Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Kunga eņģelis

Svētā Pētera laukums

Svētā Pētera laukumā sapulcējušies ticīgie klausās pāvesta uzrunu

Pāvesta pārdomas par žēlsirdību un piedošanu

18/09/2017 12:19

Svētdienas, 17. septembra, pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Uzrunā pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» Francisks skaidroja parastā liturģiskā laika 24. svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu par piedošanu. 

 

Pāvests Francisks

Pāvests Francisks uzrunā svētceļniekus

Dievam un brāļiem veltīta dzīve ir auglīga un dāvā prieku

04/09/2017 14:49

Svētdienas, 3. septembra, pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta uzrunu un saņemtu viņa svētību. Uzrunas pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» galvenais temats bija svētā Mateja evaņģēlija fragments.

 

Baznīca ir dzīva kopiena, kas veidota no lieliem un maziem akmeņiem

28/08/2017 13:17

Apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» pāvests skaidroja parastā liturģiskā laika 21. svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu. Tās autors stāsta par Jēzu, kurš uzdod saviem mācekļiem būtisku jautājumu: «Par ko ļaudis uzskata Cilvēka Dēlu?» 

 

Dievs pārbauda un stiprina mūsu ticību

21/08/2017 13:51

«Ja arī brīžiem šķiet, ka Dievs neuzklausa mūsu saucienus pēc palīdzības, neaizmirsīsim, ka Viņš to dara tikai tādēļ, lai pārbaudītu un stiprinātu mūsu ticību», apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» sacīja pāvests Francisks.

 

Apustuliskā pils

Pāvests uzrunā ticīgos

Kādu dāvanu pasaulei nes Jaunava Marija?

15/08/2017 13:43

Elizabetes un viņas vīra Zaharija mājās, kur pirms tam valdīja skumjas, jo viņiem nebija pēcnācēju, tagad valda prieks par gaidāmo bērnu, kas būs Jānis Kristītājs, Mesijas prekursors, sacīja pāvests Francisks.

 

Pāvests Francisks: Ticība ir mūsu drošības garants

13/08/2017 14:19

«Kāda ir mūsu ticība?» – Svētā Pētera laukumā sanākušajiem ticīgajiem jautāja pāvests Francisks. Svētdienas, 13. augusta, pusdienlaikā uz tikšanos ar Romas bīskapu bija ieradušies vairāki simti svētceļotāju un tūristu.

 

Kunga pārveidošanās svētki Vatikānā

07/08/2017 14:23

Kunga pārveidošanās mums ir cerības vēsts. Tā aicina mūs uz tikšanos ar Jēzu, lai kalpotu brāļiem. Mācekļu kāpšana Tabora kalnā liek mums aizdomāties par atraušanās no šīs pasaules lietām nozīmi, sacīja pāvests Francisks.

 

Dieva valstība ir atvērta visiem cilvēkiem

31/07/2017 12:57

Apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» Francisks skaidroja parastā liturģiskā laika septiņpadsmitajai svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, kurā Jēzus Debesu valstību pielīdzina tīrumā apslēptai mantai un tirgotājam, kas meklē labas pērles.