Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca un sabiedrība / Baznīca pasaulē

Mūžībā aizgājis kardināls Miloslavs Vlks


Pāvests izsaka līdzjūtību sakarā ar Prāgas emeritētā arhibīskapa, kardināla Miloslava Vlka nāvi. Svētais tēvs lūdzas, lai Dievs dāvā mūžīgo mieru šim dedzīgajam un dāsanajam dvēseļu ganam un garīgi vienojas ar čehu ticīgajiem, jo īpaši Prāgas arhidiecēzes piederīgajiem, kuru vidū kardināls Vlks veica savu bīskapa kalpojumu.

Francisks atceras mūžībā aizgājušā kardināla apbrīnojamo uzticību Kristum, neraugoties uz Baznīcas apspiešanu un vajāšanām. Pāvests augstu novērtē arī kardināla Vlka auglīgo un daudzveidīgo apustulisko darbību, ko vadīja vēlēšanās visiem liecināt Evaņģēlija prieku un paklausot Svētā Gara iedvesmai, veicinot patiesu Baznīcas atjaunotni.  Izsakot līdzjūtību aizgājēja tuviniekiem, Baznīcas klēram un visiem Prāgas arhidiecēzes ticīgajiem, pāvests viņiem dod savu apustulisko svētību kā kristīgās ticības un cerības zīmi uz augšāmcēlušo Kristu. 

Līdzjūtības telegramma ir adresēta pašreizējam Prāgas arhibīskapam, kardinālam Dominikam Dukam.