Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca un sabiedrība / Baznīca pasaulē

Romā varēs pagodināt tēva Pio relikvijas


No 3. līdz 11. februārim Romas pilsētas iedzīvotāji un svētceļnieki varēs pagodināt tēva Pio relikvijas. Urna ar svētā mirstīgajām atliekām no Sandžovanni Rotondo vispirms tiks atvesta uz Svētā Laurencija baznīcu Romā. Draudzē, ko  apkalpo kapucīnu brāļi, tā atradīsies visu dienu arī 4. februārī, bet 5. februāra pēcpusdienā notiks svētceļojums uz Svētā Pētera baziliku. Gājiens sāksies no San Salvatore in Lauro baznīcas, kas atrodas pašā vēsturiskajā centrā un ir viens no trīs izejas punktiem uz bazilikas Svētajām durvīm.

Nākošajā dienā, 6. februārī, pāvests pieņems speciālā audiencē tēva Pio lūgšanu grupu dalībniekus, par „Ciešanu atvieglošanas namu” sauktās slimnīcas darbiniekus un Manfredonijas-Vjestes-Sandžovanni Rotondo arhidiecēzes ticīgos. 9. februārī Svētais tēvs svinēs Euharistijas svinības kopā ar un par visas pasaules kapucīniem, bet 10. februārī, Pelnu trešdienā, svinīgā dievkalpojuma ietvarā, kas notiks Svētā Pētera bazilikā, Francisks piešķirs mandātu aptuveni 1000 žēlsirdības misionāriem, par ko jau iepriekš tika paziņots dokumentā „Misericordiae Vultus” (sal. 18). Šie visas pasaules bīskapu izvēlētie priesteri atgriezīsies savās diecēzēs un pildīs savu sūtību, īpaši, sprediķojot un klausot grēksūdzes. Viņiem pāvests dos varu piedot Svētajam Krēslam rezervētos grēkus. 11. februārī tēva Pio mirstīgās atliekas ceļos no Romas uz viņa dzimto pilsētu Pjetrelčinu. 1916. gadā, šķiroties no savas dzimtās pilsētiņas, tēvs Pio teica: „Uz redzēšanos pēc 100 gadiem”.

Tēvs Pio, dzimtajā vārdā Frančesko Fordžone, dzīvoja no 1887. līdz 1968. gadam. Šis Kristus brūču zīmes jeb stigmas saņēmušais priesteris un kapucīnu brālis bija uzticīgs sv. Asīzes Franciska garīguma mantinieks, kas visu savu mūžu veltīja cilvēku pestīšanas un svētdarīšanas darbam. Neraugoties uz to, ka savas dzīves lielāko daļu pavadīja pazemībā, lūgšanās, upuros un ciešanās, viņš izveidoja divas organizācijas. Pirmā, vēsta uz Dievu, ir lūgšanu grupu kustība, bet otrā, vērsta uz tuvāko – jau pieminētā mūsdienīgā slimnīca. Pie tēva Pio uz grēksūdzi devās neskaitāms daudzums ticīgo. Ar viņu bija ticies arī pāvests Jānis Pāvils II, kurš 2002. gadā viņu pasludināja par svētu.

J. Evertovskis / VR