Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Tikšanās

Tuvoties Kungam nozīmē iet piedošanas un solidaritātes ceļu


Ceturtdien, 17. decembrī, pāvests pieņēma audiencē Itālijas Katoļu asociācijas (Azione Cattolica Ragazzi) 60 bērnus un pusaudžus, lai apmainītos Ziemassvētku vēlējumiem. Tā kā šogad šo bērnu dzīves un darbības moto bija „Ceļojot pie Tevis”, Francisks skaidroja, ko nozīmē „iet pretī Kungam”. Pateicoties asociācijai, daudziem bērniem tiek dota iespēja tuvāk iepazīt Jēzu un labāk izdzīvot Evaņģēliju savā ģimenē, skolā, draudzē, sporta nodarbībās utt. Būdami tur iesaistīti, viņi jūtas vairāk iesaistīti arī Baznīcā un apzinās, ka Jēzus nav kaut kur tālu, bet ir tuvu, viņu vidū. Tas sniedz viņiem lielu prieku. Svētais tēvs atzina, ka tādā veidā šie bērni var auglīgāk piedalīties katehisma stundās un Svētajā Misē, iemācās lasīt Evaņģēliju un sekot tā norādēm, un maz pamazām kļūst par misionāriem, kuri atklāj Jēzu citiem.

Uzrunā pāvests atgādināja, ka mēs visi esam ceļā pie Kunga, bet daudzi par to nedomā. Ko nozīmē iet pretī Kungam? Tas nozīmē iet pa labo, nevis pa ļaunuma ceļu; tas nozīmē iet nevis pa atriebības, bet piedošanas ceļu; nevis kara, bet miera ceļu; nevis egoisma, bet solidaritātes ceļu.

Šajā sakarā Francisks pauda atbalstu asociācijas rīkotajai žēlsirdības iniciatīvai migrantu labā Agridžento diecēzē, Sicīlijā. Lai Kungs svētī šo projektu – viņš vēlēja. Tādā veidā tiks atbalstīta kopiena, kura ir priekšzīmīgi iesaistījusies daudzu brāļu un māsu uzņemšanā. Šie cilvēki ierodas cerību pilni un reizē viņi nāk ar dažādiem ievainojumiem un vajadzībām, meklējot mieru un iztiku. Svētais tēvs pastāstīja, ka vakar vispārējās audiences laikā satikās ar ģimeni, kuras atvase piedzima bēgļu laivā Vidusjūrā. Tagad šim bērnam ir pieci mēneši. Daudziem palaimējas tikt pāri jūrai, bet citiem tas neizdodas – viņš atzina. Vēršoties pie klātesošajiem asociācijas locekļiem, pāvests norādīja, ka viņi var sniegt īpašu atbalstu minētajai iniciatīvai ar savu entuziasmu un lūgšanām, kā arī ar kādu mazu atteikšanos, lai padalītos ar citiem bērniem tanī, kas tiem pietrūkst.

J. Evertovskis / VR