Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca un sabiedrība / Baznīca pasaulē

Svētā Pija relikvijas tiks izstādītas Sv. Pētera bazilikā


„Pāvests Francisks vēlas, lai tēva Pija no Pietrelčinas relikvijas tiktu izstādītas Svētā Pētera bazilikā. Dieva žēlsirdībai veltītā jubilejas gada ietvaros Pelnu trešdienā Svētais tēvs sūtīs pasaulē žēlsirdības misionārus, uzticot viņiem īpašu misiju piedot grēkus un sludināt Dieva Vārdu”, vēstulē Manfredonijas – Sandžovanni Rotondo arhibīskapam Mikelem Kastoro raksta Pontifikālās jaunās evaņģelizācijas padomes vadītājs arhibīskaps Rino Fizikella. Nosauktās arhidiecēzes teritorijā atrodas svētā Pija sanktuārijs, kas ir viens no populārākajiem svētceļojumu mērķiem Itālijā. Arhibīskapa M. Kastoro un kapucīnu ordeņa kopīgajā paziņojumā lasām, ka svētā Pija relikviju (viņa mirstīgo atlieku) šķirsts Vatikāna bazilikā tiks izstādīts 2016. gadā no 8. līdz 14. februārim. Dieva žēlsirdībai veltītā jubilejas gadā svētā Pija relikviju klātbūtne būs ne tikai „svarīga zīme, bet arī garīgais atbalsts daudziem misionāriem un priesteriem, jo itāļu kapucīns bija nenogurstošs un pacietīgs bikstēvs, autentisks Dieva žēlsirdības liecinieks”, lasām paziņojumā.

Nākamā gada 13. februārī pāvestam paredzēta tikšanās ar tēva Pija lūgšanu grupām. Pasaulē darbojas 3300 grupas, visvairāk Itālijā – 2600. Lūgšanu grupas ir arī Argentīnā, Īrijā, Polijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Kapucīnu tēvs miris 1968. gada 23. septembrī. 2002. gadā pāvests Jānis Pāvils II pasludināja viņu par svētu. No 2008. gada Sandžovanni Rotondo sanktuāriju ir apmeklējuši vairāk nekā deviņi miljoni ticīgo no daudzām valstīm.

S. Krivteža / VR