Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Vatikāns / Pasākumi

Mūzikas loma Baznīcā


Mūzika ir Dieva godināšanas augstākais izpausmes veids, tomēr tai jāsagādā baudījums un atpūta arī prātam – tā savā laikā rakstīja slavenais komponists Johans Sebastians Bahs. Komentējot šos vārdus, Pontifikālās Kultūras padomes prezidents kard. Džanfranko Ravazi intervijā Vatikāna Radio norādīja, ka šodien ir ļoti svarīgi spēt saglabāt šos divus aspektus, proti, mūzikas estētisko kvalitāti un tās transcendentālo dimensiju. Pēc viņa domām, mūsdienās pietrūkst patiesi kvalitatīvas sakrālās mūzikas, jo ir iedragāta saikne starp ticību un mākslu. Agrāk daudzi slaveni autori rakstīja mūziku un tā bija kvalitatīva, jo minētā saikne bija ļoti dzīva. Lai panāktu, ka arī mūsdienās dienas gaismu ierauga patiesi kvalitatīva un skaista sakrālā mūzika, māksliniekiem jāveido ciešāki sakari ar Baznīcas ļaudīm un, sevišķi tiem, kuriem ir visciešākā saikne ar liturģiju. Tā kā tieši pirms 50 gadiem tika izdota instrukcija „Musicam Sacram”, tad šajā sakarā minētā padome Romā rīkoja konferenci par tematu: „Mūzika un Baznīca: kults un kultūra 50 gadus pēc instrukcijas Musicam Sacram iznākšanas”. Tajā piedalījās arī vairākas Latvijas pārstāves. Pie Vatikāna Radio mikrofona aicinājām Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docenti un Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta viesdocētāju Dr. art. Ievu Rozenbahu: