Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca un sabiedrība / Politika, dialogs un miers

Kard. P. Parolins uzrunā ANO sesijas par ilgspējīgu attīstību dalībniekus


Vatikāna valsts sekretārs Pjetro Parolins ir devies uz Ņujorku, kur piedalās ANO sesijā par ilgspējīgas attīstības agendas 2030 izstrādāšanu. Uzrunājot sesijas dalībniekus, viņš uzsvēra, ka ekonomiku un politiku, sabiedrību un kultūru nedrīkst ietekmēt centieni pēc finansiālā labuma gūšanas īsā laikā. Par galveno mērķi jāizvirza kopējais labums, kas ietver ilgspējību un rūpes radību. Konkrēts gadījums ir ekoloģiskais parāds starp pasaules ziemeļiem un dienvidiem. Pāvests Francisks norāda, ka tā atmaksāšanai būs nepieciešams nodrošināt finansiālu atbalstu un tehnisku palīdzību nabadzīgajām zemēm, lai palīdzētu tām stāties pretim klimatiskajiem izaicinājumiem un atbalstītu to attīstību. Tas nozīmē tiesības uz izglītību, kam priekšnoteikums ir ģimenes tiesības izglītot savus bērnus, kā arī Baznīcu un sociālo grupu tiesības atbalstīt ģimenes bērnu izglītošanā.

Kardināls Parolins norādīja, ka ilgspējīgas attīstības jaunās agendas  ieviešana būs efektīva un nesīs labumu visiem, ja būs nodrošināta visu pieeja būtiskiem materiālajiem un garīgajiem labumiem – mājoklim, cienīgam un adekvāti apmaksātam darbam, cilvēkam atbilstošai pārtikai un ūdenim, reliģiskajai brīvībai un garīgajai brīvībai vispār, ka arī izglītībai.

Integrāla cilvēka attīstība nav iespējama bez miera. Pirms divām dienām pāvests Francisks kopā ar daudziem citiem pasaules reliģiskajiem līderiem Asīzē uzsvēra dialoga nozīmi kā privileģētu ceļu, kas ved pie miera. Faktoru vidū, kas degradē sociālo sadzīvi atsevišķās zemēs un apdraud visu starptautisko kopienu, ir terorisms. Kardināls Parolins atzīmēja, ka joprojām esam ļoti tālu no šo faktoru cēloņu atrisināšanas. „Gandrīz šķiet, ka esam pieņēmuši konfliktus, karus un terorismu un padarījuši tos par ikdienas normu,” teica Vatikāna pārstāvis. Viņš uzsvēra sarunu nepieciešamību ar tiem, uz kuriem gulstas tieša, vai netieša atbildība par konfliktu izraisīšanu un pastāvēšanu.

Uzrunas noslēgumā kardināls akcentēja, ka patiesi cilvēciska, integrāla un ilgspējīga attīstība nav iespējama bez dzīvības respekta. Lai šo attīstību stiprinātu, pāvests Francisks ir nodibinājis jaunu Svētā Krēsla dikastēriju, kura mērķis ir veicināt taisnību, mieru, rūpes par vidi un par nabadzīgajiem. „Nabadzīgie un trūkumcietēji ir ilgstpējīgas attīstības cilvēciskā seja, ko vienmēr paturēt priekšā, lai mēs kļūtu par atbildīgiem taisnīgas un patiesi cilvēcīgas sabiedrības veidotājiem,” teica Svētā Krēsla delegācijas vadītājs ANO sesijas dalībniekiem par ilgspējīgas attīstības agendas izstrādāšanu.

I. Šteinerte/VR