Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca un sabiedrība / Zinātne, kultūra un žēlsirdība

Itālija: konference par sakrālo mantojumu


Pirmoreiz Itālijā tiek rīkota nacionāla mēroga konference ar nosaukumu “Reliģijas un kultūras mantojums. Pazīt, saglabāt, prast novērtēt.” Tikšanās iniciatīva pieder Vičencas Augstākajam Reliģijas zinātņu institūtam “Santa Maria di Monte Berico”, kas ir apvienots ar Pontifikālo fakultāti “Marianum” Romā. Konference notiks Veronā un Vičencā no 9. līdz 11. martam.

Saskaņā ar organizatoru teikto, “pazīt savas kultūras saknes ir ļoti būtiski, lai spētu labāk novērtēt saņemtā mantojuma vērtību un tādējādi pamudinātu to saglabāt vēsturiskā brīdī, kad vietējā un globālā līmenī notiek lieli šī mantojuma postījumi un tam tiek nodarīti nenovēršami zaudējumi”.

Itālijas nacionālā konference par reliģijas un kultūras mantojumu tiek rīkota, lai praksē nostiprinātu Vatikāna II koncila mācību, kas izceļ dialogu starp ticību, liturģiju, mākslu un arhitektūru kā kultūras pamatu, kurš aptver gadu simteņiem ilgu vēstures un reliģisko tradīciju, kas ir attīstījusies starp Rietumiem un Austrumiem.

Konferencē piedalīsies dažādu sektoru eksperti, lai starpdisciplinārā garā pārdomātu par sakrālās mākslas un arhitektūras vēsturisko, māksliniecisko un kultūras vērtību, respektējot to teoloģisko saturu, kā arī, lai iezīmētu optimālāko ceļu, kā pazīt, saglabāt un novērtēt šo mantojumu. Konferencē tiks izskatīti šādi galvenie temati – sakrālā māksla un arhitektūra, ticības vietas, svētceļojumu fenomenoloģija un reliģiskā mantojuma pasargāšana. Priekšlasījumi tiks veltīti tādiem tematiem kā izglītība skaistajam mūslaiku pāvestu maģistērijā, ekleziālo bibliotēku novērtēšana, svētceļojumi pie sakrālās mākslas bagātībām, dabas katastrofās izpostīto sakrālo ēku atjaunošana un seismiskā riska novēršana tajās, votīvattēli pilsētu un ciematu ielās, saikne starp mākslu un liturģiju, un citiem.

I. Šteinerte/VR