Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Lūgšanas

Dzīvības kultūra – atbilde atmešanas loģikai


Svētdien, 5. februārī, uzrunājot uz lūgšanu „Kunga eņģelis” Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus, pāvests vēlēja, lai dzīvības kultūra būtu atbilde atmešanas un demogrāfiskās lejupslīdes loģikai. Šajā dienā Baznīca Itālijā par godu Mātei Terēzei atzīmēja Dzīvības dienu. Ticīgos Svētais tēvs aicināja būt par „zemes sāli” un „pasaules gaismu”.

Komentējot kārtējo Kalna mācības fragmentu (sal. Mt 5, 13-16), Francisks pievērsās diviem Jēzus vārdiem, ar kuriem Viņš apraksta savu mācekļu misiju pasaulē. Šie vārdi ir „sāls” un „gaisma”. Svētais tēvs atgādināja, ka Jēzus vēršas pie visu laiku mācekļiem, tātad, arī pie mums.

Jēzus aicina mūs būt par Viņa gaismas atspulgu, sniedzot pasaulei liecību ar saviem labajiem darbiem: „Tā jūsu gaisma lai spīd ļaužu priekšā, ka viņi redzētu jūsu labos darbus un slavētu jūsu Tēvu, kas ir Debesīs” (Mt 5, 16). Pāvests paskaidroja, ka mēs esam atpazīstami kā īsti Jēzus mācekļi nevis pateicoties saviem vārdiem, bet pateicoties darbiem. Mēs iespaidojam citus tieši ar savu rīcību un uzvedību. Līdz ar to, mēs esam atbildīgi par saņemto dāvanu, proti, mēs nedrīkstam turēt apslēptu ticības gaismu. Tā nav mūsu īpašums. Mums pienākas tā dzīvot, lai tā spīdētu pasaulē. Mūsu uzdevums ir dot to citiem, darot labus darbus. Francisks uzsvēra, ka pasaulei ir ļoti vajadzīga Evaņģēlija gaisma, kas pārveido, dziedina un nodrošina pestīšanu katram, kas to pieņem. Turklāt tad, kad šī gaisma tiek nodota tālāk, tā neizdziest, bet, tieši pretēji, kļūst vēl spožāka. Turpretī tā kļūst aizvien blāvāka tad, ja mēs to nedzīvinām ar mīlestību un žēlsirdības darbiem.

Mēs, Kristus mācekļi, esam arī „zemes sāls” – turpināja Svētais tēvs. Sāls pasargā pārtiku no sabojāšanās. Kristiešu uzdevums ir piešķirt dzīvei „garšu” ar savu ticību un mīlestību, un vienlaikus turēties tālāk no egoisma, nenovīdības, sliktām runām utt. Tās ir baktērijas, kas sabojā mūsu kopienu organismu. Ticīgo kopienām jākļūst par atvērtības, solidaritātes un izlīgšanas paraugu. Tāpēc mums ir jāatsakās no visa tā, kas ir pretrunā ar Evaņģēlija mācību. Turklāt, šim atbrīvošanās un šķīstīšanās procesam nekad nebūs gala. Tas ir ikdienas darbs.

Katrs no mums ir aicināts būt par gaismu un sāli savā ikdienas vidē, neatlaidīgi atjaunojot visu cilvēcisko Evaņģēlija garā un Dieva valstības perspektīvā – sacīja pāvests. Lai mums vienmēr palīdz Vissvētākā Jaunava Marija, kura bija pirmā Jēzus mācekle un ir paraugs visiem ticīgajiem, kas ik dienas dzīvo saskaņā ar savu aicinājumu un veic savu misiju. Lai mūsu Māte palīdz mums, ka mēs vienmēr ļautu Kungam sevi šķīstīt un apgaismot, lai tādējādi kļūtu par „zemes sāli” un „pasaules gaismu”.

Pēc lūgšanas „Kunga eņģelis” Francisks atgādināja, ka 6. februārī Itālijā par godu Mātei Terēzei tiek svinēta Dzīvības diena. Viņš aicināja bīskapus drosmīgi iestāties dzīvības labā, veicot izglītošanas darbu, un kārtējo reizi uzsvēra, ka katra cilvēka dzīvība ir svēta. Bez tam, Svētais tēvs aicināja visus ticīgos lūgties par vēl nedzimušajiem bērniem, kuru dzīvība ir apdraudēta, kā arī par tiem, kuri tuvojas mūžības slieksnim, lai neviens netiktu atstāts viens un lai mīlestība piešķir jēgu cilvēka dzīvei. Noslēgumā pāvests sveica tos, kuri darbojas dzīvības aizstāvēšanas labā, Romas universitāšu docentus un visus, kuri izglīto jauniešus. Viņš novēlēja, lai tie būtu spējīgi veidot atvērtu sabiedrību, kurā katrs cilvēks varētu dzīvot personas cienīgu dzīvi.

J. Evertovskis / VR