Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Tikšanās

Ticīgie nedrīkst būt vienaldzīgi pret cilvēktiesību pārkāpumiem


Kāpēc šodien ir svarīgas dažādas tikšanās, semināri, konferences? Uz šo jautājumu atbildēja pāvests, 8. septembrī tiekoties ar pirmās tikšanās „Amerika dialogā. Mūsu kopējās mājas” dalībniekiem. Tajā piedalās dažādu reliģiju pārstāvji no vairākām Latīņamerikas zemēm, lai, balsoties uz Franciska encikliku „Laudato si’”, diskutētu par radītā aizsardzību. Šajā kontekstā Svētais tēvs atgādināja, ka ir ļoti svarīgi strādāt visiem kopā un domāt ne tikai par Amerikas, bet arī visas pasaules labumu. Reliģijām pienākas nozīmīga loma radības aizsardzības jomā, jo ticība Dievam palīdz mums saskatīt Viņu visā radītajā. Radītā pasaule ir Dieva mīlestības auglis. Cilvēks ir aicināts sargāt un rūpēties par visu radīto. Šajā sakarā ir būtiski tas, lai reliģijas attīstītu nopietnu izglītības darbu visos līmeņos, lai tādējādi palīdzētu cilvēkiem kļūt atbildīgākiem.

Reliģijas ir iedvesmas avots „tikšanās kultūras” veicināšanai – norādīja pāvests. Tāpēc ir ļoti liela nozīme reliģiju savstarpējai sadarbībai, ko jābalsta uz atklāta un cieņas pilna dialoga. Ja nav savstarpējas cieņas, tad nevar pastāvēt arī starpreliģiju dialogs – viņš uzsvēra. Savstarpēja cieņa ir pamats tam, lai varētu vienotībā iet uz priekšu un tikt galā ar dažādiem izaicinājumiem. Bez tam, šī dialoga pamats ir savas identitātes apzināšanās un savstarpēja uzticēšanās, kas rodas tad, kad mēs esam spējīgi pieņemt otru kā Dieva dāvanu. Katra tikšanās ir kā mazas sēklas iesēšana.

Turpinājumā Francisks norādīja, ka šajā dialoga ceļā mēs esam Dieva labestības liecinieki. Dievs mums ir devis dzīvību. Tā ir svēta un mums pienākas to respektēt. Ticīgais ir visa radītā un dzīvības aizstāvis. Viņš nevar palikt sēžam un novērot kā tiek pārkāptas cilvēka pamattiesības. Viņš ir arī brīvības aizstāvis, sevišķi, kad runa ir par sirdsapziņas, idejas, vārda un reliģijas brīvību. Pasaule skatās uz ticīgajiem un sagaida, lai viņi būtu pirmie, kuri iestājas radības un cilvēktiesību aizsardzības labā. Mūsdienu pasaule cieš un tai ir vajadzīga mūsu palīdzība – atgādināja pāvests. Mēs redzam, ka bieži vien reliģijas vārds tiek izmantots, lai izplatītu terorismu, sētu bailes, piekoptu dažāda veida vardarbību. Nereti vaina tiek novelta uz reliģijām. Tāpēc visiem kopā stingri jānosoda jebkāda vardarbība un jāturas pa gabalu no visa, kas saindē cilvēku dvēseles, nes šķelšanos un kaitē mierīgai savstarpējai sadzīvošanai. Vienlaikus ir jāliek uzsvars uz pozitīvajām vērtībām, kas ir katrā reliģijā, un tās jāatklāj, lai tādējādi sniegtu visai sabiedrībai stabilu ieguldījumu un veicinātu cilvēkos cerību. Tieši tāpēc šādas tikšanās ir ļoti svarīgas. Uzrunas noslēgumā pieskaroties Žēlsirdības gada tematam, Francisks atgādināja, ka Dieva žēlsirdībai nav robežu.

J. Evertovskis / VR