Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Dievkalpojumi

Lai sv. Jāzeps palīdz mums tiekties pēc cēliem ideāliem!


Pirmdienas, 20. marta, Svētās Mises homīlijā pāvests pievērsās sv. Jāzepam. Viņš vēlēja, lai šis svētais dod jauniešiem spēju sapņot, riskēt un uzņemties pat vissarežģītāko uzdevumu izpildi, kurus iepriekš tie ir nosapņojuši. Viņš tos aicināja tiekties pēc cēliem un skaistiem ideāliem.

Baznīca svin Svētā Jāzepa – Vissvētākās Jaunavas Marijas līgavaiņa svētkus 19. martā. Taču tā kā šogad šis datums iekrita Lielā gavēņa svētdienā, tad svētki tika pārcelti uz pirmdienu. Francisks atgādināja, ka sv. Jāzeps paklausa eņģelim, kas viņam parādās sapnī, un ņem pie sevis Mariju, kura bija ieņēmusi bērnu no Svētā Gara (sal. Mt 1, 16.18-21.24a). Jāzeps ir kluss un paklausīgs vīrs. Viņš nes uz saviem pleciem pēcnācēju, mantojuma, tēvišķības, dēlišķības un stabilitātes apsolījumu. Viņš uzņemas svarīgu uzdevumu, tādējādi, atklājot mums, kas šodien nereti jūtamies kā bāreņi, kādu svarīgu vēstījumu.

Jāzeps pieņem Dieva apsolījumu un ļauj tam īstenoties. Viņš ir cilvēks, kurš varētu mums atklāt ļoti daudz ko, bet viņš nerunā. Jāzeps ir klusētājs. Apsolījumi, ko Dievs uztic šim svētajam, ir ļoti trausli. Runa ir par bērna piedzimšanu, bēgšanu uz Ēģipti un citām situācijām. Jāzeps pieiet visām lietām no sirds un ar lielu maigumu. Ar tādu maigumu, ar kādu parasti ņemt rokās mazu bērnu. Šajā sakarā pāvests uzsvēra: “Tas ir vīrs, kurš nerunā, bet paklausa. Tas ir maigais vīrs, kurš palīdz īstenot apsolījumus. Tas ir vīrs, kurš dara visu, lai izplatītos un nostiprinātos Dieva valstība, lai Dievs būtu mūsu Tēvs un mēs varētu būt Dieva bērni. Man patīk uzskatīt Jāzepu kā trausluma, tai skaitā, mūsu vājumu sargātāju. No mūsu vājumiem, pat no mūsu grēkiem viņš ir spējīgs panākt daudz ko skaistu”.

Pateicoties Jāzepa aizsardzībai, tas, kas ir vājš, kļūst stiprs. Jāzeps bija ticības vīrs. Viņš savu uzdevumu saņēma sapnī. Viņš “prata sapņot” – noradīja Svētais tēvs. Tātad, viņš bija “Dieva sapņa sargātājs”. Un Dieva “sapnis” ir visu cilvēku atpestīšana. Šo sapni Dievs uzticēja Jāzepam.

Ko mēs no šī Nācaretes galdnieka, tas ir, Svētā Jāzepa varam mācīties? Spēt sapņot, tiekties pēc cēliem un skaistiem ideāliem, lai tādējādi īstenotu savā dzīvē paša Dieva plānu. Dievam ir kāds skaists plāns pār katru no mums. Svētais Jāzeps māca mūs riskēt, uzņemties atbildību un ķerties klāt arī sarežģītiem uzdevumiem. Šis svētais ir uzticības un taisnīguma paraugs. Viņš bija taisnīgs vīrs. No viņa varam mācīties ar mīlestību panest arī savus un citu vājumus.

J. Evertovskis / VR