Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Pāvests / Ceļojumi un vizītes

Pāvesta vizītes Filadelfijā pēdējās dienas pasākumi


Pirms grandiozajiem ģimeņu svētkiem, kas notika Bendžamina Fraklina bulvārī, pāvests ieradās Filadelfijas Garīgajā seminārā, kur tikās ar bīskapiem no daudzām valstīm. Tikšanās noritēja Svētā Mārtiņa no Tūras kapelā, kur 1979. gadā lūdzās svētais Jānis Pāvils II.  

Francisks uzsvēra, ka nedrīkstam tikai gausties par sekularizāciju, un jautāja: vai mums vajadzētu «ekskomunicēt» jauniešus par viņu dzīves stilu? Svētais tēvs mudināja bīskapus būt tuvu ģimenēm, rūpēties un dziedināt ievainojumus. Mazāk nosodījuma, vairāk atzinības un mierinājuma vārdu, piebilda pāvests. Viņš norādīja uz sabiedrībā notiekošajām pārmaiņām, kas tiešā veidā skar arī  ģimeni. Mūsdienu kultūra nereti mudina nesaistīties ne ar vienu, neizraisīt uzticēšanos. Šādas situācijas pamatā ir dziļa vientulība. Šodien ir svarīgi, lai interneta vietnēs par mums nospiestu taustiņu «like» pēc iespējas vairāk sekotāju. Vēlamies būt atpazīstami, bet tajā pašā laikā baidāmies no atbildības, atzina Svētais tēvs.

Francisks jautāja: «Vai mums ir jānosoda jaunatne par to, ka tā dzīvo šādā sabiedrībā, šādā pasaulē? Vai jauniešiem ir jādzird savu bīskapu gaušanās, ka agrāk bija labāk, ka šodien pasaule lēnām brūk un ja tā turpināsies, nezinām, kā tas viss beigsies?» «Nē, nedomāju, ka tas ir īstais ceļš,» sacīja pāvests. Bīskapi ir aicināti meklēt, vadīt, atbalstīt, mierināt, dziedināt un būt atvērtiem.

27. septembra pēcpusdienā pāvests apmeklēja Karenas-Fromholdas cietumu. «Ticība saka mums, ka Jēzus meklē mūs, lai dziedinātu mūsu brūces, mazgātu maldu ceļos nogurušās kājas un attīrītu mūsu sirdis no putekļiem,» ieslodzītajiem sacīja Francisks. Viņu pavadīja Filadelfijas arhibīskaps Čaputs. Uzrunā pāvests atzina, ka laiks, ko nākas pavadīt cietumā, ir smags un sāpīgs ne tikai ieslodzītajiem, bet arī viņu tuviniekiem.

Francisks skaidroja, ka ir ieradies šajā vietā ne tikai kā gans, bet pirmām kārtām kā brālis, lai dalītos ar viņiem pārbaudījumā, kopīgi lūgtos un upurētu Dievam sāpes un cerību. Citējot Evaņģēlija fragmentu, kurā Jēzus mazgā apustuļiem kājas, Svētais tēvs uzsvēra, ka «dzīve ir ceļojums, ko veicam pa dažādiem ceļiem, kas atstāj mūsos pēdas.» Jēzus nejautā, kur bijām vai ko darījām, gluži otrādi, Viņš saka: «Ja Es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas ar Mani» (Jņ 13,8). Jēzus vēlas, lai mēs atgūtu Dieva bērna cieņu. Viņš vēlas palīdzēt mums sākt jaunu ceļu, stiprināt cerību, ticību un paļāvību. Jēzus aicina mūs staigāt dzīvības ceļus un apzināties, ka katram no mums ir sava misija, savs uzdevums.

1995. gadā uzceltajā Karenas-Fromholdas cietumā uzturas personas, kuras gaida tiesas procesa uzsākšanu vai ir notiesātas par mazākiem pārkāpumiem. Tas tiek uzskatīts par vienu no modernākajām soda izciešanas vietām Amerikas Savienotajās Valstīs. No ārpuses tā izskatās kā skola. Cietuma ārsienu rotā ieslodzīto veidotie grafīti. Šobrīd cietumā uzturas aptuveni 3 tūkstoši cilvēku.

Vizītes Filadelfijā pēdējais pasākums bija tikšanās ar Pasaules ģimeņu tikšanās organizatoriem, brīvprātīgajiem palīgiem un sponsoriem. Kā jau vēstīts, 28. septembrī pulksten 10 pāvests ieradās Romā. Līdz ar to noslēdzies Franciska desmitais ārzemju ceļojums. Pēc nedēļas Svētā Pētera laukumā viņš vadīs Bīskapu sinodes par ģimeni atklāšanas dievkalpojumu. Šogad paredzēts vēl viens vairāku dienu ilgs ceļojums. Šoreiz pāvests apmeklēs Āfrikas kontinentu.

Pēc atgriešanās, kā ierasti, pāvests Francisks devās uz Romas Santa Maria Maggiore baziliku, lai pateiktos Dievmātei par garās, nogurdinošās, bet ļoti skaistās vizītes norisi. Brīdi palūdzies, viņš nolika uz altāra ziedu pušķi. No bazilikas pāvests atgriezās Svētās Martas namā.

S. Krivteža / VR