Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Motu proprio

Skats uz Vatikānu

Skats uz Vatikānu

Publicēta pāvesta apustuliskā vēstule "Iemācīties atvadīties"

15/02/2018 14:41

“Iemācīties atvadīties” – ar šādu nosaukumu 15. februārī tika publicēta pāvesta Franciska apustuliskā vēstule Motu proprio formā, ar kuru tiek noteiktas dažas izmaiņas normās, kas attiecas uz pontifikālo institūciju vadītāju atteikšanos no sava amata pienākumu pildīšanas vecuma ierobežojuma dēļ.

 

Pāvesta vēstule par liturģisko tekstu tulkošanu

12/09/2017 09:55

Ar apustulisko vēstuli Motu proprio formā, kas sākas ar vārdiem «Magnum principium», pāvests ir veicis izmaiņas Baznīcas Kanonisko tiesību kodeksa 838. kanonā, kas attiecas uz liturģisko tekstu tulkošanu tautas valodā.

 

Pāvests Francisks

Pāvests Francisks

Saskaņotas Katoļu un Austrumu rita Baznīcu normas

16/09/2016 14:44

Vatikānā izdots dokuments «De concordia inter Codices», kas attiecas uz pāvesta ieviestām izmaiņām Kanonisko tiesību kodeksā. Tā mērķis ir saskaņot latīņu un Austrumu rita Baznīcu normas, informē Vatikāns. 

 

Pāvests paātrina laulības atzīšanas par spēkā neesošu procesa gaitu

09/09/2015 13:51

Kā apustuliskajā vēstulē Motu proprio «Miris Iudex Dominus Iesus» norāda pāvests Francisks, gadsimtu gaitā Baznīcā ir nostiprinājusies doktrīna par laulāto svētās savienības nešķiramību. Rūpes par ticīgo dvēselēm ir Baznīcas institūciju, likumu un tiesību galamērķis.

 

Grozījumi kanoniskā laulības neesamības lietu procesā

08/09/2015 13:25

Vatikānā notika preses konference, kurā žurnālistus iepazīstināja ar divām pāvesta Franciska Motu proprio vētulēm «Mitis Iudex Dominus Iesus» un «Mitis et misericors Iesus» par kanoniskā laulības neesamības lietu procesa reorganizāciju Kanonisko tiesību kodeksā un Austrumu Baznīcu kanonu kodeksā.