Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Tikšanās

Dziesma – mūsu dvēseles veldze


Ceturtdien, 31. decembrī, pāvests pieņēma audiencē Vispasaules bērnu un jauniešu koru federācijas „Pueri Cantores” rīkotā festivāla dalībniekus. Svētais tēvs atbildēja uz klātesošo jautājumiem. Bērni Franciskam jautāja, vai viņam patīk dziedāt, kā viņam izdodas vienmēr būt labam, vai viņš nekad nedusmojas, kādas ir viņa apņemšanās Jaunajā gadā un vai pasaule ar tik daudziem skumjajiem un dramatiskajiem notikumiem tiešām tāda arī paliks uz visiem laikiem.

Atbildot uz pirmo jautājumu, pāvests apliecināja, ka viņam ļoti patīk mūzika un dziesmas, bet pats, diemžēl, nav apveltīts ar dziedātāja talantu. Šajā sakarā viņš norādīja, ka dziesmai ir audzinošs raksturs. Tā veldzē cilvēka dvēseli. Ne velti, mammas, liekot gulēt savu bērnus, dzied tiem dziesmas. Francisks atgādināja klātesošajiem sv. Augustīna vārdus: „Dziedi un staigā!”. Kristīgā dzīve ir ceļš. Tomēr tas ir nevis skumjš, bet priecīgs ceļš.

Runājot par to, kā būt labam, pāvests pamudināja jauniešus vienmēr griezties pie Kunga. Labs ir vienīgi Dievs. „Ja tu gribi atrast labestību, ej pie Kunga”, viņš sacīja. Pie Viņa atradīsi labestību, mīlestību, žēlsirdību. Svētais tēvs atzina, ka arī viņš reizēm dusmojas, tomēr paskaidroja, ka, dusmojoties, mēs nodarām pāri ne tikai citiem, bet arī sev. Dusmas ievaino. Tā ir inde. Mēs katrs pazīstam cilvēkus, kuri vienmēr dzīvo ar rūgtumu, kuri nemitīgi dusmojas. Tā ir slimība. Kas attiecas uz apņemšanos, Francisks ir apņēmies Jaunajā gadā vairāk lūgties, jo lūgšana ir Baznīcas gana pirmais kalpojums. Viņš aicināja arī visus ticīgos lūgties maliet vairāk.

Mūsdienu pasaulē daudzi cieš, jo ļoti daudzās vietās notiek kari. Līdz ar to, bērniem nav ko ēst, viņi nevar iet skolā, nav iespēju saņemt medicīnisko palīdzību utt. Vai tas vienmēr tā turpināsies? Šajā sakarā pāvests pauda pārliecību, ka pasaule var kļūt labāka! Jā, ir kāda lieta, par ko parasti negrib runāt, bet par ko būtu jārunā, proti, pasaulē notiek cīņa starp labo un ļauno, starp velnu un Dievu, un šī cīņa notiks līdz pat beigām. Tas ir skaidrs. Mēs visi atrodamies šajā cīņas laukā. Tāpēc mums, pirmkārt, jātiecas iepazīt labo. Otrkārt, nedrīkstam aizmirst, ka ir arī daudz labā. To vienkārši tik daudz nerāda, piemēram, televīzijā, jo ziņu veidotājiem vajadzīgs reitings. Skatītājus vairāk piesaista sliktās ziņas. Tomēr jāatceras, ka ir ļoti daudz labu un svētu cilvēku, kuri sevi nesavtīgi ziedo citu labā. Tāpēc neļausim sevi maldināt! – mudināja Francisks.

Uz tikšanos ar Svēto tēvu ieradās aptuveni 6000 jauniešu no daudzām pasaules valstīm, tai skaitā, arī Aglonas bazilikas Kora skolas grupa no Latvijas. Festivāls Romā notiek jau 40. reizi. Šogad tā moto ir: „Izdziedāt savu cerību”. Kopumā pasākumā piedalās 128 kori.

Trešdienas pievakarē īpašs koncerts notika Vatikāna Radio mūzikas studijā, kas atrodas Vatikāna dārzos, jo tajā piedalījās emeritētais pāvests Benedikts XVI. Koncertā ar Ziemassvētku programmu uzstājās vācu koris „Jugendkantorei am Eichstätter Dom” diriģenta Kristiana Heisa vadībā. Tā sastāvā ir 36 jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Kora dalībnieki izpildīja Mendelsona Bartoldi, Johannesa Brahma un Benjamina Brittena skaņdarbus. Klātesošs bija arī emeritētā pāvesta brālis, mons. Georgs Ratcingers. Jaunieši bija īpaši aizkustināti, priecīgi un pārsteigti, jo par šādu koncertu uzzināja tikai iepriekšējā vakarā. Tā noslēgumā viņiem pateicās Benedikts XVI, novēlot jauku uzturēšanos Romā un Laimīgu Jauno Gadu.

J. Evertovskis / VR