Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Dievkalpojumi

Pāvests pateicas Vatikāna žandarmērijai


Šogad aprit 200 gadi kopš pastāv Vatikāna žandarmērija, kuras sastāvā ir 170 cilvēki. Šajā sakarā svētdien, 18. septembrī, Svētā Pētera bazilikā pāvests celebrēja Euharistiju. Homīlijā viņš pateicās šīs Vatikāna valsts policijas vienības  locekļiem par kalpojumu un atgādināja, ka viņu uzdevums ir iestāties par taisnīgumu un veicināt godīgumu. Tas ir ļoti svarīgs pienākums, tomēr ar to vien nepietiek. Francisks norādīja uz vēl kādu ļoti būtisku policistu kalpojuma iezīmi.

Balstoties uz svētdienas Svēto Rakstu lasījumiem, pāvests pievērsās trīs personu tipiem – izmantotāja, krāpnieka un uzticīga vīra tēlam. Izmantotājs ir apsēsts ar naudas pelnīšanu, kurš nerespektē liturģiskās svētku dienas, jo tās viņu izsit no ritma. Viņa vienīgais dievs ir nauda, un savā rīcībā viņš izmanto krāpšanos un melus, no kā visvairāk cieš nabagi, kuri ir pakļauti verdzībai un viņu skatījumā nav pat viena sandaļu pāra vērti. Diemžēl, šāda tipa cilvēki ir bijuši vienmēr un ir arī šodien.

Krāpnieks jeb blēdis ir cilvēks, kuram nevar uzticēties – turpināja Francisks. Viņa tēlu varam saskatīt Evaņģēlijā aprakstītajā līdzībā par negodīgo pārvaldnieku (sal. Lk 16,1-8). Svētais tēvs jautāja, kā šis pārvaldnieks nonāca līdz šādam stāvoklim, tas ir, līdz krāpšanai un zagšanai? Vai tas notika pēkšņi un ar vienu rāvienu? Nē, tas notika maz pamazām, pieprasot aizvien lielāku dzeramnaudu vai sākot ņemt kukuļus. Līdzībā Kungs slavē negodīgo pārvaldnieku viņa viltības dēļ. Tomēr tā ir pasaulīga, grēcīga un kaitnieciska viltība – uzsvēra pāvests. Viņš piebilda, ka ir arī kristīgā „viltība” jeb atjautība. „Turpretī, ir arī kristīga viltība, kas nozīmē nevis vadīties saskaņā ar pasaulīgo garu, bet rīkoties prātīgi un atjautīgi”, sacīja Svētais tēvs. „Kristīgā viltība ietver sevī godīgu rīcību. Tāpēc Jēzus aicina būt viltīgiem kā čūskām un vienkāršiem kā baložiem. Prast savienot šīs divas dimensijas – tā ir Svētā Gara dāvana, ko esam aicināti lūgt”.

Runājot par trešo cilvēku tipu, pāvests norādīja, ka uzticīgais cilvēks seko Jēzum, kurš atdeva pats sevi visu atpestīšanai. Uzticīgais cilvēks ir lūgšanas cilvēks, kurš lūdzas par citiem un arī paļaujas uz citu lūgšanām par viņu pašu, lai tādējādi varētu dzīvot klusu, mierīgu, personas cienīgu un Dievam veltītu dzīvi (sal. 1 Tim 2, 2). Uzticīgs cilvēks staigā ar augsti paceltu galvu – uzsvēra Francisks. Viņš ir uzticīgs ne tikai lielās, bet arī mazās lietās. Evaņģēlijs māca, ka neviens cilvēks nevar kalpot diviem kungiem (sal. Lk 16,13). Krāpnieks ienīst godīgumu. Viņam patīk visādi tumsas darbi. Viņš ir pieķēries naudai, bagātībām. Turklāt, visbriesmīgākais ir tas, ka viņš domā, ka ir godīgs, kamēr tai pat laikā sabradā nabagus.

Vēršoties pie Vatikāna žandarmērijas locekļiem, pāvests atgādināja par viņu galvenajiem uzdevumiem. Tie ir cilvēki, kuri apkaro izmantotājus un krāpniekus. Viņi iestājas taisnības labā un veicina godīgumu. Bez tam, viņiem pienākas visu darīt ar mīlestību un veicināt mīlestību, reizēm pat riskējot ar savu dzīvību. Apustulis Pāvils raksta: „Lai visi cilvēki tiktu izpestīti un atzītu patiesību” (1 Tim 2,4). Lūk, tas ir arī Vatikāna žandarmērijas kalpojuma galvenais mērķis. Jāpiebilst, ka minētā Vatikāna valsts policijas vienība, kas rūpējas par pāvesta drošību, cieši sadarbojas ar Eiropas drošības organizāciju un Itālijas policiju.

J. Evertovskis / VR