Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca

Pāvesta lūgšanu nodomi maija mēnesim


Līdzīgi kā katru mēnesi, arī maijā ticīgie ir aicināti lūgties divos nodomos. Vispārējais pāvesta lūgšanu nodoms šoreiz veltīts plašsaziņas līdzekļiem: „Lai plašsaziņas līdzekļi ir instrumenti, kas kalpo patiesībai un mieram!” Par šo tematu bieži runāja arī 20. gadsimta pāvesti. Sava pontifikāta pirmajās dienās, 2013. gada 16. martā, Francisks tikās ar žurnālistiem. Toreiz viņš skaidroja sava vārda izvēli. Svētais Francisks no Asīzes ir miera cilvēks. Uzrunā pāvests runāja par mediju svarīgo lomu patiesības sludināšanā.

„Jūsu darbā ir nepieciešamas zināšanas, iejūtība un iemaņas, līdzīgi kā daudzās citās profesijās, taču jūsu darbs pieprasa īpašas rūpes par patiesību, labumu un skaistumu, – teica Svētais tēvs. – Un tas mūs tuvina, jo Baznīca pastāv, lai sludinātu Evaņģēliju, sludinātu iemiesoto Patiesību, Labumu un Skaistumu. Nedrīkstam aizmirst, ka visi esam aicināti sludināt nevis sevi pašu, bet to eksistenciālo triādi, ko veido patiesība, labums un skaistums.”

Misionārais pāvesta lūgšanu nodoms maija mēnesim parāda Dievmāti kā misionārās darbības vadītāju: „Lai Marija, evaņgelizācijas zvaigzne, vada Baznīcu tās misijā, sludinot Kristu visai pasaulei!” Šis lūgšanu nodoms, kas apstiprināts vēl Benedikta XVI pontifikāta laikā, ir ļoti tuvs arī pāvestam Franciskam. Savu apustulisko pamudinājumu „Evangelii gaudium” viņš noslēdza ar lūgšanu uz Vissvētāko Jaunavu Mariju: „Jaunās evaņģelizācijas zvaigzne, palīdzi mums atmirdzēt vienotības, pašaizliedzīga kalpojuma, dziļas ticības, taisnīguma un mīlestības pret nabagiem liecībās, lai Evaņģēlija prieks sasniegtu visas pasaules malas un neviena perifērija nepaliktu bez gaismas.”

Pagājušajā gadā, noslēdzot maija mēnesi, uzrunā pēc Rožukroņa lūgšanas, pāvests teica: „Marija, atver mūsu ausis, palīdzi pasaules troksnī saklausīt tava Dēla Jēzus balsi. Palīdzi mums redzēt realitāti, kurā dzīvojam, katru satiktu cilvēku, sevišķi trūkumcietēju un to, kam ir vajadzīga mūsu palīdzība, kurš pārdzīvo dažāda veida grūtības. Marija, apgaismo mūsu prātu un mūsu sirdis, lai mēs spētu būt paklausīgi tava Dēla Jēzus Vārdam. Marija, dari, lai mūsu rokas un mūsu kājas „ar steigu” ietu pretī citiem, nesot tiem tava Dēla Jēzus žēlsirdību un mīlestību. Palīdzi, lai arī mēs nestu Evaņģēlija gaismu visiem cilvēkiem.”

S. Krivteža / VR