Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca un sabiedrība / Ģimene un jaunieši

Nākošā Pasaules ģimeņu tikšanās notiks Dublinā 2018. gadā


Vairāki simti tūkstoši cilvēku svētdien, 27. septembrī, pulcējās Filadelfijas Bendžamina Franklina bulvārī, lai piedalītos pāvesta vadītajā VIII Pasaules ģimeņu tikšanās noslēguma Svētajā Misē. Tas bija arī Franciska desmitā apustuliskā ceļojuma galvenais mērķis un noslēguma pasākums. Saietā piedalījās ģimenes no visas pasaules. Svētais tēvs ierodoties savā baltajā džipā, pa ceļam svētīja bērnus, bezpajumtniekus, slimniekus un visus klātesošos. Apkārtnē valdīja patiesa prieka atmosfēra. „Dievs grib, lai visi cilvēku ņemtu dalību Evaņģēlija mielastā”, viņš sacīja homīlijā. Šo mielastu ir aicināta izdzīvot katra ģimene savā ikdienas dzīvē. Tas ir prieka mielasts. Šī prieka avots ir mīlestība. Svinību laikā tika paziņots, ka IX Pasaules ģimeņu tikšanās notiks 2018. gadā Dublinā, Īrijā.

Pasaules ģimeņu saiets Filadelfijā noslēdzās nedēļu pirms Romā paredzētās Bīskapu sinodes par ģimenes tematu. Pāvests lūdza ģimenēm atbalstīt Baznīcas centienus glābt „kopējo namu” un būt nesavtīgām, vērīgām un mīlošām, stājoties pretī aprobežotas „mīlestības” skandālam. Francisks atgādināja, ka Dievs nekad neskopojas ar savu mīlestību. Viņš nemitīgi „sēj” savu klātbūtni pasaulē. Viņš pirmais mūs mīlēja. Svētais tēvs mudināja ģimenes uzticēties Kungam un atgādināja, ka mūsu laime un svētums ir saistīti ar pavisam maziem ikdienas žestiem. „Kurš manā vārdā pasniegs ūdens glāzi, tam viņa alga nezudīs”, lasām svētā Marka evaņģēlijā. Bieži pietiek ar sirsnīgu apskāvienu, otra cilvēka samīļošanu, līdzjūtību, mierinājuma vārdu, lai otrs ģimenes loceklis sajustos laimīgs, lai justos kā mājās. Ticība vairojas, ja to pavada konkrēti mīlestības žesti – piebilda pāvests. Tāpēc kristīgās ģimenes ir autentiskas mājas Baznīcas, kur visu mūsu dzīvi caurstrāvo ticība.

Jēzus aicina mūs nelikt šķēršļus šiem brīnumainajiem mazajiem žestiem, sacīja Svētais tēvs.  Tieši otrādi, viņš grib, lai mēs tos izraisām un veicinām, un lai pieņemam dzīvi tādu, kāda tā ir, izraisot visus mazos mīlestības žestus, kas ir Viņa dzīvās un darbīgās klātbūtnes zīme pasaulē.

Pievēršoties jautājumam par „kopējo namu”, Francisks norādīja, ka absurdas ir visas „nejēdzīgās šķelšanās”. Visa cilvēce ir aicināta vienotiem spēkiem tiekties pēc ilgtspējīgas un integrālas attīstības. Ko mēs atstāsim saviem bērniem? Svarīgi, lai bērni saskatītu mūsos drošu atskaites punktu, vienotības nevis šķelšanās paraugu. Lai bērni redz, ka mēs veicinām un attīstām visu to labo, ko Dievs mums ir devis. Svinot kopā ar ģimenēm grandiozos svētkus, pāvests Francisks aicināja klātesošos atjaunot savu ticību Jēzum, būt atvērtiem mīlestības brīnumam, vīrieša un sievietes derībai, kas ir dzīvības avots, un, pateicoties kurai, pasaule atklāj mīlošā Dieva vaigu. 

J. Evertovskis / VR