Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca un sabiedrība / Baznīca pasaulē

KDR: bīskapi aicina salīgt ar Dievu un zemes bagātībām


Vēstījumu ticīgajiem, kurā tiek izskaidrota Žēlsirdības Jubilejas jēga, ir izdevuši Kongo bīskapi. Viņi uzsver, ka kristīgajām kopienām ir jābūt par žēlsirdības oāzēm. Kongo ticīgie tiek aicināti praktizēt septiņus žēlsirdības darbus pret tuvākā miesu, tādus kā palīdzība slimniekiem, nabadzīgajiem, atraitnēm, bāreņiem, svešiniekiem, un septiņus garīgās žēlsirdības darbus, kas sastāv no lūgšanām par tuvāko.

Raugoties uz savas zemes sabiedrību, Kongo Demokrātiskās Republikas bīskapi vērš uzmanību uz materiālo, morālo, garīgo un intelektuālo nabadzību, uz ģimenes vērtību pagrimumu, ko rada mīlestības, uzmanības un žēlsirdības trūkums. Bīskapi aicina atteikties no agresivitātes un vardarbības instinktiem, un atklāt Jēzu Kristu – Tēva žēlsirdības dzīvo seju.

Vēstījumā Kongo Baznīcas vadītāji, pamatojoties uz pāvesta Franciska encikliku „Laudato si”, aicina atklāt žēlsirdību arī pret radīto, salīgt mieru ar zemes bagātībām un sevi, kā arī, pāvesta Jāņa Pāvila II vārdiem runājot, veikt globālo ekoloģisko atgriešanos.

I. Šteinerte/VR