Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Tikšanās

Francisks cildina Benedikta XVI zinātnisko devumu


Visa Baznīca vienmēr būs pateicīga emeritētajam pāvestam Benediktam XVI par viņa auglīgo teoloģisko domu un mācību – sacīja pāvests Francisks, 26. novembrī pasniedzot Ratcingera prēmiju katoļu teologam pr. Inosam Biffi un pareizticīgo teologam Joannis Kurempelesam. Prēmijas pasniegšana notika, noslēdzoties starptautiskajam simpozijam par tematu: „Eshatoloģija: analīze un perspektīvas”. Saiets iepriekšējās dienās norisinājās Svētā Krusta universitātē. Francisks atgādināja, ka prof. Ratcingers savā teoloģiskajā darbā eshatoloģijai ierādīja ļoti nozīmīgu vietu. Nevaram aizmirst viņa dziļās domas par mūžīgo dzīvi un cerību enciklikā „Spe salvi” – viņš sacīja. Kāpēc šis temats ir tik nozīmīgs?

Pāvests Francisks paskaidroja, ka eshatoloģijai ir būtiska nozīme, pētot mūsu dzīves un mūsu eksistences jēgas jautājumu, jo tā neļauj mums apstāties pie materiālistiska vai tīri pasaulīga skatījuma. Dieva žēlsirdībai veltītā jubilejas gada laikā mēs daudzkārt dzirdējām, ka dzīves beigās mēs tiksim tiesāti pēc tā, cik būsim bijuši žēlsirdīgi. Šī apgalvojuma pamatā ir paša Kristus vārdi: „Es biju izsalcis, un jūs man devāt ēst, es biju izslāpis, un jūs man devāt dzert…” (Mt 25, 35). Jāzepa Ratcingera dziļā doma, kas stingri balstās uz Svētajiem Rakstiem un Baznīcas tēvu mācību, un ir ticības un lūgšanas dzīvināta, palīdz mums saglabāt atvērtību mūžības perspektīvai, tādējādi piešķirot jēgu arī mūsu cerībām un mūsu cilvēciskajiem pūliņiem. Viņa doma un mācība ir ļoti auglīga, jo viņš koncentrējas uz kristīgās dzīves pamata atskaites punktiem – uz Jēzus Kristus personu, mīlestību, cerību un ticību.

Uzrunā Francisks veltīja atzinīgus vārdus ne tikai savam priekšgājējam Benediktam XVI, bet arī abiem minētajiem prēmijas saņēmējiem, kuri visu savu dzīvi un pūles veltīja teoloģiskajai pētniecībai. Pareizticīgo teologs to saņēma ne tikai kā atzinību par teicamo darbu, bet arī kā pamudinājumu un iedrošinājumu turpināt atklāt Ratcingera domas un pareizticīgo teoloģijas saskarsmes bagātību.

J. Evertovskis / VR