Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Vatikāns / Dokumenti

Grozījumi kanoniskā laulības neesamības lietu procesā


Otrdien, 8. septembrī Vatikānā notika preses konference, kurā žurnālistus iepazīstināja ar divām pāvesta Franciska Motu proprio vētulēm «Mitis Iudex Dominus Iesus» (Kungs Jēzus žēlsirdīgais tiesnesis) un «Mitis et misericors Iesus» (Žēlsirdīgais un piedodošais Jēzus) par kanoniskā laulības neesamības lietu procesa reorganizāciju Kanonisko tiesību kodeksā un Austrumu Baznīcu kanonu kodeksā. Jauno dokumentu prezentēja Pontifikālās Tiesību aktu interpretēšanas padomes vadītājs kardināls Frančesko Kokkopalmerio; Rota Romana tribunāla dekāns un Speciālās kanonisko laulību procesa reorganizācijas komisijas vadītājs mons. Pijs Vito Pinto; grieķu katoļu bizantiešu rita Atēnu apustuliskais eksarhs Dimitrioss Salahass; Ticības mācības kongregācijas sekretārs jezuītu priesteris Luiss Francisks Ladaria Ferrers; Rota Romana tribunāla instruktors un Speciālās komisijas sekretārs Alehandro Bundže un Apustuliskās Signatūras augstākās tiesas taisnīguma veicinātājs franciskāņu tēvs Nikolauss Šohs.

Ar Motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus» pāvests Francisks ir noteicis, ka ar 2015. gada 8. decembri stājas spēkā grozījumi Kanonisko tiesību kodeksa daļās, kuras reglamentē laulību neesamības procesus. Galvenās izmaiņas skar pašu laulības spēkā neesamības procesu, padarot to ātrāku un pieejamāku ticīgajiem. Piemēram, pirmās instances pilnos spriedumus, kurus nosūtīs ieinteresētajām pusēm, sākot ar 2015. gada 8. decembri, vairs vienmēr nevajadzēs obligāti apstiprināt otrajā instancē. Vislielākā novitāte ir tā saucamais ātrais bīskapa process, kuru Baznīcas tiesas varēs izmantot gadījumos, kad abi laulātie lūgs atzīt laulību par spēkā neesošu un jau no sākotnēji iesniegtajiem dokumentiem un citiem pierādījumiem būs saprotams, ka nav nepieciešama padziļināta lietas izskatīšana. Vienlaikus tiek vienkāršotas prasības jau pastāvošajās Baznīcas tiesās, piemēram, tagad tikai tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājam būs jābūt garīdzniekam, pārējie divi tiesneši varēs būt laji.

Citas izmaiņas skar arī pašu laulības neesamības procesu, saīsinot termiņus un atmetot dažas procesuālās darbības, vienlaikus saglabājot tiesības laulības saišu aizstāvim un pusēm, tai skaitā atbildētājam piedalīties procesā, arī iesniedzot apelāciju, ja viņš uzskatīs, ka pirmās instances spriedums nav taisnīgs.

S. Krivteža / VR