Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Vatikāns / Dokumenti

Pāvests apstiprina Komunikāciju sekretariāta statūtus


Ceturtdien, 22. septembrī, Svētā Krēsla Komunikāciju sekretariāts publiskoja statūtus, ko pāvests ir apstiprinājis „ad experimentum” uz trīs gadiem, un kas stāsies spēkā šī gada 1. oktobrī. Minēto dikastēriju Francisks izveidoja 2015. gada 27. jūnijā, izdodot apustulisko vēstuli Motu Proprio formā, ar mērķi atbildēt ar mūsdienu mediju kontekstu saistītajām prasībām, kontekstu, ko iezīmē digitālo mediju klātbūtne un attīstība, konverģence un savstarpēja mijiedarbība. Ņemot to vērā, ir vajadzīga Svētā Krēsla komunikatīvās sistēmas reorganizācija, lai spētu aizvien labāk atbildēt Baznīcas evaņģelizācijas misijas prasībām. Novērtējot visu, kas ir paveikts līdz šim, Svētais tēvs uztic dikastērijam iet pretim mediju integrācijai un vienotai pārvaldei. Komunikāciju sekretariāts strādās sadarbībā ar citiem Romas kūrijas dikastērijiem un Vatikāna valsts pārvaldi.

Par sekretariāta prefektu pāvests iecēla bijušo Vatikāna Televīzijas Centra direktoru, itāļu izcelsmes brazīliešu priesteri Dario Edoardo Vigano, bet par sekretāru – Vatikāna Interneta pakalpojumu biroja vadītāju, argentīniešu priesteri Lusio Adrianu Ruizu, kura pienākums ir rūpēties par sadarbību starp dažādām direkcijām. Dikastērijā ietilpst piecas direkcijas: Vispārējo lietu direkcija (vadītāji: Paolo Nusiners un Džakomo Gizani), Editoriālā direkcija (vadītājs pagaidām nav nozīmēts), Svētā Krēsla preses dienesta direkcija (Gregs Burke un Paloma Garsija Ovehero), Tehniskā direkcija (Frančesko Maši) un Teoloģiski-pastorālā direkcija (Nataša Govekara).

Editoriālās direkcijas uzdevums būs izdevējdarbības koordinēšana, jaunu komunikācijas formu stratēģiska attīstīšana, kā arī efektīva tradicionālo mediju integrēšana digitālajā pasaulē, vienmēr paturot redzeslokā Svētā Krēsla komunikācijas universālo dimensiju. Preses dienesta direkcijas uzdevums – izplatīt ar pāvesta un Svētā Krēsla darbību saistītos paziņojumus, organizēt preses konferences un brīfingus, un sniegt oficiālas atbildes uz žurnālistu jautājumiem. Teoloģiski-pastorālajai direkcijai pienāksies izstrādāt komunikāciju teoloģisko koncepciju. Vispārējo lietu direkcija kārtos administratīvās lietas, uzraudzīs cilvēkresursu pārvaldi un personāla formāciju.

Svētā Krēsla Komunikāciju sekretariātā lietotā oficiālā valoda ir itāļu valoda. Dikastērijā ietilps Pontifikālā Sociālās komunikācijas padome, Svētā Krēsla preses dienests, Vatikāna Interneta pakalpojumu birojs, Vatikāna Radio, Vatikāna Televīzijas centrs, avīze L’Osservatore Romano, Vatikāna Tipogrāfija, Fotogrāfiju centrs un Vatikāna izdevniecība.

22. septembrī pāvests pieņēma audiencē Komunikāciju sekretariāta prefektu un sekretāru, kā arī minēto direkciju vadītājus. Pr. Vigano pastāstīja, ka tikšanās notika ļoti sirsnīgā gaisotnē, kuras laikā Svētais tēvs personīgi nodeva klātesošajiem statūtus. Tai pašā dienā tiekoties ar Itālijas Žurnālistu padomes locekļiem, Francisks uzsvēra, ka raksturīgākā Komunikāciju sekretariāta dimensija ir kalpošanas dimensijas. Šajā sakarā dikastērija prefekts, pr. Vigano paskaidroja: „Domāju, ka tas reizē ir arī mazliet aicinājums – no vienas puses, iekšējs aicinājums Baznīcā, no otras puses, palīdzēt žurnālistiem stādīt priekšā Baznīcu nevis tikai kā socioloģisku vienību, bet vispirms palīdzēt viņiem raudzīties uz Baznīcu un tās darbību ar garīgu skatienu. Baznīca ir Kristus mācekļu kopiena, kuru mērķis ir uz visu skatīties ar paša Kristus skatienu un visu atjaunot Kristū. Ja cilvēks neskatās uz Baznīcu ar garīgu skatienu, tad rodas visādi aizspriedumi un iegansti ideoloģijām. Tāpēc Komunikāciju sekretariāts būs atbalsta punkts informācijas pasaulei, bet sevišķi tiem, kuri strādā Vatikānā, lai viņi vienmēr iespējami labāk varētu atklāt pasaulei pāvesta mācību un iepazīstināt ar viņa darbību”.

J. Evertovskis / VR