Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Vatikāns / Dokumenti

Pāvesta vēstījums 24. Pasaules slimnieku dienā


„Uzticēsimies žēlsirdīgajam Jēzum kā Marija: Dariet visu, ko Viņš teiks!” – šādam tematam veltīts pāvesta vēstījums 24. Pasaules slimnieku dienā, kas tiks atzīmēta 2016. gada 11. februārī. Šoreiz Pasaules slimnieku dienas galvenās svinības notiks Nācaretē, Svētajā Zemē. Vēstījuma centrā ir svētā Jāņa evaņģēlija fragments par kāzām Kānā, kur Jēzus uz Marijas lūgumu veica pirmo brīnumu. Pāvests raksta, ka slimība, īpaši smaga slimība rada eksistenciālo krīzi un nes sev līdzi jautājumu: „Kāpēc tieši es?” Šie vārdi dziļi ieurbjas sirdī, prāts pretojas tiem. Tas nereti noved līdz izmisumam, jo domājam, ka viss ir zudis, nekam vairs nav jēgas. Šādos brīžos mūsu ticība Dievam ir pakļauta smagam pārbaudījumam un tajā pašā laikā tā atklāj savu pozitīvo spēku. Pāvests skaidro, ka ticība nenovērš slimību un ciešanas, bet palīdz atklāt jēgu visam, kas notiek mūsos un ap mums, tā palīdz apzināties, ka slimība var kļūt par ceļu, kas ved pie Jēzus. Viņš vienmēr ir kopā ar mums un palīdz nest mums ciešanu krustu.

Kānas kāzās Marija bija norūpējusies, jo pamanīja jaunlaulāto problēmu. Viņiem pietrūka vīna – svētku prieka simbola. Viņa pamanīja citu grūtības, uzskatīja tās par savējām un neuzkrītošā veidā centās palīdzēt. Marija nestāvēja vienaldzīgi malā, neizšķieda laiku nosodījumam, bet gan vērsās pie Jēzus un atklāja Viņam problēmu: „Viņiem nav vīna”.

Kāzas Kānā ir Baznīcas ikona. Svinību centrā ir žēlsirdīgais Jēzus, kurš veic brīnumu, apkārt ir apustuļi, jaunās kopienas iedīglis. Jēzus un mācekļu tuvumā ir Marija. Viņa piedalās vienkāršo ļaužu priekos un cenšas lai tie kļūtu vēl lielāki. Mums ir Māte, kuras acu skatiens ir maigs un mīlestības pilns kā Jēzum. Viņas mātišķā sirds ir žēlsirdības pilna kā Jēzum. Marija ir mierinājuma Māte.

Vēstījumā Francisks aicina raudzīties uz slimniekiem ar mīlestības pilnu skatienu, kurā atspoguļojas Dieva maigums un līdzcietība. Viņš aicina būt žēlsirdīgiem un iejūtīgiem. Aicina lūgties par slimniekiem un veicināt tikšanās un miera kultūru katrā slimnīcā un katrā aprūpes centrā. Ja mēs iemācīsimies klausīties Marijas balsi, kura arī mums saka: „Dariet visu, ko Viņš teiks”, tad Jēzus vienmēr pārmainīs mūsu dzīves ūdeni par vislabāko vīnu. Pasaules slimnieku dienas svinības tiks atzīmētas Dieva žēlsirdībai veltītā jubilejas gada ietvaros. „Lai šis Jubilejas gads, izdzīvots žēlsirdībā, veicina tikšanos ar šīm reliģijām [jūdaismu un islāmu] un citām cēlajām reliģiskajām tradīcijām; lai tas padara mūs atvērtākus dialogam, lai mēs labāk viens otru iepazītu un saprastu; lai tas izskauž ikvienu noslēgtības un nicinājumu veidu, un ikvienu vardarbības un diskriminācijas formu” – citējot Dieva žēlsirdībai veltītā jubilejas gada izsludināšanas bullu, pāvests atgādina, ka slimnīcas un klīnikas var kļūt par redzamām zīmēm, par tikšanās un miera kultūras veicināšanas vietām, kur slimību un ciešanu pieredze, kā arī profesionālā un brālīgā palīdzība ļauj pārvarēt visa veida robežas un šķelšanos, vēstījumā Pasaules slimnieku dienā raksta pāvests Francisks.

S. Krivteža / VR