Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca un sabiedrība / Politika, dialogs un miers

Pāvests: Esam līdzatbildīgi par vienotības veicināšanu


«Mums ir viena Kristība, un mums kopā ir jāiet uz pilnīgu vienotību,» – sacīja pāvests, pirmdien pieņemot audiencē Vācijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas delegāciju. To vadīja bīskaps Bedfords Štroms. Kopā ar luterāņiem Vatikānā ieradās arī Vācijas katoļu Bīskapu konfereces priekšsēdētājs kardināls Reinhards Markss. Un tas – kā uzsvēra Francisks – ir daudzu gadu ilgās ekumeniskās sadarbības auglis. Svētais tēvs norādīja uz Reformācijas 500. gadskārtu. 

«Tas, kas mudināja un uztrauca reformatorus, faktiski bija vēlme norādīt ceļu pie Kristus. Un tas ir tas, ko mums būtu jādara šodien, kad, paldies Dievam, no jauna esam uzsākuši kopīgu ceļu. Šis reformācijas piemiņai veltītais gads dāvā mums iespēju veikt svarīgu soli uz priekšu, cenšoties skatīties uz pagātnes notikumiem bez apvainojumiem, Kristus garā un vienotībā ar Viņu, lai mūsdienu cilvēkiem parādītu Jēzus mācības radikālo jauninājumu un Dieva bezgalīgo žēlsirdību – tieši to, ko savā laikā mēģināja īstenot reformatori. Tas, ka viņu aicinājums atjaunoties noveda pie šķelšanās, bez šaubām bija traģiski. Ticīgie vairs nejutās brāļi un māsas ticībā, bet pretinieki un konkurenti, kas ilgi nesa naidīgumu un bieži uzsāka sīvas cīņas, ko uzkurināja varas politiskās intereses, nereti izmantojot vardarbību vienam pret otru: brāļi pret brāļiem,» sacīja Francisks.

«Šodien mēs pateicamies Dievam, jo beidzot, nolikuši malā katru smagumu, apņēmīgi skrienam mums paredzētajās sacīkstēs, skatīdamies uz Jēzu,» citējot apustuļa Pāvila Vēstules ebrejiem fragmentu, teica pāvests. Viņš norādīja uz protestantu un katoļu iniciatīvām, kas plānotas šajā gadā Vācijā, piemēram, ekumenisks dievkalpojums, kopīgs svētceļojums uz Svēto Zemi, sanāksme par kristiešu sociālo atbildību, un citas.

«Pateicoties garīgajai komūnijai, kas gadu desmitus stiprinājusi ekumenisko ceļu, šodien reformācijas un tās seku kontekstā varam kopīgi nožēlot savstarpējās vienotības zaudēšanu,» sacīja pāvests. Viņš atsauca atmiņā pagājušā gada 31. oktobrī Lundā teiktos vārdus. Toreiz pāvests lūdza piedošanu par pagātnes notikumiem. «Nākotnē es vēlos vēlreiz apliecināt mūsu aicinājumu kopīgi sniegt Evaņģēlija liecību un turpināt ceļu uz pilnīgu vienotību,» uzsvēra Francisks. Viņš mudināja protestantus un katoļus aktīvi iesaistīties šī uzdevuma īstenošanā.

«Vēl aizvien pastāvošās atšķirības ticības un morāles jautājumos ir izaicinājumi ceļā uz pilnīgu un redzamu vienotību, ko vēlas mūsu ticīgie. Visvairāk cieš laulātie, kuri pieder dažādām reliģijām. Tāpēc esam aicināti nemitīgi lūgties un darīt visu iespējamo, lai pārvarētu atšķirības, veicinot teoloģisko dialogu, stiprinot sadarbību savā starpā, kalpojot visiem, it sevišķi tiem, kas cieš visvairāk, un aizsargājot apdraudēto radību. To no mums pieprasa gan Jēzus aicinājums uz vienotību, gan cilvēce, kas šodien piedzīvo smagas šķelšanās, kā arī jaunas atstumtības un marginalizācijas formas. Tāpēc mūsu atbildība ir ļoti liela!» uzsvēra Svētais tēvs.

S. Krivteža / VR