Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca

Pāvesta lūgšanu nodomi februārī


Šī gada februārī universālais nodoms ir veltīts vecajiem ļaudīm: Lai Baznīcā un sabiedrībā tiek novērtēta gados veco cilvēku gudrība un dzīves pieredze.

Sabiedrības labklājība ir atkarīga no tā, kā mēs izturamies pret vecajiem ļaudīm. Tas, kurš viņus pieņem, pieņem dzīvību. Viņi ir liels dārgums pārējām paaudzēm – tā sacīja Benedikts XVI, 2012. gada 12. novembrī apmeklējot Svētā Egīdija kopienas vadīto veco ļaužu namu Monteverde rajonā, Romā. Emeritētais pāvests toreiz atgādināja, ka cienījamais vecums ir skaists vecums. Viņa uzrunā izskanēja aicinājums mīlēt sirmgalvjus, cienīt viņus un rūpēties par viņiem. Savukārt pašiem sirmgalvjiem vajadzētu uztvert nepieciešamību būt aprūpētiem nevis kā nastu, bet kā žēlastību, jo cilvēks ir sociāla būtne un nevar iztikt bez attiecībām ar citiem. „Dārgie brāļi un māsas, pat ja reizēm dienas liekas garas un tukšas, nekad nekrītiet mazdūšībā!”, viņš teica. „Jūs esat sabiedrības bagātība – arī tad, kad piedzīvojat ciešanas un slimību”. Benedikts XVI skaidroja, ka arī šis dzīves posms ir dāvana. Cilvēks, būdams vecs un nespēcīgs, var padziļināt savas attiecības ar Dievu. Vissvarīgākais, kas ir viņa rīcībā, ir lūgšana. Svētais tēvs aicināja sirmgalvjus dievbijīgi un neatlaidīgi lūgties par Baznīcu, pāvestu, pasaules vajadzībām, nabagiem, mieru pasaulē. „Jūtieties Dieva mīlēti un piepildiet sabiedrību ar Dieva mīlestību!”, viņš mudināja.

Pāvests Francisks savās uzrunās atgādina, ka ir netaisnīgi atgrūst vecos ļaudis. Tas notiek tāpēc, ka domājam, ka viņi nevar mums neko dot. Tā ir patēriņa sabiedrības mentalitāte, utilitārā loģika, kas ved pie „atkritumu jeb krāmu kultūras” izplatīšanās. Nedrīkstam aizmirst, ka veco ļaužu dzīves gudrība un pieredze ir liela bagātība. Vecumā cilvēka dzīve neko nezaudē no savas vērtības un tai joprojām pienākas cieņa. Katrs no mums, neraugoties uz vecumu, esam Dieva mīlēti, svarīgi un vajadzīgi. Francisks aicina mūsdienu cilvēkus veidot „tikšanās kultūru”.

Evaņģelizācijai veltītajā nodomā februārī pāvests lūdzas: Lai priesteri, klostera ļaudis un laji labprāt sadarbojas evaņģelizācijas misijā.

Sociālie tīkli Twitter, Facebook, You Tube, dažādi blogi, viedtālruņi un citi mūsdienu digitālās pasaules brīnumi nebeidz mums atgādināt, ka cilvēkam ir vajadzīga komunikācija un sadraudzība ar citiem. Cilvēks ir sociāla būtne. Vajadzība pēc saskarsmes ir ielikta viņa dabā. Baznīca atbild šai cilvēka vajadzībai. Tā aicina visus kristiešus piedalīties evaņģelizācijā, kas ir nekas cits kā atklāt cilvēkiem Dieva mīlestības vēsti. Jēzus, dzīvojot šinī pasaulē, sludināja šo vēsti ar vārdiem un darbiem līdz pat sevis atdevei pie krusta. Pāvests Francisks nemitīgi mudina Baznīcu turpināt Kristus misiju, proti, atklāt visiem cilvēkiem, īpaši nabagiem un atstumtajiem, Dieva lielo mīlestību. Šis aicinājums attiecas uz katru no mums. Tas prasa auglīgu sadarbību starp priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem un lajiem. Ja būs šī sadarbība, tad Dieva mīlestības pieredze kļūs par dzīves pieredzi, kas pārveidos gan atsevišķas personas, gan visu sabiedrību kopumā.

J. Evertovskis / VR, Apostleship of Prayer

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta