Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Kunga eņģelis

Pāvests Francisks

Pāvests Francisks svētī ticīgos

Robeža starp labo un ļauno iet caur katra cilvēka sirdi

24/07/2017 14:48

Apcerē pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests Francisks skaidroja parastā liturģiskā laika sešpadsmitajai svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, pakavējoties pie līdzības par labo sēklu un nezāli.

 

Novākt akmeņus un izraut ērkšķus, kas nomāc Dieva Vārdu!

17/07/2017 15:49

Jēzus aicina mūs ielūkoties savā iekšienē, lai pateiktos par labo zemi, kā arī apstrādātu to augsni, kas vēl nav laba. Vai mūsu sirdis ir atvērtas un gatavas ticībā pieņemt Dieva Vārda sēklu? Vai mūs nenospiež daudzie un lielie slinkuma akmeņi? - jautāja pāvests.

 

Pāvesta uzruna pirms lūgšanas "Kunga eņģelis"

10/07/2017 14:24

Neraugoties uz svelmi, kāda jau vairākas nedēļas valda Apenīnu pussalā, svētdienas, 9. jūlija, pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki simti svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos Franciska uzrunu un saņemtu viņa svētību.

 

Svētā Pētera laukums

Svētā Pētera laukums

Lai mūsu sirdis ir vienkāršas, tīras un vienotas ar Kristu!

03/07/2017 15:51

Vajag, lai cilvēki redzētu, ka mācekļiem Jēzus ir Kungs, visa centrs, visa viņu dzīve. Un nav svarīgi, ka viņiem, tāpat kā katram cilvēkam, ir savi trūkumi un ierobežojumi. Galvenais, lai viņiem nepietrūkst pazemības tos atzīt, sacīja pāvests.

 

Francisks uzrunā lūgšanas "Kunga eņģelis" dalībniekus

29/06/2017 18:17

Pēc Euharistijas svinībām svēto Pētera un Pāvila svētkos pāvests pienāca pie Vatikāna pils bibliotēkas loga, no kura skaitīja tradicionālo lūgšanu “Kunga eņģelis” kopā ar klātesošajiem Svētā Pētera laukumā.

 

Kristus liecinieka ceļš nav gluds

26/06/2017 15:25

"Nebīstieties!”, atsaucoties uz mācekļiem adresēto Jēzus aicinājumu, pāvests vērsās pie ticīgajiem, kuri svētdien ieradās uz viņa vadīto lūgšanu “Kunga eņģelis”. Tam, kurš sludina Evaņģēliju, jāņem vērā iespējamās neveiksmes, ciešanas un vajāšanas – viņš atgādināja.

 

Lūgšanas "Kunga eņģelis" dalībnieki Svētā Pētera laukumā

Lūgšanas "Kunga eņģelis" dalībnieki Svētā Pētera laukumā

Lūgšana "Kunga eņģelis" Vissvētās Trīsvienības svētkos

12/06/2017 13:21

Kristīgā kopiena, neraugoties uz visiem saviem cilvēciskajiem ierobežojumiem, var kļūt par Trīsvienības kopības atspulgu, par tās labestības un skaistuma atspulgu. "Taču tai ir jāiziet caur Dieva žēlsirdības, Viņa piedošanas pieredzi," svētdien teica pāvests pirms lūgšanas "Kunga eņģelis".

 

Pāvesta vizīte Emīlija-Romanja reģionā

Pāvests svin Svēto Misi Karpi katedrāles laukumā

Pāvests apmeklē divas Emīlijas Romanjas reģiona pilsētas

03/04/2017 14:06

“Ir cilvēki, kuri ļauj sevi ieslēgt skumjās, un ir arī tādi, kuri atveras jaunai cerībai. Ir cilvēki, kuri vēl aizvien atrodas zem savas dzīves drupām, un ir arī tādi, kuri, līdzīgi kā jūs, ar Dieva palīdzību, vāc nost gružus un cenšas atjaunot visu, kas bija sagrauts,” – sprediķī sacīja pāvests.