cilvēku atgriešanos, kuri pasaulē sēj teroru un nāvi.

S. Krivteža / VR