Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Vatikāns / Dokumenti

Saskaņotas Katoļu un Austrumu rita Baznīcu normas


«De concordia inter Codices»  («Par saskaņu starp Kodeksiem») – ar šiem vārdiem sākas 15. septembrī publicētais dokuments Motu proprio formā par pāvesta Franciska ieviestajām izmaiņām 1983. gadā svētā Jāņa Pāvila II izdotajā Katoļu Baznīcas Kanonisko tiesību kodeksā ar mērķi saskaņot normas ar 1990. gadā publicētajā Austrumu rita Baznīcu kanonu kodeksā iekļautajām normām. Svētā tēva rūpes izriet no apziņas, ka mūsdienu pasaulē nepārtrauktās cilvēku pārvietošanās dēļ dažādu ritu katoļi aizvien vairāk sajaucas savā starpā. Pāvesta ieviestās izmaiņas Rietumu Baznīcas Kanonisko tiesību kodeksā attiecas uz piederību konkrētam ritam, kā arī uz Kristības un Laulības sakramentiem. Ja ģimenē viens no vecākiem ir katolis, bērns tiek iekļauts Katoļu Baznīcā. Bērnu drīkst nokristīt arī tad, ja to lūdz vecāki, kuri nav katoļi. Te tiek precizēts, ka runa ir par kristiešiem. Attiecībā uz Laulības sakramentu dokumentā tiek skaidrots, ka latīņu ritā to var administrēt ne tikai priesteris, bet arī diakons. Gadījumā, ja laulību noslēdz katolis un Austrumu rita Baznīcas loceklis, piemēram, pareizticīgais, to var administrēt tikai priesteris.

S. Krivteža / VR