Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca un sabiedrība / Baznīca pasaulē

Vācija: Fokolāru kustības aicinājums domāt ekumeniski


“Domāju, ka ir nepieciešama sirds atgriešanās, proti, sākt domāt ekumeniski,” šādos ieskatos ir Fokolāru kustības vadītāja Marija Voče. Februāra mēneša pēdējā nedēļā viņa bija ieradusies Ottmaringā, Vācijā, lai piedalītos Fokolāru kustības vispārējā apspriedē. Ottmaringa ir Klāras Lubikas nodibinātā ekumeniskā pilsētiņa netālu no Augsburgas, kur gandrīz 50 gadus katoļu un evaņģēlisko kopienu piederīgie kopā liecina par vienotību, kas pastāv starp Kristum ticīgajiem.

Ottmaringā tika parakstīta Fokolāru kustības deklarācija, kurā izteikta apņemšanās turpināt vienotu ekumenisko gājumu ar pāvestu Francisku, kurš ir izrādījis un turpina izrādīt nemitīgus ekumeniskos žestus – redzamākos no tiem Lundā, Zviedrijā, un aizvadītajā svētdienā Visu Svēto vārdā nosauktajā anglikāņu dievnamā Romā.

Ottmaringas deklarācijā Fokolāru kustība apsola: “Darīsim visu iespējamo, lai mūsu aktivitātes, iniciatīvas un tikšanās starptautiskā un jo īpaši vietējā mērogā, būtu piepildītas ar šādu atvērtu un brālīgu attieksmi starp kristiešiem. Turpināsim veidot kopību starp kristīgajām kustībām un kopienām visā pasaulē, jo īpaši ekumeniskajā tīklā “Kopā Eiropai”, uzticot Dievam mūsu Baznīcu gājumu, lai paātrinātos soļi pretim kopīgām svinībām no vienīgā biķera.”

Deklarācija līdz ar Fokolāru kustības vadītājas Marijas Vočes vēstuli tika nosūtīta pāvestam Franciskam, Konstantinopoles ekumeniskajam patriarham Bartolomejam I, Kenterberijas Anglikāņu arhibīskapam Džastinam Velbijam un Pasaules Luterāņu federācijas prezidentam un ģenerālsekretāram, respektīvi Munibam Jounanam un Martinam Jungem, kā arī Baznīcu Ekumeniskās padomes ģenerālsekretāram Olavam Tveitam.

I. Šteinerte/VR