Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:
Vatikāna Radio

Sākumlapa / Baznīca

Pāvesta lūgšanu nodomi janvārī


Katru mēnesi pāvests aicina ticīgos lūgties kādā konkrētā nodomā. 2014. gadā tiks izmantoti vēl emeritētā pāvesta Benedikta XVI izvēlētie lūgšanu nodomi, ko Vatikāna laikraksts L’Osservatore Romano publicēja 2013. gada 26. februārī. Tomēr kopš šī brīža tiks lietots cits nosaukums, proti, nevis „Vispārējais un misionārais nodoms”, bet „Universālais un evaņģelizācijai veltītais nodoms”. Šīs nelielās izmaiņas pamatā ir divi iemesli – vēlme paplašināt lūgšanas horizontus un uzsvērt evaņģelizācijas nozīmi.

Šī gada janvārī universālais nodoms ir veltīts ekonomiskajai attīstībai: Lai tiek veicināta autentiska ekonomiskā attīstība, respektējot visu cilvēku un visu tautu cieņu.

Minētā nodoma komentētāji, balstoties uz pāvesta Franciska mācību, aicina mūs uzdot sev jautājumu: Kā es raugos uz jauno gadu – ar cerībām vai bailēm? Vai es ceru, ka jaunais gads būs labāks, vai, turpretī, domāju, ka tas būs sliktāks? Francisks pauž cerību, ka šajā gadā visi cilvēki darbosies kopā, lai veicinātu patiesu ekonomisko attīstību. Īsta attīstība iet roku rokā ar katra cilvēka, tai skaitā, atstumto un nabagu personas cieņas respektēšanu. Tā kā Dievs cilvēku ir radījis pēc sava attēla, tad katra cilvēka dzīvība ir svēta. To nepieciešams aizstāvēt un sargāt no ieņemšanas brīža līdz pat dabiskajai nāvei. Ja rūpējamies par dzīvību, tad respektējam arī personas cieņu.

Kas ir autentiska attīstība? Svētais tēvs brīdina, ka attīstību nevar sašaurināt un ielikt ekonomikas rāmjos. Pasaule, kurā dzīvojam, kļūs labāka tad, ja vispirms patiesi rūpēsimies par cilvēku. Pievērst uzmanību cilvēkam nozīmē ņemt vērā visas personas dimensijas, tai skaitā arī garīgo dimensiju. Šomēnes Baznīca aicina ticīgos dziļāk ieskatīties sevī, izvērtēt savas izvēles un lūgties, lai aizvien vairāk cilvēku atbildētu Franciska aicinājumam būt nesavtīgiem, solidāriem un pirmo vietu ekonomikā ierādīt cilvēkam.

Evaņģelizācijai veltītajā nodomā janvārī pāvests aicina lūgties: Lai dažādu konfesiju kristieši virzās uz Kristus gribētu vienotību.

Šķelšanās starp kristiešiem iedragā ticamību Evaņģēlija vēstij. Redzot nesaskaņas pašu ticīgo vidū, pasaulei nav viegli ticēt Jēzum. Līdz ar to evaņģelizācijas svarīga sastāvdaļa ir lūgšana par kristiešu vienotību un pūliņi tās labā. Pēdējo Vakariņu laikā Jēzus lūdza, lai visi būtu vienoti, lai pasaule ticētu, ka Tēvs Viņu ir sūtījis (sal. Jņ 17, 21). Tāpēc vienotībai starp kristiešiem jābūt redzamai, lai cilvēki varētu ieticēt. Francisks pauž dziļas skumjas par kristiešu šķelšanos, jo konfliktu un nesaskaņu dēļ tiek iedragāta ticamība Dieva lielajai mīlestībai, ko Baznīca sludina. Viņš atgādina, ka vienotība tomēr nav tikai mūsu cilvēcisko pūliņu rezultāts. Vienotība ir Dieva dāvana. Tās avots ir Svētais Gars. Tieši tāpēc ļoti svarīga ir lūgšana. Ticīgie ir aicināti lūgt Svēto Garu, lai Viņš vienotu visus kristiešus. Viņi ir aicināti to darīt visa gada garumā, bet jo sevišķi Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību laikā, t. i., no 18. līdz 25. janvārim. Pāvests Francisks aicina katru no mums ielūkoties sevī un pārdomāt, vai mēs protam nest mieru un harmoniju savā ģimenē, draudzē un darba vietā, vai varbūt esam nesaskaņu un šķelšanās avots.

J. Evertovskis / VR, Apostleship of Prayer
Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta