Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca

Pāvesta lūgšanu nodomi martā


Šī gada martā universālais lūgšanas nodoms ir veltīts sievietei: Lai visās kultūrās tiktu ievērotas sievietes tiesības un cieņa!

Pirms aptuveni četriem gadiem Pakistānā tika notiesāta 37 gadus vecā kristiete, divu bērnu māte, Asia Bibi. Viņu apsūdzēja zaimošanā. Pirms pusotra gada Indijā grupa vīriešu izvaroja un nogalināja 23 gadus vecu medicīnas studenti. Tamlīdzīgu pret sievietēm vērstu vardarbības gadījumu pasaulē ir ļoti daudz. Sievietes tiek apspiestas un izmantotas ne tikai trešās pasaules valstīs, bet arī Rietumu zemēs. Viņas ne vien cieš no tiešas vīriešu agresijas, bet arī tiek upurētas uz peļņas un patēriņa altāra. Jau 2008. gadā ANO ģenerālsekretārs Ban Kimūns vērsās pie visas pasaules valdībām ar lūgumu reāli iestāties pret sieviešu un meiteņu vardarbību. Viņa rīkotā kampaņa ilgs līdz 2015. gadam. „Mums pienākas izbeigt ierasto vardarbību, kas iznīcina dzīvību un veselību, padziļina nabadzību un traucē sasniegt vienlīdzību”, rakstīja Kimūns, atgādinot, ka ir taču cits ceļš, un ka īsts vīrietis nekad nepaceļ pret sievieti savu roku.

Atklāsmes gaismas izgaismotu nopietnu antropoloģisko bāzi un vielu sistemātiskām un dziļām intelektuālām pārdomām par sievietes cieņu un aicinājumu varam atrast pāvesta Jāņa Pāvila II apustuliskajā vēstulē „Mulieris dignitatem”, kas tika publicēta pirms 25 gadiem. Tas ir vēsturisks dokuments, jo ir pirmais teksts, ko pāvests pilnībā veltī sievietes tematam. Vēstulē tiek runāts par sievietes cieņu, viņas lomu un aicinājumu. Benedikts XVI sava ceļojuma uz Kamerūnu un Angolu laikā, 2009. gada martā, atgādināja, ka vīrietim un sievietei pienākas vienāda personas cieņa. Abi ir aicināti savstarpēji saprasties un dāvāt sevi viens otram, kā arī strādāt kopējā labuma labā. Pāvests Francisks 2013. gada 13. jūnijā, rīta Svētās Mises laikā, sacīja: „Nav jāiet pie psihologa, lai saprastu, ka cilvēks pazemina otru tāpēc, ka viņš pats nespēj augt, un lai justos par kaut ko, viņam vajag, lai otrs atrastos zemāk. Tie ir bīstami mehānismi”. Pagājušā gada 12. oktobrī Francisks vērsās arī pret sava veida Baznīcā notiekošo sievietes izmantošanu. Uzrunājot Pontifikālās Laju padomes rīkotā semināra dalībniekus, kuri atzīmēja vēstules „Mulieris Dignitatem” izdošanas 25. gadskārtu, pāvests sacīja: „Man sāp – teikšu jums atklāti – kad redzu, ka Baznīcā vai dažās ekleziālajās organizācijās, sieviete nevis veic kalpojumu, bet „pakalpo”, viņa vergo”. Lai pasargātu sievieti no dažāda veida izmantošanas un agresijas, un veicinātu viņas personas cieņas respektu un tiesību ievērošanu, vajadzīga mentalitātes un dažādu sabiedrisko struktūru maiņa.

Evaņģelizācijai veltītajā nodomā martā pāvests lūdzas: Lai daudzi jaunieši pieņem Kunga Jēzus aicinājumu veltīt savu dzīvi Evaņģēlija sludināšanai!

Vēstījumā 46. Pasaules lūgšanu dienā par aicinājumiem, kas tika atzīmēta 2009. gada 3. maijā, Benedikts XVI atgādina, ka aicinājums uz priesterību un konsekrētu dzīvi ir īpaša Dieva dāvana. Tas ietilpst plašajā mīlestības un pestīšanas plānā, kāds Dievam ir attiecībā uz katru cilvēku un visu cilvēci. Lai veicinātu aicinājumus, katra kristieša, katras kristīgās ģimenes un katras draudzes pirmais pienākums ir neatlaidīga lūgšana – norāda emeritētais pāvests. Mums ir jālūdzas, lai visa kristīgā tauta pieaugtu paļāvībā uz Dievu un pārliecībā, ka pļaujas lauka Kungs nemitējas dažus aicināt uz ciešāku sadarbību. Savukārt aicināto pienākums ir uzmanīga ieklausīšanās, sava ceļa nopietna iepazīšana un apdomīga lēmuma pieņemšana. „Mīļie draugi, nezaudējiet drosmi grūtību un šaubu priekšā. Paļaujieties uz Dievu un uzticīgi sekojiet Jēzum, jo tad varēsiet liecināt par to prieku, kas rodas no ciešas vienotības ar Viņu”, raksta Benedikts XVI, mudinot jauniešus sekot arī Vissvētākās Jaunavas Marijas paraugam.

J. Evertovskis / VR


Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta